بانک ها و نمایه نامه ها

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، در تارنمای پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه می‌شود و بنابراین یک فصلنامه ISC است. 

https://isc.gov.ir/fa/

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، در پایگاه مجلات تخصصی نور (noormags) نمایه می‌شود.

https://www.noormags.ir/view/fa/magazine/2215/%d9%85%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%b9%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%84%d9%84%db%8c

فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ)، در بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran) نمایه می‌شود.

https://www.magiran.com/magazine/3728

فصلنامه  مطالعات بین‌المللی (ISJ)، در پایگاه بین‌المللی هاین آنلاین (Hein Online) نمایه می‌شود.

https://home.heinonline.org/titles/Law-Journal-Library/International-Studies-Journal/?letter=I