موضوعات = سازمانهای بین المللی
تعداد مقالات: 15
1. تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (2003-2019)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1400

10.22034/isj.2021.269758.1358

فرزانه رحمتی؛ محمدرضا دهشیری؛ رضا سیمبر؛ گارینه کشیشیان سیرکی


6. عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت

دوره 17، شماره 1، تابستان 1399، صفحه 115-139

10.22034/isj.2020.113770

محمد عاکفی قاضیانی؛ موسی عاکفی قاضیانی


8. بررسی راهبرد سیاسی- نظامی فرانسه در اقیانوس هند

دوره 16، شماره 4، بهار 1399، صفحه 87-110

10.22034/isj.2020.113655

فرزاد سلطانی؛ افشین متقی؛ مصطفی محمدجانی


10. موزانه برون‌گرای هیأت جدید رهبری عربستان سعودی در برابر جمهوری اسلامی ایران

دوره 16، شماره 3، زمستان 1398، صفحه 113-147

10.22034/isj.2019.108371

پریسا خراسانی اسمعیلی؛ بهناز اژدری؛ مجید معصومی


11. سیاست‌های نمادین معاهده جرایم سایبری شورای اروپا

دوره 16، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 31-47

10.22034/isj.2019.99238

الناز کتانچی؛ بابک پورقهرمانی


13. بررسی تأثیر سیاست‌های نظامی بر امنیت منطقه‌ای خلیج فارس

دوره 16، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 155-182

10.22034/isj.2019.107470

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ محمدرضا قائدی؛ رضا سیمبر