بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابایی‌مهر‌، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چالوس، ایران
 • باقری، میثم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • بالدوین، اریک [1] استاد دانشگاه ایندیانا آمریکا
 • بیژن، عارف [1] کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • بیگی، جمال [1] استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • بیگی، جمال [1] استاد جرم شناسی و حقوق جزا ،واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • بولوت، کریس [1]

پ

ح

خ

 • خیری جبر، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد،
 • خسروی، میثم [2] کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه اشرفی اصفهانی

د

ذ

 • ذاکریان، مهدی [1] دانشیار دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • ذاکریان، مهدی [3] دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران
 • ذاکریان، مهدی [1] دانشیار روابط بین الملل و حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران

ر

 • ربانی، میلاد [1] کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
 • رحیمی، رئوف [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد
 • رحیمی، رئوف [1] استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد ، خراسان شمالی، ایران
 • رحیم لی، شهریار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین‌الملل دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • رستگارنیا، گلاره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • رنجبر، حامد [1] عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مولوی

ز

 • زارعی، بهادر [1] استاد جغرافیای سیاسی،دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران ،تهران،ایران.
 • زاکارا، لوسیانو [1] استادیار پژوهشگر دانشگاه قطر
 • زرگر، افشین [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • زرگر، افشین [1] دکترای روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • زنقایی، علیرضا [1] نحصیلات عالی حوزوی ودکترای پزشکی عمومی، لیسانس حقوق و فوق لیسانس حقوق بین الملل،

س

ش

 • شاه‏رضایی، فاطمه [1] دانش‏‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‏‌الملل، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران
 • شیرزادی، رضا [1] دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران
 • شریفی صدر، منصوره [1] دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شرقی، آرش [1] هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالیNEU

ص

ط

 • طالع خرسند، هادی [1] پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • طاهری، مهدی [2] استادیار موسسه آموزش عالی مولوی و دکترای سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران.
 • طیبی، سبحان [1] دکتری حقوق محیط زیست و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران

ظ

ع

غ

 • غائبی، محمد رضا [1] دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست دپارتمان حقوق بشر وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران
 • غفاری صومعه، نیلوفر [1] دانشجوی دکترای گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ف

ق

ک

م

ن

ه