تسلیت درگذشت همکار گرانقدر جناب آقای دکتر سید جواد امام جمعه زاده

درگذشت همکار گرانقدر جناب آقای دکتر سید جواد امام جمعه زاده را که از روز نخست  یار و همراه فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) بودند، را به خانواده ایشان و جامعه دانشگاهی تسلیت عرض می‌کنیم. روانش شاد.