خروج نظامی ایالات‌متحده از افغانستان و چرخش به شرق آسیا؛ گذار به هژمونی اجباری

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه ایت آ... العظمی بروجردی،بروجرد،ایران.

2 دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آیت ا... العظمی بروجردی، بروجرد،ایران.

چکیده

دولت جو بایدن در تداوم راهبرد اوباما و ترامپ، خروج آمریکا از افغانستان را یکی از اولویت‌های سیاست خارجی خود می‌دانست و به سرعت تا سپتامبر ۲۰۲۱، نظامیان این کشور را از افغانستان خارج کرد. هدف این مقاله بررسی راهبرد جهانی آمریکا در خروج از افغانستان و چرخش استراتژیک به شرق آسیا است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی به این پرسش پاسخ می‌دهد که چرا آمریکا بعد از تحمل هزینه‌های کلان مالی و نظامی، به حضور نظامی بیست‌ ساله خود در افغانستان پایان داد؟ در پاسخ به سوال مذکور، این فرضیه مطرح شده‌است که «خیزش قدرتمند اقتصادی و نظامی چین در سایه احاله مسئولیت امنیت‌جهانی به آمریکا، تهدید بی‌سابقه‌ای را علیه هژمونی متصور جهانی آمریکا و نظم بین‌المللی مطلوب این کشور مطرح کرده است. بنابراین، از نظر تصمیم گیرندگان آمریکایی خروج نیروهای نظامی این کشور از افغانستان فرصتی استراتژیک برای روی آوردن به شرق آسیا و ایجاد ائتلاف جدیدی در منطقه آسیا و اقیانوسیه به منظور کنترل تهدید چین می‌باشد». مهمترین یافته تحقیق این است که آمریکا برای حفظ موقعیت هژمونیک خود در برابر تهدید چین، تلاش می‌کند با تقسیم بار عظیم مسئولیت امنیت جهانی بین شرکایش، راهبرد هژمونی اجباری را با تمرکز بر شرق آسیا در پیش بگیرد. شیوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای و استفاده از مجلات تخصصی و منابع معتبر اینترنتی بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

U.S. Military Withdrawal from Afghanistan and turning to East Asia; Transition to Coercive Hegemony

نویسندگان [English]

  • Mahdi Mohammad Nia 1
  • , Naser Pourhasan 2
1 Assistant Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Political Science, Faculty of Humanities, Ayatollah Borujerdi University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

Following Obama and Trump̕s strategy, Biden̕s government considered the withdrawal of America from Afghanistan as one of the priorities of its foreign policy and it quickly withdrew the country military forces from Afghanistan by September 2021. The purpose of this article is to examine the global strategy of America in leaving Afghanistan and the strategic turning to East Asia. This article answers the question with a descriptive-analytical method; why did America end its twenty-year military presence in Afghanistan after bearing huge financial and military costs? In response to the mentioned question, this hypothesis has been proposed that »powerful economic and military rise of China in the shadow of transferring the responsibility of global security to the United States has raised an unprecedented threat against the perceived global hegemony of the United States and the desirable international order of this country; Therefore, according to American decision-makers, the withdrawal of this country's military forces from Afghanistan is a strategic opportunity to turn to East Asia and create a new alliance in the Asia-Pacific region in order to control the threat of China«. The main finding of the research is that, in order to maintain its hegemonic position against the threat of China, the United States has put a strategy of coercive hegemony in its international agenda, with a focus on East Asia, by dividing the huge burden of responsibility for global security among its allies. The method of data collection is archive-based research using specialized magazines and reliable internet sources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Afghanistan"
  • China"
  • United States"
  • military withdrawal"
  • "
  • Coercive hegemony"