اهداف و چشم انداز

هدف فصلنامه مطالعات بین المللی کمک به تحقیق و انتشار مقالات سیاسی با رویکرد بین المللی است که به پژوهش عمیق و گسترده در باره مسائل سیاست منطقه ای و جهانی پرداخته اند.
اولویت اصلی فصلنامه به متونی است که قابلیت ارایه فرامرزی را دارا باشند. اگرچه مسایل ویژه کشور در هر شماره مورد توجه قرار گرفته است، اما هر یک از آن مقاله‌ها به نوعی موضوع بحث جامعه بین‌المللی نیز هستند.
به روز بودن، تازه بودن و فهم ضرورت‌های کشور و جامعه بین‌المللی. مقاله‌های فصلنامه مطالعات بین‌المللی همگام با مسایل مبتلابه کشور و جامعه بین‌المللی ارایه می‌شود.
دوری از ارزیابی و داوری هنجاری و تلاش در پردازش علمی ـ پژوهشی به مجهولات، مسایل و چالش‌های کشور، منطقه و جامعه بین‌المللی. تلاش بر این است تا مقاله‌ها با معیارهای علمی ـ پژوهشی گزینش شوند.
تشویق به نگارش چندزبانی با چاپ مقاله‌های پارسی و انگلیسی (محدود)
حوزه موضوعی:
روابط بین‌المل (روابط میان کشورها، بحران‌های بین‌المللی، تجارت بین الملل، مسائل انرژی بین المللی، مسائل محیط زیستی بین المللی و...)- سیاست بین الملل- حقوق بین‌الملل (موضوعات مشترک میان روابط بین الملل و حقوق بین الملل مثل سازمانهای بین المللی، اختلافات میان کشورها و حل و فصل آنها، عرصه بین المللی و حقوق بشر)