سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

نویسندگان محترمی که مقالات آنها در فصلنامه پذیرش گرفته یا منتشر شده است، می‌توانند برای دریافت نسخه چاپی فصلنامه فرم زیر را پر کرده و بابت دو نسخه مبلغ یک میلیون و سیصد هزار ریال (معادل صد و سی هزار تومان) شامل هزینه چاپ دو نسخه و هزینه ارسال آنها با پست سفارشی را به شماره کارت زیر به نام فصلنامه مطالعات بین‌المللی نزد بانک ملی ایران، واریز کرده و در همین فرم بارگذاری نمایند. دقت شود مسئولیت صحت نشانی پستی بر عهده درخواست کننده نسخه است.

 

6037-9911-9952-9649

 

حتما فیش واریزی را پس از پر کردن فرم مذکور به ایمیل زیر همراه با نام کامل خود، نشانی پستی، شماره تلفن و ایمیل هم ارسال فرمایید.

 

internationalstudiesjou@gmail.com

همچنین از بخش تماس با ما در همین سامانه ارسال درخواست خود برای دریافت نسخه چاپی اعلام فرمایید.

 

 

 

 

 

 اشتراک سالانه (چهار نسخه در سال):

برای اشتراک چاپی فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) به بخش تماس با ما رفته و از طریق فرم موجود به نشریه با موضوع اشتراک چاپی فصلنامه، ایمیل بزنید. خواهشمند است نام و اطلاعات تماس تلفنی خود را نیز حتما ارسال فرمایید تا با شما تماس حاصل شود. اشتراک برای ارسال نسخه چاپی فصلنامه به صورت سالانه است. هزینه آن شامل هزینه نسخه چاپی و هزینه ارسال پستی این نسخه است که برای چهار شماره در یک سال مبلغ دویست و شصت هزار تومان می‌باشد. خواهشمند است مبلغ را به شماره کارت زیر به نام فصلنامه مطالعات بین‌المللی در بانک ملی ارسال فرمایید

6037-9911-9952-9649

حتما فیش واریزی را پس از پر کردن فرم مذکور به ایمیل زیر هم همراه با نام کامل خود، نشانی پستی، شماره تلفن و ایمیل ارسال فرمایید.

internationalstudiesjou@gmail.com