رویکرد غرب در عدم اشاعه هسته‌ای: مقایسه پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 گروه روابط بین‌الملل، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی ایران

2 دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران،

3 استاد روابط بین‌الملل دانشگاه تهران.

چکیده

همزمان با پرونده هسته‌ای ایران، پرونده تخلفات پادمانی کره‌جنوبی نیز در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطرح گردید. تشابه قابل توجهی در ماهیت و سطح تخلفات پادمانی ایران و کره‌جنوبی وجود دارد، اما برخلاف پرونده هسته‌ای ایران، پرونده کره‌جنوبی پس از مدت کوتاهی با حل و فصل موضوعات پادمانی این کشور مختومه شد. هدف این پژوهش آن است که رویکرد غرب در موضوعات عدم اشاعه هسته‌ای مانند پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی را تبیین و تشریح نماید. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که دلیل سرانجام متفاوت پرونده هسته‌ای ایران و کره‌جنوبی چیست. با بررسی گزارش‌های پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران و کره‌جنوبی و همچنین مواضع کشورهای غربی در کنفرانس‌های بازنگری معاهده عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، به روش توصیفی تحلیلی، این نتیجه حاصل شد که با در نظر گرفتن اصول، هنجارها و قواعد رژیم بین‌المللی عدم اشاعه هسته‌ای، مهم‌ترین دلیل تفاوت سرانجام دو پرونده ایران و کره‌جنوبی را نه در نوع نظام‌های سیاسی این دو کشور و رابطه سیاسی آنها با غرب، بلکه در نحوه تقابل و تعامل ایران و کره‌جنوبی با سیاست عدم اشاعه هسته‌ای غرب و پیگیری یا عدم پیگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم باید جستجو نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Western Approaches to Nuclear Non-Proliferation: Comparing the Cases of Iran and South Korea

نویسندگان [English]

 • Hassan Borjalizadeh 1
 • Mehdi Zakerian 2
 • Behzad Shahande 3
1 Department of International Relations, Theology, Law and Political Science, Science and research branch of islamic azad university, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of International Relations, Faculty of Theology, Law and Political Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Iran, Tehran and, Associate Member, Center for Iranian Studies, SOAS,
3 Professor of International Relations, University of Tehran.
چکیده [English]

This paper examines the cases of nuclear non-proliferation in Iran and South Korea, focusing on the Western approach toward these cases. Both Iran and South Korea were found to be non-compliant with the International Atomic Energy Agency's regulations. Although the nature and level of non-compliance were similar, the cases were resolved differently, with South Korea's case being closed shortly after the resolution of their non-compliance issues. This research aims to investigate the differing outcomes of the nuclear cases of Iran and South Korea. Specifically, this study analyzes the reports of the International Atomic Energy Agency on the non-compliance of Iran and South Korea, as well as the positions of Western countries during the conferences of the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT). Through this analysis, the study concludes that the primary reason for the divergent outcomes is not related to the political systems or relationships of Iran and South Korea with the West but rather to the differing approaches of the West towards these cases.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Iran&rsquo
 • s nuclear issue
 • South Korea
 • non-proliferation
 • West
 • Uranium Enrichment
 1. جوینر، د. (1394)، تفسیر معاهده منع گسترش سلاح­های هسته­ای (ان.پی.تی)، ترجمه علیرضا ابراهیم­گل و همکاران، تهران: انتشارات خرسندی.
 2. خبیری، کابک و مهسا شاه­محمدی (1399)، استراتژی­های آمریکا در قرن بیست و یکم؛ مداخله و گسترش، تهران: انتشارات مبین اندیشه.
 3. روحانی، ح. (1390)، امنیت ملی و دیپلماسی هسته­ای، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.
 4. سلطانیه، ع. (1400)، حرفه: هسته­ای، تهران، انتشارات امیرکبیر.
 5. عسگرخانی، ا. (۱۳۸۳)، رژیم‌های بین‌المللی، تهران، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر ایران.
 6. قهرمان­پور، ر. (1395)، سیاست خارجی و دیپلماسی هسته‌ای ایران از تقابل تا اعتمادسازی، تهران، انتشارات تیسا.
 7. رحمتی، ف؛ دهشیری، م؛ سیمبر، ر؛ کشیشیان سیرکی، گ. (1400). تاثیر هویت بر روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا (2003-2020). فصلنامه مطالعات بین­المللی، 18(3)، 94-77. doi: 10.22034/isj.2021.269758.1358.
 8. Black-Branch, J.L., Fleck, D. (2016). Nuclear Non-Proliferation in International Law. Volume II, Berlin, Springer, DOI 10.1007/978-94-6265-075-6_4.
 9. Bureau of Arms Control (2005). 2005 Non-Proliferation Treaty Review Conference : U.S. Objectives, Retrieved from: https://media.nti.org/pdfs/46_1.pdf
 10. Bush, G.W, (2004). President Announces New Measures to Counter the Threat of WMD, at: https://georgewbush-whitehouse.archives.gov/news/releases/2004/02/20040211-4.html
 11. Herzog, S. (2020). The Nuclear Fuel Cycle and the Proliferation “Danger Zone”, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 3(1), 60-86, DOI:1080/25751654.2020.1766164.
 12. IAEA. (2003a). Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran, Retrieved from: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2003-40.pdf.
 13. IAEA. (2003b). Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran, Retrieved from: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2003-63.pdf.
 14. IAEA. (2003c). Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran, Retrieved from: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2003-75.pdf.
 15. IAEA. (2004a). IAEA Board Concludes Consideration of Safeguards in South Korea, Retrieved from: https://www.iaea.org/newscenter/news/iaea-board-concludes-consideration-safeguards-south-korea.
 16. (2004b). Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran, Retrieved from: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2004-83.pdf.
 17. IAEA. (2004c). Implementation of the NPT safeguards agreement in the Republic of Korea, Retrieved from: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2004-84.pdf.
 18. IAEA, (2005a). Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran, Retrieved from: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2005-67.pdf.
 19. IAEA, (2005b). Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran, Retrieved from: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2005-77.pdf.
 20. IAEA, (2006). Implementation of the NPT safeguards agreement in the Islamic Republic of Iran, Retrieved from: https://www.iaea.org/sites/default/files/gov2006-14.pdf.
 21. IAEA, (2016). The IAEA LEU Bank: Assuring a supply of low enriched uranium (LEU) for Member States, Retrieved from: https://www.iaea.org/sites/default/files/the-iaea-leu-bank.pdf
 22. Joyner, D.H. (2013). Iran's Nuclear Program and International Law. Penn State Journal of Law & International Affairs, 2(2), 282-292.
 23. Kim D. (2020). How to keep South Korea from Going Nuclear. Bulletin of the Atomic Scientists, 76(2), 68-75, DOI: 10.1080/00963402.2020.1728966.
 24. Lim, E. (2019). South Korea’s Nuclear Dilemmas, Journal for Peace and Nuclear Disarmament, 2(1), 297-318, DOI: 1080/25751654.2019.1585585.
 25. Siracusa, J. (2012). The Eight Pillars of the Nuclear Nonproliferation Regime and the Search for Global Security. Global Policy Essay, Online, 1-17.
 26. World Nuclear Association. (2022). Nuclear Power in South Korea, Retrieved from: https://world-nuclear.org/information-library/country-profiles/countries-o-s/south-korea.aspx