خلاصه آمار و اطلاعات فصلنامه

تعداد مشاهده مقاله 4,063 

تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3,885 

تعداد مقالات ارسال شده 31 

تعداد مقالات رد شده 8 

تعداد مقالات پذیرفته شده 6 

تعداد روز برای پذیرش مقاله 68 

درصد پذیرش 19 

کشور محل چاپ: ایران

وضعیت چاپ: کاغذی (محدود) و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

زبان مجله: فارسی- انگلیسی

شکل دریافت مقاله: فقط از طریق سامانه

هزینه چاپ مقاله: دارد

دسترسی رایگان و آزاد به مقلات: بلی

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) بر پایه آیین نامه شماره 11/25685 مورخ 1398/2/9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریه علمی است. (این آیین‌نامه از تاریخ صدور خود، جایگزین آیین‌نامه پیشین شده است که مجلات را به علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی تقسیم می‌کرد.)

 

نویسندگان گرامی، چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای هزینه است. برای اطلاع از میزان این هزینه، به فرآیند پذیرش مقالات در منوی اطلاعات نشریه مراجعه فرمایید. برای اطلاع از چگونگی تنظیم مقاله نیز به منوی راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

GOLD OA

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای دسترسی آزاد طلایی (Gold Open Access) است.

فصلنامه مطالعات بین‌المللی از اخلاق نشر کپ (COPE) پیروی می‌کند.

 

داوری در فصلنامه مطالعات بین‌المللی به صورت دو سو ناشناس است.

 

پژوهشگران گرامی ملزم هستند پس از اعلام پذیرش اولیه مقاله فرم تعهدنامه و فرم تعارض منافع نویسندگان را از سامانه فصلنامه دریافت کرده و  در همین سامانه بارگذاری نمایند. بدیهی است ارسال نامه پذیرش نهایی، منوط به ارسال این دو فرم به فصلنامه است.

 

به علت تعداد زیاد شماره‌های پیشین، آنها به تدریج در تارنمای جدید فصلنامه قرار خواهند گرفت.

شماره جاری: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 61، تابستان 1398 

مقاله مستخرج از رساله

3. آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی

صفحه 63-82

یوسف باقری حامد


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر مهدی ذاکریان

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-2045
شاپا الکترونیکی
2676-5136

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان