پیوندهای مفید

تارنمای قدیم فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)


بنیاد مطالعات بین‌المللی و گفت‌وگوی جهانی


بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ‌ایران)


نورمگز (پایگاه مجلات تخصصی نور)


سامانه ژورنال‌یاب (این سامانه به پژوهشگران در یافتن بهترین مجله برای چاپ مقاله یاری می‌رساند)


سای اکسپلور


سامانه شماره شناسه بین‌المللی پژوهشگران ( ایجاد صفحه شخصی رزومه)


انجمن علمی مطالعات صلح ایران


انجمن پژوهشی صلح و امنیت غذایی


یابش: پایگاه دستیابی به مقالات لاتین