پیوندهای مفید

تارنمای قدیم فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)


بنیاد مطالعات بین‌المللی و گفت‌وگوی جهانی


بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ‌ایران)


نورمگز (پایگاه مجلات تخصصی نور)