بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

 • بابایی‌مهر‌، علی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، چالوس، ایران
 • بابایی مهر، علی [1] استادیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
 • بابایی مهر، علی [1] استادیار و عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه اسلامی چالوس
 • باقری، میثم [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل واحد علوم وتحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی
 • باقری حامد، یوسف [1] دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان ایران
 • باقری حامد، یوسف [1] دانش آموخته دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، ایران، زنجان
 • بالدوین، اریک [1] استاد دانشگاه ایندیانا آمریکا
 • بصیری، محمد علی [1] دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه اصفهان
 • بهرامی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
 • بولوت، کریس [1] معاون تحقیقات علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا ، برکلی ، ایالات متحده.
 • بیژن، عارف [1] کارشناسی ارشد مطالعات آسیای مرکزی وقفقاز دانشگاه علامه طباطبایی تهران
 • بیگی، جمال [1] استاد جرم شناسی و حقوق جزا ،واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • بیگی، جمال [1] استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • بیگی، جمال [1] استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه

پ

ت

 • ترابی، قاسم [1] دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان، همدان، ایران

ج

چ

ح

خ

د

ذ

 • ذاکریان، مهدی [1] دانشیار دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • ذاکریان، مهدی [5] دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران
 • ذاکریان، مهدی [1] دانشیار روابط بین الملل و حقوق بشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ،تهران،ایران
 • ذبیحی، مازیار [1] دانشجوی دوره دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ر

 • راترفورد، جیمز [1] جراح ارتوپدی ، کلمبوس ، اوهایو ، ایالات متحده
 • ربانی، میلاد [1] کارشناس ارشد دیپلماسی و سازمان های بین المللی از دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه
 • رحیم لی، شهریار [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته روابط بین‌الملل دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکز
 • رحیمی، رئوف [1] استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد
 • رحیمی، رئوف [1] استادیارگروه علوم سیاسی دانشگاه بجنورد ، خراسان شمالی، ایران
 • رستگارنیا، گلاره [1] دانش‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • رمضانپور شلمانی، جواد [1] دانشجوی کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل دانشگاه گیلان
 • رنجبر، حامد [1] عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی مولوی
 • رنجبر، علیرضا [1] دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشکدۀ حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی
 • روشن، فرشته [1] دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده روابط بین الملل وزرات امور خارجه

ز

 • زارع، علی [1] استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات‌. دکتری تخصصی حقوق تجارت
 • زارعی، بهادر [1] استاد جغرافیای سیاسی،دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران ،تهران،ایران.
 • زاکارا، لوسیانو [2] استادیار پژوهشگر دانشگاه قطر
 • زرعی، حمیده [1] دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضائی
 • زرگر، افشین [1] استادیار و عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • زرگر، افشین [1] دکترای روابط بین‌الملل و عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
 • زنقایی، علیرضا [1] نحصیلات عالی حوزوی ودکترای پزشکی عمومی، لیسانس حقوق و فوق لیسانس حقوق بین الملل،

س

ش

 • شاه‏رضایی، فاطمه [1] دانش‏‌آموخته کارشناسی ارشد روابط بین‏‌الملل، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران
 • شایگان فر، امیر [1] دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شرقی، آرش [1] هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک قبرس شمالیNEU
 • شریفی صدر، منصوره [1] دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • شیرزادی، رضا [1] دکترای علوم سیاسی و عضو هیات علمی، گروه علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی،کرج، ایران

ص

ط

 • طالع خرسند، هادی [1] پژوهشگر دوره دکتری حقوق بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • طاهری، مهدی [2] استادیار موسسه آموزش عالی مولوی و دکترای سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، تهران، ایران.
 • طاهری زاده، محمد ناصر [1] دانشجوی دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران
 • طیبی، سبحان [1] دکتری حقوق محیط زیست و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران
 • طیبی، سبحان [1] دکتری حقوق محیط زیست و مدرس گروه حقوق محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

ظ

ع

 • عبادی، عفیفه [1] کارشناس ارشد روابط بین الملل
 • علیخانى، مهدى [1] استادیار عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامى، واحد تاکستان، ایران، تاکستان.
 • علیخانی، مهدی [1] استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تاکستان، گروه علوم سیاسی، تاکستان، ایران
 • عمادی، سید رضی [1] مدرس روابط بین‌الملل و پژوهشگر حقوقی– سیاسی
 • عیدی پور، علی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد

غ

 • غائبی، محمد رضا [1] دانشجوی دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، سرپرست دپارتمان حقوق بشر وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران
 • غفاری صومعه، نیلوفر [1] دانشجوی دکترای گروه مهندسی صنایع دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

ف

 • فاخری، مهدی [1] استادیارگروه دیپلماسی و سازمانهای بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
 • فریحات‌، ابراهیم [1] دانشگاه یل
 • فرید، وحید [1] استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل
 • فرید، وحید [1] عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسلامی واحد آیت الله آملی آمل
 • فهیم‌دانش، علی [1] دکتری حقوق بین‌الملل و مسئول بخش حقوقی سفارت جمهوری اسلامی ایران در لاهه هلند
 • فورستل، میریم [1] استادیار در پروژه تحقیقاتی "برداشت های غربی و غیر غربی از روابط بین الملل

ق

ک

 • کازرونی، سید مصطفی [1] دانش آموخته ی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه شیراز
 • کاظمی، سید سجاد [1] گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان، ایران
 • کاظمی، علی اصغر [1] استاد حقوق و روابط بین الملل در دانشکده حقوق و علوم سیاسی - برنامه تحصیلات تکمیلی ، IAU ، شعبه علوم و تحقیقات
 • کاکاوند، زهرا [1] کارشناس ارشد حقوق بین الملل،دانشگاه آزاداسلامی واحددامغان
 • کامروا، مهران [1] ، استاد روابط بین‌الملل و رییس مرکز مطالعات بین‌المللی دانشگاه جرج تاون شعبه دوحه
 • کامروا، مهران [1] استاد مطالعات بین المللی دانشگاه جرج تاون ،قطر،دوحه
 • کتانچی، الناز [1] باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد مرند، دانشگاه آزاد اسلامی، مرند، ایران
 • کتانچی، الناز [1] دانشجوی دکتری تخصصی حقوق بین الملل عمومی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
 • کردی، مهدی [1] دانش آموخته کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
 • کردی، مهدی [1] فارغ التحصیل کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
 • کشیشیان سیرکی، گارینه [1] استادیار عضو هیات عملی علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 • کشیشیان سیرکی، گارینه [1] استادیار عضو هیات عملی گروه علوم سیاسی، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی،تهران، ایران
 • کوبالاس، خوان رامون آلوارز [1] استاد دپارتمان علوم سیاسی و روابط بین‌الملل دانشگاه مادرید
 • کوزانوف، نیکلای [1] .
 • کوشا، هستی [2] دانش آموخته رشته حقوق بین الملل دانشگاه آزاد ارومیه (مراغه‌)
 • کولایی، الهه [1] استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران
 • کولایی، الهه [1] استاد گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و مدیر مرکز مطالعات اوراسیایی مرکزی
 • کولایی، الهه [1] استاد مطالعات منطقه‌ای، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.
 • کولایی، الهه [2] گروه مطالعات منطقه ای - دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران
 • کیم، اوجانگ [1] دانشکده حقوق و علوم سیاسی ، دانشگاه تهران، تهران،ایران

م

ن

ه