اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی ذاکریان

روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران و استاد و عضو وابسته مرکز مطالعات ایرانی در دانشکده مطالعات شرقی و آفریقایی SOAS , دانشگاه لندن، حوزه تخصصی: حقوق بشر

mzakerianatyahoo.com

سردبیر

دکتر مهرداد منشی‌پوری

روابط بین‌الملل استاد دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو و مدرس دانشگاه برکلی

meis.sfsu.edu/page/mahmood-monshipouri
mmonshipatsfsu.edu
0000-0002-7993-4361

اعضای هیات تحریریه

دکتر الهه کولایی

روابط بین‌الملل استاد گروه مطالعات منطقه ای - دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/ekolaee/
ekolaeeatut.ac.ir

دکتر رضا سیمبر

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه گیلان

staff.guilan.ac.ir/simbar/?lg=0
rezasimbarathotmail.com

دکتر انوشیروان احتشامی

روابط بین‌الملل استاد روابط بین‌الملل دانشکده دولت و امور بین‌المللی دانشگاه دورهام.

www.dur.ac.uk/research/directory/staff/?mode=staff&id=488
a.ehteshamiatdur.ac.uk
0000-0001-5935-8734


He is also the Nasser al-Mohammad al-Sabah Chair in International Relations and Director of the HH Sheikh Nasser al-Mohammad al-Sabah Programme in International Relations, Regional Politics and Security. He is, further, Director of the Institute for Middle Eastern & Islamic Studies (IMEIS) at Durham, one of the oldest and noted centres of excellence in Middle Eastern studies in Europe

 

دکتر آرشین ادیب مقدم

اندیشه جهانی و فلسفه‌های سیاسی تطبیقی استاد اندیشه سیاسی جهانی و فلسفه‌های تطبیقی در دانشکده مطالعات سیاست و روابط بین‌الملل، دانشکده مطالعات شرقی و آفریقا (سوآس) در دانشگاه لندن

www.soas.ac.uk/staff/staff36949.php
aa106atsoas.ac.uk
0000-0003-4880-1993


ادیب مقدم به عنوان یک منتقد و فیلسوف ، به دلیل فعالیت خود در مورد سیاست جهانی ، ایران ، اسلام و غرب و سیاست بین المللی / تطبیقی ​​غرب آسیا و شمال آفریقا مشهور است. 

دکتر مهران کامروا

علوم سیاسی استاد و مدیر مرکز مطالعات بین‌المللی و منطقه‌ای دانشکده خدمات خارجی دانشگاه آمریکایی گروس‌تاون در قطر

gufaculty360.georgetown.edu/s/contact/00336000014RvOmAAK/mehran-kamrava
mk556atgeorgetown.edu
0000-0003-2198-0215

دکتر سیدجواد امام‌جمعه‌زاده

روابط بین‌الملل دانشیار گروه علوم سیاسی دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

ui.ac.ir/?sp=6614
javadatase.ui.ac.ir

عبدالله احمد النعیم

حقوق بشر استاد حقوق دانشکده حقوق چارلز هوارد کندلر دانشگاه اِموری آمریکا

law.emory.edu/faculty-and-scholarship/faculty-profiles/annaim-profile.html
aannaimatemory.edu
0000-0002-5632-7614


Areas of Expertise

Human Rights, Islamic Law, Comparative Law, Comparative Constitutional Law, International Law, International Human Rights Law, Law and Religion

 

مدیر داخلی

دکتر حامد عمویی

علوم سیاسی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

hamedamo2000atgmail.com

مدیر اجرایی

دکتر الهام حسین‌خانی

روابط بین‌الملل دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

ehoseinkhaniatgmail.com

ویراستار انگلیسی

دکتر علی رضوانپور

علوم سیاسی استادیار

arezvanpouratsapco.com