مقایسه استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا در رویاروئی با تروریسم در غرب آسیا

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استاد گروه روابط بین الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران ایران.

4 استادیار گروه روابط بین‌الملل، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

پس از 2001، سیاستگزاری رویارویی با تروریسم اتحادیه اروپا هم راستا با ایالات متحده آمریکا تمرکز خویش را بر تقویت نهادهای مجری قانون و کارآمد ساختن اقدامات مبتنی بر چند جانبه گرائی و ترسیم خطوط اجرائی این اقدامات تحت عنوان «مدل اروپایی»، نهاد. شماهای ساختاری، چه از جنس رئالیستی و چه از جنس فرهنگی، فراهم آورنده بخشی از توضیحات ناظر بر این مولفه بوده اند. در یکچنین چارچوبی می بایستی نقش شخصیت های سیاسی را به لحاظ میزان نفوذ ایشان به ویژه در رابطه با آمریکا و اتحادیه اروپا، مورد توجه ویژه قرار داد. اختلاف موجود میان اروپا و آمریکا در زمینه مسائل امنیتی برآمده از این واقعیت است که غرب آتلانتیک حداقل از زمان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2000، تروریسم را از فهرست تهدیدات درون کشوری خارج و وارد فهرست تهدیدات برون مرزی و نظامی، نمود.لذا بر افزایش توان نیروهای نظامی آمریکا جهت حفاظت از "میهن" ، نهاد. لیکن از دید اتحادیه اروپا و بریتانیا،تهدیدات تروریستی، درون کشوری می باشند و نه تهدیداتی برون مرزی، که لازمه برخورد با آن همانا افزایش توانمدی های نهادهای قانونگزار و مجری قوانین در درون این اتحادیه بوده است چه آنکه مشگلات این اتحادیه برخلاف آمکریکا نشأت گرفته از شمار بسیار مهاجرینی است که از حوزه های جغرافیایی پیرامونی به این اتحادیه مهاجرت و لی جذب جوامع اروپائی نگردیده اند و تبدیل به تهدیدی دائمی گردیده اند. اقدامات برون مرزی ضد تروریستی جند جانبه گرایانه اتحادیه اروپابه رهبری آمریکا و با تبادل داده‌های اطلاعاتی صورت می پذیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing of Anti-Terrorism Normative Strategy between European Union and United States of America in the West Asia

نویسندگان [English]

 • Ramsin Beit Jam 1
 • Mohammad Ali Khosravi 2
 • Reza Jalali 3
 • Dydokht Sadeghi Haghighi 4
1 Ph.D. Student, of International Relations Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Political Sciences, Political Sciences, Islamic Azad University Central Tehran Branch, Tehran, Iran.
3 Professor of International Relations , Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
4 Assistant Professor of International Relations Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since 2001, the anti -terrorism policy making of European Union unlike United States of America has concentrated over the reinforcement of existing domestic law enforcement instruments and on multilateral action internationally creating at least the outlines of a specific European model. Structural models either realist or culturalist provide partial explanations for this. Neither to say that the drug trade, organized crime and terrorism into the general category of internal security issues and to pose as an organizing question whether a European Model encompassing a generalized security response to these three problems might be emerging. West of the Atlantic, at least since the elections of 2000, terrorism has been emphatically removed from the category of internal security issues to be reframed as an external , and primarily a military threat , As such, it has led to a thoroughgoing reorganization of the command structure or the armed forces, with a renewed emphasis on unilateral pre-emptive and even preventive action and a defense of the "homeland" as well as militarization in style if not always in institutional responsibility on internal security. European states, including UK, on the other hand, have continued to treat the threat of terrorism first and foremost as a matter of internal security to be dealt with by courts and law enforcement agencies, Action beyond borders for the states of Europe has typically taken place in multilateral contexts, with an emphasis on collaboration among intelligence and law enforcement agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

 • European Union
 • United States of America
 • Terrorism
 • International Security
 • Anti-terrorism Policy
 1. برزگر، کیهان. تابع‌افشار، ساناز. (1396). رئالیسم نئوکلاسیک و سیاست خارجی آمریکا؛ تحلیلی نظری بر فهم سیاست خارجی ایالات‌متحده. رهیافت‌های سیاسی و بین‌المللی، 8 (1)، 70-42.
 2. بیت جم، رامسین. خسروی، محمد علی. جلالی، رضا و صادقی حقیقی، دیدخت. (1401). ایالات متحده آمریکا و جنگ عراق در پرتو سازه‌انگاری و استراتژی فرهنگی. فصلنامه مطالعات بین‌ المللی، 18(4)، 179-200. doi: 10.22034/isj.2022.298483.1558
 3. خالوزاده، سعید. (1390)، اتحادیه اروپایی. تهران: انتشارات سمت.
 4. حاتم زاده، عزیزالله و لطیفیان، سعیده. (۱۳۹۱). اختلاف و همکاری امریکا و اتحادیه اروپا در مبارزه با تروریسم و سلاحهای کشتار جمعی در دوره پس از 11 سپتامبر. پایان نامه، دانشگاه تهران.
 5. درویشی، فرهاد و حاتم‌زاده، عزیزالله. (1392). روند مواجهه آمریکا و اتحادیه اروپا با تروریسم از ادراکات متفاوت تا همکاری‌های مشترک. فصلنامه بین المللی ژئوپلیتیک، 9(30)، 160-136.
 6. صلاحی، سهراب. (1396). آمریکا و تروریسم. تهران؛ پژواک عدالت.
 7. شفاعت، محمدرضا، امام جمعه زاده، سید جواد، مسعودنیا، حسین. (1400). بررسی عوامل و زمینه‌های مؤثر بر امکان ظهوردوباره داعش در عراق. فصلنامه مطالعات بین‌المللی، 18 (2)، 119-101. doi: 10.22034/isj.2021.235284.1146
 8. شفیعی، اسماعیل و کرم صفری، علی. (2011). شکل گیری جنگ سرد جدید در رقابت آمریکا و روسیه در منطقه قفقاز. تحقیقات سیاسی و بین المللی، 4 (12)، 185-229.
 9. شوسودوفسکی، میشل. (1389). جنگ، آمریکا با تروریسم. ترجمه جمشید نوایی، تهران؛ انتشارات نگاه.
 10. فلاح نژاد، علی و ذاکریان، مهدی. (1395). نقش آمریکا در بحران‌های خاورمیانه از منظر سازه‌انگاری (پس از 2010). پژوهش های روابط بین الملل، 6(21)، 15-52.
 11. قوام، عبدالعلی. (1384). روابط بین‌الملل نظریه‌ها و رویکردها. تهران؛ انتشارات سمت.
 12. قهرمانپور، رحمن. (1383). تکوین‌گرایی: از سیاست بین‌الملل تا سیاست خارجی. مطالعات راهبردی، 7(24)، 318- 299
 13. متقی، ابراهیم و کاظمی، حجت. (1386). سازه‌انگاری، هویت، زبان و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. سیاست، 37(4)، 237-209
 14. مشیرزاده، حمیرا. (1399). تحول در نظریه‌های روابط بین‌الملل. تهران؛ انتشارات سمت.
 15. Dassa Kaye, D., Robinson, L., Martini, J., Vest, N., & Rhoades, A. (2021). Reimagining U.S. Strategy in the Middle East. Sustainable Partnerships, Strategic Investments (Executive Summary).
 16. Extraordinary European Council – Brussels. (2001). available at: http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2002:087E:0216:0219:EN: PDF.
 17. McNamara, S. (2011). The EU–U.S. Counterterrorism Relationship: An Agenda for Cooperation. Backgrounder, No. 2528, Published by The Heritage Foundation.
 18. Rostow, N. (2001). Before and after: The changed UN response to terrorism since September 11th. Cornell Int'l LJ, 35, 475.
 19. US National Strategy for Combating Terrorism. (2003). at: http://www.globalsecurity.org/security/library/policy/national/counter_terrorism_strategy.pdf
 20. Wahyu, W. (2013). The Constructivist Approach towards Foreign Policy Analysis. [Online]. Available at: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc.