بررسی رویکرد حزبی و سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده (1993 تا 2020)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی‌ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

موضوع مهاجرت، پیامد‌های آن و درنتیجه سیاست‌های مهاجرتی به‌مرورزمان و با افزایش تعداد و جمعیت مهاجرین خصوصاً بعد از جنگ جهانی دوم به‌طورجدی موردتوجه دولت‌ها قرار گرفت. در این میان سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده آمریکا بسیار بیشتر و جدی‌تر از سیاست‌های مهاجرتی دیگر کشورها پویایی داشته و برای هر دولت و حزب این کشور اهمیت خاصی داشته است. تاکنون سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده برگرفته از شرایط داخلی، بین‌المللی، حوادث و رویدادها، و متناسب با اهداف این کشور تغییراتی داشته است. به‌عنوان‌مثال پایان جنگ سرد، واقعه یازده سپتامبر، بحران اقتصادی سال 2008 و رقابتی‌شدن فضای نظام بین‌الملل و دورشدن از نظام تک‌قطبی ازجمله موارد تأثیرگذار بر سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده است. سؤال اصلی این پژوهش این است که «حزب خواستگاه دولت چه میزان در تغییر سیاست‌ها و قوانین مهاجرتی مؤثر است؟» این پژوهش با روش کیفی و با شیوه مطالعه مقایسه‌ای به بررسی تشابه و تفاوت ریشه‌های امنیتی و اقتصادی سیاست‌های مهاجرتی در چهار دولت منتخب کلینتون، بوش، اوباما و ترامپ پرداخته و همچنین تغییرات صورت‌گرفته در قوانین و سیاست‌های مهاجرتی آنها می‌پردازد. نتیجه نهایی به‌دست‌آمده از این پژوهش نیز این است که ریشه سیاست‌های مهاجرتی ایالات متحده ارتباطی با خاستگاه حزب نداشته و متغیرهای دیگری چون عوامل امنیتی و اقتصادی در این امر دخیل هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Party Approach and Immigration Policies in the US (1993–2020)

نویسندگان [English]

  • Alireza Koohkan 1
  • Alireza Shakiba 2
  • Zeynab Sadat Mousavi 2
1 Associate Professor at International Relations, Allameh Tabatabai University
2 MA. of International Relations, Allameh Tabatabaei University,
چکیده [English]

The growing number and population of immigrants, especially after the Second World War, made different administrations pay special attention to immigration, its outcomes, and relevant policies. Meanwhile, the immigration policies of the United States of America have been much more dynamic and serious than those of other countries. These policies have consistently held special importance to every administration and political party in the US. In fact, the immigration policies of the US have historically been subject to change induced by both domestic and international conditions, incidents, events, and overarching national goals. Among the factors affecting the immigration policies of the US are the end of the Cold War, the September 11th attacks, the 2007–2008 financial crisis, the competitive atmosphere of the international system, and the shift away from a unipolar order. This study aims to address the following question: how effective is the administration’s affiliated party in changing immigration policies and laws? For this purpose, a qualitative-comparative approach was adopted in this paper to analyze the security and economic factors underlying immigration policies in the four elected administrations of Clinton, Bush, Obama, and Trump. The paper also aims to identify the similarities and differences in their approaches and the changes made to immigration laws and policies during their respective tenures. According to the research findings, the immigration policies of the US are not solely affected by the affiliated party. Rather, factors such as security and economic considerations are involved in shaping these policies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Immigration
  • immigration policies
  • immigration laws
  • party
  • government
  • United States of America