اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی ذاکریان

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران
و استاد و عضو وابسته مرکز مطالعات ایرانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS , دانشگاه لندن، حوزه تخصصی: حقوق بشر

srb.iau.ir/faculty/m-zakerian/fa
m-zakeriansrbiau.ac.ir
0000-0002-4719-6691


ایمیل دیگر: mzakerian@yahoo.com

 

سردبیر

دکتر محمود منشی‌پوری

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو و مدرس دانشگاه برکلی

meis.sfsu.edu/node/23
mmonshipsfsu.edu
0000-0002-7993-4361

h-index: 11  

Author ID 6701855923

Other Email: mahmonship@gmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر الهه کولایی

روابط بین‌الملل استاد گروه مطالعات منطقه ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ekolaee/
ekolaeeut.ac.ir
0000-0001-9655-0995

h-index: 2  

دکتر آرشین ادیب مقدم

اندیشه جهانی و فلسفه‌های سیاسی تطبیقی استاد اندیشه سیاسی جهانی و فلسفه‌های تطبیقی در دانشکده مطالعات سیاست و روابط بین‌الملل، دانشکده مطالعات شرقی و آفریقا (سوآس) در دانشگاه لندن

www.soas.ac.uk/staff/staff36949.php
aa106soas.ac.uk
0000-0003-4880-1993

h-index: 6  

Other Email: arshinadimmoghadam@gmail.com

ادیب مقدم به عنوان یک منتقد و فیلسوف ، به دلیل فعالیت خود در مورد سیاست جهانی ، ایران ، اسلام و غرب و سیاست بین المللی / تطبیقی ​​غرب آسیا و شمال آفریقا مشهور است. 

دکتر انوشیروان احتشامی

روابط بین‌الملل استاد روابط بین‌الملل دانشکده دولت و امور بین‌المللی دانشگاه دورهام.

www.durham.ac.uk/staff/a-ehteshami/
a.ehteshamidur.ac.uk
0000-0001-5935-8734


Other Email: ano.ehteshami@gmail.com 

 He also the Nasser al-Mohammad al-Sabah Chair in International Relations and Direct of the HH Sheikh Nasser al-Mohammad al-Sabah Programme in International Relations, Regional Politics and Security. He is, further, Director of the Institute for Middle Eastern & Islamic Studies (IMEIS) at Durham, one of the oldest and noted centres of excellence in Middle Eastern studies in Europe

 

دکتر محمد جواد ظریف خوانساری

مطالعات بین‌المللی دانشیار مطالعات بین‌المللی دانشگاه تهران - گروه مطالعات آمریکا

rtis2.ut.ac.ir/cv/jzarif#activity-7
jzarifut.ac.ir

h-index: 1  

وزیر امور خارجه پیشین

دکتر رضا سیمبر

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان

guilan.ac.ir/~simbar
rezasimbarhotmail.com
0000-0001-5111-1075

h-index: 7  

دکتر مجید عباسی

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

scimet.atu.ac.ir/Majid_Abbasi
abbasiatu.ac.ir


Other Email: dr.majidabbasi@gmail.com

دکتر مهدی ذاکریان

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران و استاد و عضو وابسته مرکز مطالعات ایرانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS , دانشگاه لندن، حوزه تخصصی: حقوق بشر

faculty.srbiau.ac.ir/m-zakerian/fa
m-zakeriansrbiau.ac.ir
0000-0002-4719-6691


ایمیل دیگر: mzakerian@yahoo.com

دکتر مهران کامروا

علوم سیاسی استاد و مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشکده خدمات خارجی دانشگاه آمریکایی گروس‌تاون در قطر

gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RvOmAAK/mehran-kamrava
mk556georgetown.edu
0000-0003-2198-0215

عبداللهی احمد ان‌نعیم

حقوق بشر و حقوق بین‌الملل استاد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل، دانشکده حقوق، دانشگاه آموری، آمریکا.

law.emory.edu/faculty/faculty-profiles/annaim-profile.html
aannaimemory.edu
0000-0002-5632-7614

h-index: 8  

دکتر طلال عبدالله العمادی

حقوق بین‌الملل نفت و گاز استاد حقوق بین‌الملل نفت و گاز، دانشکده حقوق، دانشگاه قطر. رئیس انتشارات دانشگاه قطر

www.qu.edu.qa/qupress cic.qu.edu.qa/research/about/leaders/profile/profile-of-dr-talal-abdulla-al-emadi
t.alemadiqu.edu.qa
0000-0003-4287-3451

دکتر پائلو بنویتی

حقوق بین‌الملل استاد حقوق بین‌الملل، گروه حقوق، دانشکده حقوق، دانشگاه رم 3، ایتالیا.

www.uniroma3.it/persone/L1djcHZDWVFpNkt1c0pUL0xCM1VOTjdad2lWL1BkZWZhTTMwOGFyMzVGUT0=/
paolo.benvenutiuniroma3.it
0000-0002-3824-1649

h-index: 1  

دکتر مولود بومقار

حقوق عمومی (دولتی) استاد حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه پیکاردیه، فرانسه.
استاد حقوق عمومی، دانشگاه حقوق، فرانسه.

www.u-picardie.fr/m-mouloud-boumghar--658663.kjsp?RH=1409580989931 www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/MaxWeberProgramme/alumni/Max-Weber-Alumni-Bio?id=30246 univ-droit.fr/universitaires/20969-boumghar-mouloud
mouloud.boumgharu-picardie.fr
0000-0002-9199-3938

h-index: 2  

دکتر ویلیام دابلیو بروک وایت

حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل استاد حقوق بین‌الملل و سیاست بین‌الملل، دانشکده حقوق دانشگاه پنسیلوانیا، آمریکا

www.law.upenn.edu/faculty/wburkewh
wburkewhlaw.upenn.edu
0000-0002-4382-1656

h-index: 11  

دکتر امانوئل دکو

حقوق عمومی (دولتی) و حقوق بشر استاد حقوق عمومی و حقوق بشر، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه پاریس 2 (دانشگاه پانتئون- آساس)، فرانسه.

www.u-paris2.fr/fr/universite/enseignants-chercheurs/m-emmanuel-decaux
emmanuel.decauxyahoo.com
0000-0002-5722-6129

h-index: 2  

دکتر کارولین فوقنه

حقوق بین‌الملل کیفری استاد حقوق (حقوق بین‌المللی کیفری)، دانشکده حقوق، دانشکده دانشگاه اکستر، انگلیس

socialsciences.exeter.ac.uk/law/staff/cfournet/ research.rug.nl/en/persons/caroline-fournet
c.i.fournet2exeter.ac.uk
0000-0002-8536-8204

h-index: 3  

دکتر مارک گیبنی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی، دانشگاه کارولینای شمالی، آمریکا

www.unca.edu/person/mark-gibney-j-d-ph-d/
mgibneyunca.edu
0000-0003-4160-0662

h-index: 11  

دیتریش یونگ

علوم سیاسی و مطالعات اسلامی استاد علوم سیاسی و مطالعات اسلامی، گروه تاریخ، دانشگاه جنوبی دانمارک، دانمارک.

portal.findresearcher.sdu.dk/en/persons/jung
jungsdu.dk
0000-0002-6230-1007

h-index: 4  

گریت جان الکساندر نوپس

حقوق بین‌الملل استاد حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم اجتماعی و رفتاری: گروه پیکربندی های فراملی، تضاد و حکومت، دانشگاه آمستردام هلند

www.uva.nl/en/profile/k/n/g.g.j.knoops/g.g.j.knoops.html?cb
g.g.j.knoopsuva.nl
0000-0001-6887-1230

h-index: 4  

دکتر فلاویا لاتنزی

علوم سیاسی و حقوق بین‌الملل استاد حقوق بین‌الملل و اقتصاد بین‌الملل، دانشکده اقتصاد، دانشگاه رم 3، ایتالیا.
قاضی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)

host.uniroma3.it/master/gmtc/vedi_docente.asp?id=6
lattaxlibero.it
0000-0001-8862-6574

h-index: 2  

دکتر آنجا متویجکیو

حقوق بشر و اخلاقه حرفه‌ای استاد حقوق بشر و اخلاق حرفه‌ای، دانشکده هنر و علوم، دانشگاه ایندیانا نورس‌وست، آمریکا.

www.iun.edu/faculty/anja-matwijkiw/
amatwijkiu.edu
0000-0002-6362-3710

h-index: 4  

دکتر ویلیام شاباس

حقوق بین‌الملل استاد حقوق بین الملل، دانشکده حقوق، گروه حقوق، دانشگاه میدلسکس، انگلستان.

www.mdx.ac.uk/about-us/our-people/staff-directory/profile/schabas-william
w.schabasmdx.ac.uk
0000-0001-5859-046X

h-index: 19  

ایوانا کندا

حقوق بین‌الملل و حقوق خصوصی اروپا استاد حقوق بین‌الملل و حقوق خصوصی اروپا، دانشکده حقوق دانشگاه ریجکا

portal.uniri.hr/Portfolio/1614
ikundapravri.hr
0000-0001-9636-9117

h-index: 1  

https://www.webofscience.com/wos/author/record/R-9012-2018

مدیر داخلی

دکتر حامد عمویی

علوم سیاسی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

www.magiran.com/R369080
hamedamo2000gmail.com
021-65119732
0000-0002-8189-6616

مدیر اجرایی

دکتر الهام حسین‌خانی

روابط بین‌الملل دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ehoseinkhanigmail.com
0000-0002-0103-315X

ویراستار انگلیسی

دکتر علی رضوانپور

علوم سیاسی استادیار

arezvanpoursapco.com