موضوعات = سیاست
نقش رقابت‌های ژئوپلیتیکی در تهاجمی‌ شدن سیاست‌ خارجی عربستان در قبال ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 آذر 1402

10.22034/isj.2023.395974.2002

علی رضا ملاقدیمی؛ مهدی ذاکریان؛ حمید احمدی


تصویر سازی منفی از خود در عرصه بین المللی و تاثیر آن بر گردشگری سلامت در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1402

10.22034/isj.2024.377764.1948

ایمان امیری؛ حمید احمدی؛ ابراهیم متقی


بررسی مؤلفه های تأثیرگذار سیاست خارجی ترامپ علیه ایران: درس هایی برای ایران

دوره 20، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 219-244

10.22034/isj.2024.404537.2035

حسن عابدینی؛ حسین مسعودنیا؛ مهناز گودرزی


بررسی علل تغییر سیاست‌های راهبردی دولت ترکیه در سوریه (2023-2020)

دوره 20، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 271-289

10.22034/isj.2023.411761.2058

ابوالفضل چرخ انداز؛ آرمین امینی


جلوه های سیاست هوشمند ترکیه در افغانستان از 2001 تا 2021

دوره 20، شماره 4، فروردین 1403، صفحه 291-311

10.22034/isj.2024.388883.1985

محمداعظم طارق؛ رضا سیمبر؛ سجاد بهرامی مقدم


روابط ایران و روسیه پس از جنگ اوکراین

دوره 20، شماره 2، مهر 1402، صفحه 81-101

10.22034/isj.2023.402839.2027

الهه کولایی؛ سمیه زنگنه


مخاطرات استراتژیک هند در چارچوب ابتکار «یک کمربند یک راه

دوره 20، شماره 1، تیر 1402، صفحه 145-167

10.22034/isj.2023.377029.1956

بهنام وکیلی؛ مهدی کریمی؛ محمدرضا طبرسی


بررسی رویکرد حزبی و سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020)

دوره 20، شماره 1، تیر 1402، صفحه 169-191

10.22034/isj.2023.384848.1964

علیرضا کوهکن؛ علیرضا شکیبا؛ زینب سادات موسوی


چالش های اساسی حکمرانی جهانی در نبود دولت جهانی حق‌بنیاد

دوره 20، شماره 1، تیر 1402، صفحه 237-256

10.22034/isj.2023.375116.1938

محمد رضا امام زاده ئی؛ محمدشریف شاهی؛ امیر مقامی؛ سید محمدصادق احمدی


تأثیر جایگاه روسیه در ساختار قدرت جهانی بر مسأله‌ ‌هسته‌ای ایران (از 2003 تا 2023)

دوره 20، شماره 1، تیر 1402، صفحه 305-327

10.22034/isj.2023.377782.1945

مهربد مرادی؛ جهانبخش مرادی؛ حسین کریمی فرد؛ مجید روحی دهبنه


تجلی خلل‌های درونی و بیرونی دموکراسی‌ها در ناکارآیی

دوره 19، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 7-25

10.22034/isj.2023.353382.1906

محمدجواد ظریف؛ ارین قاسمی


مقایسه استراتژی هنجارسازی اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا در رویاروئی با تروریسم در غرب آسیا

دوره 19، شماره 4، فروردین 1402، صفحه 95-115

10.22034/isj.2022.364399.1909

رامسین بیت جم؛ محمد علی خسروی؛ رضا جلاللی؛ دیدخت صادقی حقیقی