تسلیت درگذشت پدر برزگوار مدیرمسئول فصلنامه جناب آقای دکتر مهدی ذاکریان

تسلیت درگذشت پدر برزگوار مدیرمسئول فصلنامه جناب آقای دکتر مهدی ذاکریان

جناب آقای دکتر مهدی ذاکریان گرامی
درگذشت پدر بزرگوارتان را تسلیت عرض کرده و از درگاه باری تعالی برای شما آرزوی صبر داریم. روح آن مرحوم شاد و قرین رحمت الهی باد.

از طرف همه همکاران در فصلنامه مطالعات بین‌المللی