روابط ایران و روسیه پس از جنگ اوکراین

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مطالعات منطقه ای - دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

2 دانش آموخته مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران

چکیده

حمله نظامی روسیه به اوکراین پیامدهای عمیقی نه تنها برای خاورمیانه، بلکه برای جهان نیز داشته است. روابط سیاسی-امنیتی دو کشور تحت تأثیر این جنگ قرار گرفته است. از زمان آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، تهران منطق مسکو را برای این حمله پذیرفته و حمایت سیاسی خود را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد نشان داده است، اما ایران در حمایت کامل از این جنگ محتاط بوده است. رویکرد ایران در قبال جنگ اوکراین از دو جهت حائز اهمیت است. اولاً جهت گیری ایران به سمت این جنگ بر روابط تهران با مسکو تأثیر می گذارد. دوم اینکه این جهت گیری منافع ایران در نظام بین الملل را تحت تأثیر قرار می دهد. به همین دلیل سوال اصلی این مقاله این است که «نگرش ایران در قبال جنگ اوکراین چه بود و چه تأثیری بر روابط تهران و مسکو داشت؟» فرضیه نویسندگان این است که «رویکرد ایران در قبال جنگ اوکراین محتاطانه بوده است - حمله روسیه به اوکراین را نه رسما محکوم کرده و نه از آن حمایت کرده است؛ این سیاست با هدف حفظ و تداوم روابط بین دو کشور است. این مقاله به بررسی جهت گیری های جمهوری اسلامی ایران نسبت به جنگ اوکراین و تأثیر آن بر روابط این کشور با روسیه می پردازد و روش نویسندگان در این پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Iran-Russia Relations after the Ukraine War

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Somayyeh Zangeneh 2
1 Regional Studies Department faculty of Law and Political Science, University of Tehran
2 Regional Studies Department, University of Tehran
چکیده [English]

Russia's military attack on Ukraine has had profound consequences not only for the Middle East, but also for the world. The political-security relations of the two countries, have been affected by this war. Since the beginning of Russia's military operation in Ukraine, Tehran has accepted Moscow's rationale for this attack and has shown its political support at the United Nations General Assembly, but Iran has been cautious in fully supporting this war. Iran's approach regarding the war in Ukraine is important in two ways. First, Iran's orientation towards this war affects Tehran's relations with Moscow. Second, this orientation affects Iran's interests in the international system.

For this reason, the main question of this article is "What was Iran's attitude towards the war in Ukraine and how did it affect the relations between Tehran and Moscow?" The hypothesis of the authors is that "Iran's approach towards the war in Ukraine has been cautious - it has neither officially condemned nor supported the Russian invasion of Ukraine - this policy is aimed at maintaining and continuing the relations between the two countries. The purpose of this article is to examine the orientations of the Islamic Republic of Iran towards the war in Ukraine and its effect on the country's relations with Russia. The authors' method in this research is qualitative with a descriptive-analytical approach.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iran
  • Russia
  • Ukraine
  • USA
  • Geopolitics
  • International System