سازکارها و تدابیر نظام حقوقی بین‌المللی برای حفاظت از صلح‌بانان سازمان ملل متحد

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

2 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران

چکیده

در سال‌های اخیر با توجه به میزان روزافزون تلفات انسانی که عملیات حفظ صلح دربرداشته موضوع حفاظت و حمایت از نیروهای حافظ صلح بیش‌ازپیش مورد توجه قرارگرفته و این پرسش‌های اساسی را مطرح کرده که تدابیر و سازکارهای نظام حقوقی بین‌المللی برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد چیست و تا چه اندازه توانسته از این نیروها حفاظت نماید؟ در پرتو روش توصیفی- تحلیلی مفروض این نوشتار آن است که نظام حقوقی بین‌المللی سازکارها و تدابیری را ازجمله در قالب قطعنامه‌های شورای امنیت، توافق‌نامه وضعیت نیروها (سوفا)، کنوانسیون ایمنی مورخ 1994 و همچنین اسناد دیگری نظیر کنوانسیون‌های 1949 ژنو و اساسنامه رم مورخ 1998 برای حفاظت از نیروهای حافظ صلح ملل متحد مقرر نموده است. بااین‌حال، این تدابیر و سازکارها نتوانسته آن‌چنان که باید، مؤثر و رضایت‌بخش باشند. هرچند که تبعیت از قطعنامه‌های شورای امنیت برای دولت‌های عضو الزامی است، اما لحن برخی از این قطعنامه‌ها بگونه‌ای است که الزام خاصی برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کند. توافق‌نامه سوفا نیز در بیشتر مواقع دوجانبه بوده و دامنه اجرایی آن محدود است. از سوی دیگر، کنوانسیون ایمنی به‌عنوان یک توافق‌نامه چندجانبه با استقبال چندانی از سوی دولت‌ها (بخصوص دولت‌های میزبان نیروهای حافظ صلح) مواجه نشده است. در خصوص مقررات کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های الحاقی و همچنین اساسنامه رم نیز بایدگفت که به‌سختی بتوان با توسل به تفسیر موسع، آن مقررات را به مسأله حفاظت از نیروهای حافظ صلح تعمیم داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mechanisms and Measures of the International Legal System to Protect United Nations Peacekeepers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Valipour 1
  • Karan Rohani 2
  • Mohammad Razavirad 3
1 Ph.D. Student in International Law, Faculty of Humanities, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, Faculty of Humanities, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran
چکیده [English]

In recent years, due to the increasing amount of human casualties that this operation involved, the issue of protecting the peacekeeping forces has been given more attention and he has raised these questions that what are the measures and mechanisms of the international legal system to protect the peacekeeping forces of the UN and to what extent has it been able to protect these forces? In the light of the descriptive-analytical method assumed in this article, it is the international legal system of mechanisms and measures, including in the form of Security Council resolutions, Status of Forces Agreement, Convention on the Safety, as well as other documents such as the 1949 Geneva Conventions and the Rome Statute have been established to protect the peacekeeping forces of the UN. Although compliance with the resolutions of the Security Council is mandatory for the Member States, the tone of some of these resolutions is such that it does not create a special requirement for the States. The SOFA is also bilateral in most cases and its implementation scope is limited. On the other hand, Convention on the Safety as a multilateral agreement has not been well received by States. Regarding the provisions of the Geneva Conventions and additional protocols, as well as the Rome Statute, it should be said that it is difficult to extend those provisions to the protection of peacekeeping forces by resorting to a broad interpretation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • United Nations
  • SOFA
  • Security Council
  • United Nations Charter
  • Peacekeeping Forces