اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1162
تعداد پذیرش 219
تعداد عدم پذیرش 830

مقالات منتشر شده (از سال 1383)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 337
تعداد مشاهده مقاله 951423
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 312199
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 46 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 120 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 140 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 137 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 4953 روز
درصد پذیرش 19 %