داوران

{1399}
نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Mahmood Monshipouri روابط بین‌الملل San Francisco State University University of California, Berkeley
فرید ازادبخت حقوق بین‌الملل استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
بهناز اژدری آسیای مرکزی گروه علوم سیاسی،واحد بافت،دانشگاه آزا اسلامی،بافت،ایران
محمدحسین اسماعیلی سنگری آسیای مرکزی گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، رشت، دانشگاه گیلان.
مجتبی بابایی استادیار حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور
یوسف باقری حامد حقوق بین‌الملل استادیار گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد هشتگرد ایران
عباس برزگرزاده استادیار گروه حقوق بین الملل ، حقوق ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بوشهر ، ایران
مجید بزرگمهری روابط بین‌الملل دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
جمال بیگی حقوق بشر دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
قاسم ترابی روابط بین‌الملل دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
سعید جهانگیری مسائل ایران دکتری ، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
محمدرضا چیت سازیان خاورمیانه دانشگاه شیراز- دانشکده آموزش های مجازی-شیراز- فارس
رحمت حاجی مینه روابط بین‌الملل استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
الهام حسین خانی روابط بین‌الملل دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مهرداد حلال خور مهرداد حلال خور، دانش آموخته دکتری روابط بین المل، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران
حسن خسروی حقوق بشر دانشیار حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور- تهران
محمدرضا دهشیری روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
مهدی ذاکریان روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی،واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران،
علی رضوان پور علوم سیاسی مدرس دانشگاه در رشته علوم سیاسی
محمد رضوی راد حقوق بین‌الملل استادیار، گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران
افشین زرگر روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
افشین زرگر روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
سهیل سهیلی نجف آبادی روابط بین‌الملل استادیار و عضو هیأت علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد قشم و معاون توسعه مدیریت و منابع
حسن شمسینی غیاثوند اسلام علوم سیاسی. استادیار. دانشگاه ازاد تاکستان. قزوین ایران
نجفعلی شهبازی اقتصاد استادیار دانشگاه جامع امام حسین(ع)
علی صابرنژاد علویان دانش آموخته دکترای حقوق بین الملل دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، مدرس دانشگاه
حسین صادقی استادیار حقوق خصوصی گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
حاتم صادقی زیازی حقوق بین‌الملل استادیار حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران
جواد صالحی حقوق بین‌الملل دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام‌نور، تهران، ایران.
مهدی طاهری روابط بین‌الملل عضو هیات علمی موسسه مولوی
مهدی طوسی روابط بین‌الملل مدرس/دانشگاه آزاد اسلامی
سبحان طیبی حقوق بین‌الملل گروه حقوق محیط زیست. دانشگاه علوم و تحقیقات
حسن عالی پور حقوق بین‌الملل استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
مجید عباسی(اشلقی) روابط بین‌الملل دانشیار روابط بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبائی
رضا عرب چادگانی حقوق بین‌الملل هیات علمی دانشگاه سمنان
مهدى علیخانى روابط بین‌الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامى
سید رضی عمادی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
سید محسن عمادی روابط بین‌الملل سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره شمالی
حامد عمویی علوم سیاسی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
مهدی فاخری علوم سیاسی استادیارگروه دیپلماسی و سازمانهای بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه، تهران، ایران
سمیه قنبری استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ،تهران ، ایران
سید سجاد کاظمی حقوق بین‌الملل گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان، ایران
جهانگیر کرمی گروه مطالعات روسیه، دانشکده مطالعات جهان ، دانشگاه تهران
الهه کولایی روابط بین‌الملل گروه مطالعات منطقه ای - دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران
فرزاد محمدزاده ابراهیمی روابط بین‌الملل دانش آموخته دکتری تخصصی روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
بهروز مختاری حقوق بشر وزارت امور خارجه
بهروز مختاری روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
جهانبخش مرادی روابط بین‌الملل عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، گروه علوم سیاسی، ایلام، ایران
مجتبی مقصودی علوم سیاسی دانشگاه آزاد، واحد مرکز
محمود منشی‌پوری روابط بین‌الملل استاد دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی
محمد مهدی پور حقوق بین‌الملل عضو هیات علمی گروه حقوق، واحد ایلام، دانشگاه آزاد اسلامی، ایلام، ایران
امیرحسین مهرگان حقوق بین‌الملل حقوق/دانشکده حقوق دانشگاه های آزاد ساری، بهشهر و ادیب مازندران
شیما نادری محیط زیست دکتری تخصصی، گروه حقوق محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران.
سیدعبدالامیر نبوی علوم سیاسی گروه مطالعات اجتماعی موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی
پیمان نمامیان حقوق بین‌الملل عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اراک
مرتضی نورمحمدی امنیت، روابط بین‌الملل عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مهدی هدایتی شهیدانی روابط بین‌الملل استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان