درباره نشریه

به سال 1382 خورشیدی هیأت نظارت بر مطبوعات کشور بر پروژه نشر و تولید فصلنامه‌ای مهر تأیید زد که بیشترین تلاش خود را بر موضوع حقوق بشر متمرکز کرده است. در همان هنگام، دوستان همفکر در این راه هر یک ایده و راهکارهای ویژه‌ای ارایه دادند. همه آنها خواهان تولید فصلنامه‌ای وزین، علمی، به روز و در عین حال بین‌المللی و جهانی بودند. گرد هم آمدن همه آن پیشنهادها و نگارش مقاله‌ها از سوی همکاران گرامی؛ ما را به چاپ فصلنامه ای رسانده است که در مجامع آکادمیک بین المللی شناخته شده و دارای اعتبار است. به گونه ای که تاسیس انجمن ایرانی روابط بین الملل از دل این فصلنامه بیرون آمد و به ثمر نشست.

بدینسان شماره اول فصلنامه مطالعات بین‌المللی در تابستان 1383 منتشر شد.

 

فصلنامه مطالعات بین‌المللی  (ISJ) بر پایه آیین نامه شماره 11/25685 مورخ 1398/2/9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریه علمی است. (این آیین‌نامه از تاریخ صدور خود، جایگزین آیین‌نامه پیشین شده است که مجلات را به علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی تقسیم می‌کرد.)

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای رتبه « الف » با امتیاز 809 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 1401 است. (کلیک کنید)

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای رتبه « الف » با امتیاز 806.5 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 1400 است. (کلیک کنید)

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای رتبه « الف » با امتیاز 833.5 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 1399 است. (کلیک کنید)


فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای رتبه « ب » با امتیاز 768 از کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری در سال 1398 است.

 

فصلنامه مطالعات بین‌المللی دارای مجوز انتشار شماره 124/3802 مورخ 1383/3/18 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.