داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
Mahmood Monshipouri روابط بین‌الملل San Francisco State University University of California, Berkeley
فرید ازادبخت حقوق بین‌الملل استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه
جمال بیگی دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران
قاسم ترابی روابط بین‌الملل دانشیار روابط بین الملل، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران
سعید جهانگیری مسائل ایران دکتری ، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران،دانشکده حقوق ،الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم و تحقیقات ،دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران
رحمت حاجی مینه روابط بین‌الملل استادیار روابط بین الملل، گروه ارتباطات و علوم اجتماعی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
الهام حسین خانی روابط بین‌الملل دانش آموخته دکتری روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمدرضا دهشیری روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیأت علمی دانشکده روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
مهدی ذاکریان روابط بین‌الملل دانشیار عضو هیات علمی گروه روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ایران، تهران
علی رضوان پور علوم سیاسی مدرس دانشگاه در رشته علوم سیاسی
افشین زرگر روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
حسن شمسینی غیاثوند اسلام علوم سیاسی. استادیار. دانشگاه ازاد تاکستان. قزوین ایران
حسین صادقی استادیار حقوق خصوصی گروه کسب و کار دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
جواد صالحی حقوق بین‌الملل دانشیار دانشگاه پیام نور
مجید عباسی(اشلقی) روابط بین‌الملل دانشیار روابط بین الملل ، دانشگاه علامه طباطبائی
مهدى علیخانى روابط بین‌الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامى
حامد عمویی علوم سیاسی دانش آموخته دکتری علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
سمیه قنبری استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور ،تهران ، ایران
سید سجاد کاظمی حقوق بین‌الملل گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ملایر، ملایر، همدان، ایران
الهه کولایی گروه مطالعات منطقه ای - دانشکده حقوق و علوم سیاسی- دانشگاه تهران
فرزاد محمدزاده ابراهیمی روابط بین‌الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بهروز مختاری روابط بین‌الملل وزارت امور خارجه
جهانبخش مرادی روابط بین‌الملل عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلام، گروه علوم سیاسی، ایلام، ایران
محمود منشی‌پوری روابط بین‌الملل استاد دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو، دانشگاه کالیفرنیا، برکلی
مهدی هدایتی شهیدانی روابط بین‌الملل استادیار روابط بین‌الملل، دانشگاه گیلان