خلاصه آمار و اطلاعات فصلنامه

تعداد مشاهده مقاله 6,474 

تعداد دریافت فایل اصل مقاله 5,876 

تعداد مقالات ارسال شده 49 

تعداد مقالات رد شده 23 

تعداد مقالات پذیرفته شده 12 

تعداد روز برای پذیرش مقاله 72 

درصد پذیرش 24 

کشور محل چاپ: ایران

وضعیت چاپ: کاغذی (محدود) و الکترونیکی

نوبت‌های چاپ: فصلنامه

زبان مجله: فارسی- انگلیسی

شکل دریافت مقاله: فقط از طریق سامانه

هزینه چاپ مقاله: دارد

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی

استفاده از سامانه مشابهت‌یاب: بلی (همیاب)

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) بر پایه آیین نامه شماره 11/25685 مورخ 1398/2/9 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک نشریه علمی است. (این آیین‌نامه از تاریخ صدور خود، جایگزین آیین‌نامه پیشین شده است که مجلات را به علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی تقسیم می‌کرد.)

 

نویسندگان گرامی، چاپ مقاله در فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای هزینه است. برای اطلاع از میزان این هزینه، به فرآیند پذیرش مقالات در منوی اطلاعات نشریه مراجعه فرمایید. برای اطلاع از چگونگی تنظیم مقاله نیز به منوی راهنمای نویسندگان مراجعه فرمایید.

GOLD OA

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) دارای دسترسی آزاد طلایی (Gold Open Access) است.

فصلنامه مطالعات بین‌المللی از اخلاق نشر کپ (COPE) پیروی می‌کند.

 

داوری در فصلنامه مطالعات بین‌المللی به صورت دو سو ناشناس است.

 

پژوهشگران گرامی ملزم هستند پس از اعلام پذیرش اولیه مقاله، فرم تعهدنامه (کلیک کنید) و فرم تعارض منافع نویسندگان (کلیک کنید) را از سامانه فصلنامه دریافت کرده و  در همین سامانه با فرمت PDF بارگذاری نمایند. بدیهی است ارسال نامه پذیرش نهایی، منوط به ارسال این دو فرم به فصلنامه است.

 

به علت تعداد زیاد شماره‌های پیشین، آنها به تدریج در تارنمای جدید فصلنامه قرار خواهند گرفت.

شماره جاری: دوره 16، شماره 2 - شماره پیاپی 62، پاییز 1398 

مقاله مستقل پژوهشی

1. روندهای مسلط منطقه‌ای و آینده نظم در خاورمیانه

صفحه 0-0

قاسم ترابی؛ محمد ناصر طاهری زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دکتر مهدی ذاکریان

مدیر مسئول سردبیر مدیر داخلی مدیر اجرایی
شاپا چاپی
1735-2045
شاپا الکترونیکی
2676-5136

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان