سفارش نسخه چاپی مجله

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

برای اشتراک چاپی فصلنامه مطالعات بین‌المللی (ISJ) به بخش تماس با ما رفته و از طریق فرم موجود به نشریه با موضوع اشتراک چاپی فصلنامه، ایمیل بزنید. خواهشمند است نام و اطلاعات تماس تلفنی خود را نیز حتما ارسال فرمایید.