اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1078
تعداد پذیرش 193
تعداد عدم پذیرش 743

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 34
تعداد مقالات 308
تعداد مشاهده مقاله 858053
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 237755
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 25 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 43 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 111 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 109 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 102 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 5919 روز
درصد پذیرش 18 %