اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی ذاکریان

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران
و استاد و عضو وابسته مرکز مطالعات ایرانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS , دانشگاه لندن، حوزه تخصصی: حقوق بشر

faculty.srbiau.ac.ir/m-zakerian/fa
m-zakeriansrbiau.ac.ir
000-0002-4719-6691


ایمیل دیگر: [email protected]

سردبیر

دکتر محمود منشی‌پوری

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو و مدرس دانشگاه برکلی

meis.sfsu.edu/page/mahmood-monshipouri
mmonshipsfsu.edu
0000-0002-7993-4361

h-index: 11  

Author ID 6701855923

Other Email: [email protected]

اعضای هیات تحریریه

دکتر الهه کولایی

روابط بین‌الملل استاد گروه مطالعات منطقه ای - دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ekolaee/
ekolaeeut.ac.ir
0000-0001-9655-0995

h-index: 2  

دکتر رضا سیمبر

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/simbar/?lg=0
rezasimbarhotmail.com
0000-0001-5111-1075

h-index: 7  

دکتر انوشیروان احتشامی

روابط بین‌الملل استاد روابط بین‌الملل دانشکده دولت و امور بین‌المللی دانشگاه دورهام.

www.dur.ac.uk/research/directory/staff/?mode=staff&id=488
a.ehteshamidur.ac.uk
0000-0001-5935-8734


Other Email: [email protected] 

 He also the Nasser al-Mohammad al-Sabah Chair in International Relations and Direct of the HH Sheikh Nasser al-Mohammad al-Sabah Programme in International Relations, Regional Politics and Security. He is, further, Director of the Institute for Middle Eastern & Islamic Studies (IMEIS) at Durham, one of the oldest and noted centres of excellence in Middle Eastern studies in Europe

 

دکتر آرشین ادیب مقدم

اندیشه جهانی و فلسفه‌های سیاسی تطبیقی استاد اندیشه سیاسی جهانی و فلسفه‌های تطبیقی در دانشکده مطالعات سیاست و روابط بین‌الملل، دانشکده مطالعات شرقی و آفریقا (سوآس) در دانشگاه لندن

www.soas.ac.uk/staff/staff36949.php
aa106soas.ac.uk
0000-0003-4880-1993

h-index: 6  

Other Email: [email protected]

ادیب مقدم به عنوان یک منتقد و فیلسوف ، به دلیل فعالیت خود در مورد سیاست جهانی ، ایران ، اسلام و غرب و سیاست بین المللی / تطبیقی ​​غرب آسیا و شمال آفریقا مشهور است. 

دکتر مهران کامروا

علوم سیاسی استاد و مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشکده خدمات خارجی دانشگاه آمریکایی گروس‌تاون در قطر

gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RvOmAAK/mehran-kamrava
mk556georgetown.edu
0000-0003-2198-0215

دکتر سیدجواد امام‌جمعه‌زاده

روابط بین‌الملل دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6614
javadase.ui.ac.ir

دکتر مهدی ذاکریان

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران و استاد و عضو وابسته مرکز مطالعات ایرانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS , دانشگاه لندن، حوزه تخصصی: حقوق بشر

faculty.srbiau.ac.ir/m-zakerian/fa
m-zakeriansrbiau.ac.ir
000-0002-4719-6691


ایمیل دیگر: [email protected]

دکتر مجید عباسی

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

simap.atu.ac.ir/cv/6132741/
abbasiatu.ac.ir

مدیر داخلی

دکتر حامد عمویی

علوم سیاسی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

www.magiran.com/R369080
hamedamo2000gmail.com
021-65119732
0000-0002-8189-6616

مدیر اجرایی

دکتر الهام حسین‌خانی

روابط بین‌الملل دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ehoseinkhanigmail.com
0000-0002-0103-315X

ویراستار انگلیسی

دکتر علی رضوانپور

علوم سیاسی استادیار

arezvanpoursapco.com