سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 

دریافت پستی ویژه‌نامه: کتاب «درآمدی بر حقوق بشر در اسلام» نوشته دکتر مهدی ذاکریان

 برای دریافت نسخه چاپی کتاب «درآمدی بر حقوق بشر در اسلام»  مبلغ پانصد و سی هزار ریال (معادل پنجاه و سه هزار تومان) شامل هزینه کتاب و هزینه ارسال آن با پست را به شماره کارت زیر به نام فصلنامه مطالعات بین‌المللی نزد بانک ملی ایران، واریز کرده و در همین فرم بارگذاری نمایند. دقت کنید که مسئولیت صحت نشانی پستی بر عهده درخواست کننده نسخه است. (برای پر کردن فرم در ابتدا در سامانه ثبت نام کنید، وارد سامانه شوید و سپس در فرم سال 16 شماره 4 را انتخاب کنید. حتما در بخش نشانی عنوان ویژه‌نامه کتاب درآمدی بر حقوق بشر در اسلام را بنویسید)

6037-9911-9952-9649

حتما فیش واریزی را پس از پر کردن فرم بالا به دو ایمیل زیر هم به همراه با نام کامل، نشانی پستی، کد پستی شماره تلفن خود،ارسال فرمایید.

internationalstudiesjou@gmail.com و isjqnet@gmail.com

همچنین از بخش تماس با ما در همین سامانه ارسال درخواست خود برای دریافت نسخه چاپی اعلام فرمایید.

 

 

 

نسخه چاپی نشریه برای نویسندگان مقالات

نویسندگان محترمی که مقالات آنها در فصلنامه پذیرش گرفته یا منتشر شده است، می‌توانند برای دریافت نسخه چاپی فصلنامه فرم زیر را پر کرده و بابت دو نسخه مبلغ دو میلیون و ششصد هزار ریال (معادل دویست و شصت هزار تومان) شامل هزینه چاپ دو نسخه از مجلد دارای مقاله خودشان و دو نسخه از شماره‌های دیگر مجله و هزینه ارسال آنها با پست سفارشی را به شماره کارت زیر به نام فصلنامه مطالعات بین‌المللی نزد بانک ملی ایران، واریز کرده و در همین فرم بارگذاری نمایند. دقت شود مسئولیت صحت نشانی پستی بر عهده درخواست کننده نسخه است. (برای پر کردن فرم در ابتدا در سامانه ثبت نام کنید و سپس وارد سامانه شوید)

6037-9911-9952-9649

حتما فیش واریزی را پس از پر کردن فرم بالا به دو ایمیل زیر هم به همراه با نام کامل، نشانی پستی، کد پستی، شماره تلفن خود،ارسال فرمایید.

internationalstudiesjou@gmail.com و isjqnet@gmail.com

همچنین از بخش تماس با ما در همین سامانه ارسال درخواست خود برای دریافت نسخه چاپی اعلام فرمایید.

 

 

 

 اشتراک سالانه (چهار نسخه در سال):

برای اشتراک چاپی فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) به بخش تماس با ما رفته و از طریق فرم موجود به نشریه با موضوع اشتراک چاپی فصلنامه، ایمیل بزنید. خواهشمند است نام و اطلاعات تماس تلفنی خود را نیز حتما ارسال فرمایید تا با شما تماس حاصل شود. اشتراک برای ارسال نسخه چاپی فصلنامه به صورت سالانه است. هزینه آن شامل هزینه نسخه چاپی و هزینه ارسال پستی این نسخه است که برای چهار شماره در یک سال مبلغ دو میلیون و ششصد هزار ریال (معادل دویست و شصت هزار تومان) می‌باشد. خواهشمند است مبلغ را به شماره کارت زیر به نام فصلنامه مطالعات بین‌المللی در بانک ملی ارسال فرمایید. (برای پر کردن فرم در ابتدا در سامانه ثبت نام کنید و سپس وارد سامانه شوید)

6037-9911-9952-9649

حتما فیش واریزی را پس از پر کردن فرم بالا به دو ایمیل زیر هم به همراه با نام کامل، نشانی پستی، کد پستی، شماره تلفن خود،ارسال فرمایید.

internationalstudiesjou@gmail.com و isjqnet@gmail.com

همچنین از بخش تماس با ما در همین سامانه ارسال درخواست خود برای دریافت نسخه چاپی اعلام فرمایید.