محیط زیست خاورمیانه و پیمان ابراهیم: بررسی نقش عادی‌سازی روابط امارات‌متحده‌عربی و بحرین با رژیم اسرائیل در کاهش بحران‌های آب و کشاورزی این کشورها

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، علوم سیاسی و تاریخ، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

خاورمیانه یکی از بزرگ‌ترین مناطق خشک جهان است که با پیامدهای تغییرات اقلیمی مواجه است. این شرایط باعث شده تا منابع محدود آب شیرین و وضعیت نامطلوب حوزه کشاورزی جزو چالش‌های بزرگ این منطقه باشد. هرچند این منطقه دارای سابقه طولانی در همکاری جمعی میان کشورها نیست اما فشارهای ناشی از بحرانهای زیست‌محیطی می‌تواند تهدیدات تغییرات اقلیمی را به فرصتی برای همکاری بیشتر بین کشورها تبدیل کند. در این فضای جدید، «پیمان ابراهیم» در سال 2020، نشانه‌ای از ورود منطقه خاورمیانه به مرحله جدیدی است. در این مقاله، به این پرسش پاسخ می‌دهیم که عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با رژیم اسرائیل، چه نقشی می‌تواند در کاهش بحرانهای زیست‌محیطی این کشورها به خصوص در دو حوزه آب و کشاورزی داشته باشد. مقاله، ضمن بررسی شرایط زیست‌محیطی کشورهای عضو در زمان شکل‌گیری پیمان ابراهیم، به فرصت‌ها و مزیت‌های این پیمان برای آنها می‌پردازد. یافته‌های مقاله نشان می‌دهد که این پیمان فرصتی برای رژیم اسرائیل جهت جذب سرمایه‌های بیشتر در حوزه‌های زیست‌محیطی چون آب و کشاورزی و رفتن به مدارهای بالاتر نوآوری است و برای کشورهای امارات و بحرین نیز فرصتی برای کاهش دامنه بحرانهای آب و امنیت غذایی و تحقق توسعه پایدار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of the UAE and Bahrain Normalization with Israel in Reducing Their Water and Agriculture Crises

نویسندگان [English]

 • Saeed Attar 1
 • Mehrdad Ebrahimiyan NajafAbadi 2
1 Associate Prof. at Political Science, Faculty of Law, Political Science and History, Yazd University, Yazd, Iran
2 Political Science, Faculty of Law, Political Science and History, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

As one of the largest dry regions in the world, the Middle East faces the consequences of climate change. These circumstances have elevated the region's limited freshwater resources and the unfavorable agricultural situation to major challenges. Although the Middle East lacks a long history of cooperation among its countries, environmental crises can turn the threats posed by climate change into an opportunity for greater cooperation among them. In this new situation, "The Abraham Accords" in 2020 signal that the Middle East has entered a new stage. This article aimed to investigate the role of the UAE and Bahrain normalization with Israel in reducing their environmental crises, especially in the water and agriculture sectors. This article examined the environmental status of the UAE and Bahrain at the time “the Abraham Accords” were signed and also discussed the opportunities and advantages the Abraham Accords brought for them. The findings indicated that these agreements provided an opportunity for the Israeli regime to attract more capital in environmental domains such as water and agriculture, as well as achieve higher levels of innovation. They also provided an opportunity for the UAE and Bahrain to reduce the scope of water and security crises while achieving long-term development.     

کلیدواژه‌ها [English]

 • Water
 • Israeli Regime
 • the United Arab Emirates
 • Bahrain
 • the Abraham Accords
 • Agriculture
 1. ارغوانی، ف.، اتابکی، س. (1396). بحران آب و امنیت منطقه­ای خلیج فارس: واکاوی بسترها و راهکارها، سیاست و روابط بین­الملل، 1(2). 9-34.
 2. امین­جواهری، م. (1398). بررسی وضعیت اسرائیل در حوزه آب. وبسایت امین جواهری، در: https://b2n.ir/u84127
 3. جعفری، ع.، عطار، س. (۱۴۰۰). آب در برهوت: چالش‌های سیاسی و حقوقی آب در خاورمیانه و ایران. یزد: انتشارات جهاد دانشگاهی.
 4. حاتمی­نژاد، ح.، حسینی.ع.، حسینی،م. (1392). نقش محیط زیست در همگرایی­های منطقه­ای با تأکید بر توریسم. همایش ملی خلیج فارس، تهران.
 5. سلطانی، ع.، صادقی، س. (1395). تاثیر بحران مالی 2008 بر روند توسعه کشورهای جنوب شرقی آسیا مطالعه موردی مالزی، ماهنامه پژوهشی بین­المللی، 1(11). 1-15.
 6. عباسی، م.، حمیدفر، ح. (1399). اتحاد عربستان­سعودی و اسرائیل با آمریکا و پیامدهای آن بر موازنه قدرت و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در خاورمیانه، فصلنامه مطالعات بین­المللی، 17(3). 7-25.
 7. عراقچی،ع. (1393). دیپلماسی آب، از منازعه تا همکاری. فصلنامه علمی پژوهشی سیاست جهانی. 3(4)، 116-91.
 8. عطارزاده، م. (1397). سیاست آبی اسرائیل ؛تهدید امنیت خاورمیانه در رهیافتی واقع­انگارانه. پژوهش­های جغرافیای سیاسی، 3(2)، 101-123.
 9. کاظمی،ح.، نظامی، م. (1398). روندهای کلان منطقه­ای و آینده توسعه در خاورمیانه، جامعه­شناسی سیاسی جهان اسلام، 8(1). 105-130.
 10. محسن­زاده، رسول. (1397). فناوری آب؛ اسرائیل، لطفی به ما نخواهد کرد!. وبسایت فرارو. دسترس در: https://b2n.ir/m35259
 11. ملکی، م.، محمدزاده ابراهیمی، ف. (1399). چشم­انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی­سازی روابط اسرائیل و جهان عرب. فصلنامه مطالعات بین­المللی. 17(3). 45-64.
 12. نامی، م. (1389). امارات متحده عربی. تهران: نشر مرکز پژوهشی صیاد شیرازی.
 13. All Israel News. (2021). Israel to sign water technology deal with Bahrain. At: https://b2n.ir/f50342
 14. Ben Hassen, T., El Bilali, H. (2019). Food Security in the Gulf Cooperation Council Countries: Challenges and Prospects, Journal of Food Security. 7(5). 159-169.
 15. Darling, D. (2019). The Coming Wars over Water?, The National Interest. At: https://b2n.ir/p61713
 16. EricCanal, F., Narayanappa, A. (2021). The Abraham Accords: Exploring the Scope for Plurilateral Collaboration among Asia's Strategic Partners, Israel Journal of Foreign Affairs. 15(1). 41-52.
 17. Fugl Eskjær, M. (2018). "Climate Change Communication in Middle East and Arab Countries". In: The Oxford Encyclopedia of Climate Change Communication. Oxford: Oxford University Press.
 18. Garson, M. (2021). How the Abraham Accords Are Shaping a New Technological Covenant, The Tony Blair Institute for Global Change, At: https://b2n.ir/h55595
 19. International Trade Administration. (2020). United Arab Emirates - Country Commercial Guide, Official Website of the International Trade Administration. At: https://b2n.ir/f44571
 20. Israeli Ministry of Foreign Affairs. (2021). Israeli Water Technologies, Israeli Water Technologies Website. At: https://b2n.ir/f55241
 21. Kavaler, T. (2020). UAE, Israel Both Expect to Benefit from Agricultural Ties, An independent American news agency. At: https://b2n.ir/e97421
 22. (2018). Bahrain - Total renewable water resources per capita, World and national data. At: https://b2n.ir/r95566
 23. Malek, C. (2018). Desertification an imminent threat, creating unstable grounds for development, Arab News. At: https://b2n.ir/f96043
 24. Mohdamir, W. (2021). UAE and Israel relations, a pivotal step towards achieving prosperity, stability, Emirates News Agency. At: https://b2n.ir/y00881
 25. Oxford Business Group. (2020). Dubai focusing on food security, improving logistics and supply chains, oxford business group. At: https://b2n.ir/b80866
 26. Sarmad, K. (2020). UAE-Israel trade and investment prospects ‘exciting’ for both nations, economy minister says, The National Newspaper. at: https://b2n.ir/w75836
 27. Singer, J. (2021). The Abraham Accords: Normalization Agreements Signed by Israel with the U.A.E., Bahrain, Sudan, and Morocco, International Legal Materials. 60(3). 448-463.
 28. Schatz, D. (2020). The Abraham Accords: Politico-Economic Drivers and Opportunities, TRENDS Research and Advisory. At ; https://b2n.ir/n42438
 29. Tal, A. (2018). Addressing Desalination’s Carbon Footprint: The Israeli Experience, Water. 10(2). 197-210.
 30. The Official Portal of the UAE Government. (2021). Water Security Strategy 2036. At: https://b2n.ir/d32947
 31. Vohra, A. (2021). Israel-Jordan Water-Energy Deal Signals Breakthrough in Middle East Cooperation, Foreign Policy. At: https://b2n.ir/u86575
 32. Wrobel, S. (2021). Israel and Bahrain Sign $3 Million ‘First-of-Its-Kind’ Deal to Share Knowledge on Water Technology, Jewish & Israel News. At: https://b2n.ir/t49493
 33. (2021). Israel, Bahrain sign cooperation agreement on water systems, technologies. At: https://b2n.ir/w30161