ابعاد خلع سلاح هسته ای از منظر معاهده منع تسلیحات هسته ای

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی‌دکتری‌گروه‌ حقوق ‌بین‌الملل‌عمومی، واحدامارات، دانشگاه‌آزاداسلامی، دبی، امارات‌متحده ‌عربی

2 استادیارگروه‌حقوق،‌ واحدتهران‌مرکز، دانشگاه‌آزاداسلامی‌تهران، ‌ایران‌

3 استادیارگروه‌حقوق، واحدتهران‌مرکز، دانشگاه‌آزاداسلامی، تهران، ایران

چکیده

معاهده منع سلاح‌های هسته‌ای موسوم به (TPNW)یک دست‌آورد بین المللی قابل توجه ویک رژیم چند‌جانبه پایداراست که شامل‌ممنوعیت‌هایی درحوزه‌‌های توسعه، آزمایش، تولید، دستیابی، دراختیارداشتن، ذخیره‌سازی، استفاده یاتهدیدبه استفاده ازسلاح‌های هسته‌ای می‌باشد.این معاهده درسپتامبر2017 به تصویب رسید ودر22 ژانویه2021 لازم الاجراشد. لازمه جهانی شدن این معاهده نیاز‌مند یک‌کارسیاسی هدفمند است. چراکه مشارکت‌کشورهای هسته‌ای وکشورهای‌ دارای سلاح‌ هسته‌ای برای اجرایی‌ شدن معاهده دشواروبه عبارتی مخالفت سیاسی‌ وحشتناکی را در پی‌خواهد داشت. ونیازمند‌یک رویکردی متفاوت وفضایی‌گفتمانی است‌که باید با معیارهای حاکم بر موضوعات حقوق بشری، حقوق بشردوستانه، اخلاق بین‌المللی وامنیت جهانی در دستورکارقرارگیرد. باعطف توجه به همه تلاش‌های گسترده طرفداران صلح وحسن نیت بسیاری از کشورهای جهان متاسفانه اقدامی درراستای خلع‌سلاح ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌زسوی‌کشورهای جهان صورت نگرفته است. مقاله حاضربا روش توصیفی تحلیلی در صدد پاسخ به این سوال است که چگونه می توان از طریق معاهده منع تسلیحات هسته‌ای به خلع سلاح هسته‌ای دست یافت؟ نتایج این تحقیق نشان می‌دهد ترتیبات معاهده به‌گونه‌ای تنظیم شده‌که امکان خلع سلاح هسته‌ای از طریق اجماع جهانی دولتهای عضو وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The dimensions of nuclear disarmament from the point of view of the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons

نویسندگان [English]

  • goudarz beyrami 1
  • atefeh amininia 2
  • soudeh shamlo 3
1 Ph.D. Student, Department of Public International Law, UAE Branch, Islamic Azad University, Dubai, United Arab Emirates
2 Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Tehran Islamic Azad University, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Central Tehran Branch, Tehran Islamic Azad University, Iran
چکیده [English]

The Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) is a significant international achievement and a stable multilateral regime that includes prohibitions on the development, testing, production, acquisition, possession, stockpiling, use or threat of use of nuclear weapons. This treaty was adopted in September 2017 and will expire on 22 January 2021 Ajrashad The universalization of this treaty requires a purposeful political action. Because the participation of nuclear countries and countries with nuclear weapons for the implementation of the treaty will be difficult, in other words, it will lead to terrible political opposition. And it needs a different approach and discourse space that should be put on the agenda with the criteria governing the issues of human rights, humanitarian rights, international ethics and global security. Paying attention to all the extensive efforts of the supporters of peace and good will of many countries of the world, unfortunately, no action has been taken in the direction of disarming the countries of the world. The current article aims to answer the question of how to achieve nuclear disarmament through the nuclear weapons ban treaty with a descriptive analytical method. The results of this research show that the arrangements of the treaty are arranged in such a way that it is possible to disarm nuclear weapons through the global consensus of the member states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nuclear Non-Proliferation Treaty
  • Nuclear Weapons
  • Nuclear Disarmament
  • International Law
  • International Security