پرسش‌های متداول

چرا باید توسط نویسندگان مقاله برای چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) هزینه پرداخت شود؟

چرا باید توسط نویسندگان مقاله برای چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) هزینه پرداخت شود؟


 


1- فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) یک نشریه خصوصی است و توسط هیچ سازمان یا نهاد پشتیبانی مالی نمی‌شود.


 


2- خرید، تمدید و پشتیابی از سامانه‌های نشریه همچون سامانه سیناوب، سامانه پیامکی و... دارای هزینه است.


 


3- پیوستن نشریه به برخی تارنماهای نمایه‌کننده و حفظ اصول اخلاق نشر دارای هزینه است.


 


4- صفحه‌آرایی و چاپ نشریه دارای هزینه است.


 


5- برنامه ریزی، مدیریت و زمان صرف شده علمی-اجرایی دارای هزینه است.