چشم‌انداز صلح خاورمیانه در سایه عادی‌سازی روابط اسرائیل و جهان عرب

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پیشین گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش آموخته دکتری تخصصی روابط بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

چکیده

مناقشه اسرائیل- فلسطین که ریشه های آن دست کم به بیش از یک قرن پیش باز می گردد از بغرنج ترین بحران های بین المللی است که دهه ها منطقه حساس خاورمیانه را درگیر تنش ساخته است. تلاش های فراوانی در راستای دستیابی به صلح جامع بین طرفین مناقشه از سوی افراد، نهادها و کشورهای مختلف انجام گرفته که تاکنون به نتیجۀ غایی منتج نشده است. با توجه به اینکه مناقشه اسرائیل فلسطین به عنوان یکی از محرک های اصلی تهدید امنیتی و همینطور ظهور و بروز تروریسم در خاورمیانه و جهان قلمداد می گردد، این مقاله تلاش می کند تا با بهره گیری از نظریه نو واقعگرایی و استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و منابع کتابخانه ای به واکاوی این مناقشه دیرپا پرداخته و نیز به این سوال پاسخ گوید که چرا اسرائیل و اعراب در مسیر عادی سازی روابط با یکدیگر قرار گرفته اند. مسئله ای که نقطۀ عطف مهمی در مناسبات طرفین محسوب و شرایط جدیدی را در منطقه رقم زده تا جایی که از شکل گیری خاورمیانه جدید سخن به میان آمده است. نگرانی های امنیتی مشترک اسرائیل با برخی کشورهای عرب و همینطور پیشبُرد بهتر منافع ملی را می توان به عنوان نقطه ثقل این چرایی عنوان نمود که موجبات اعتلای روابط اسرائیل و اعراب را فراهم آورده است. در این مقاله علاوه بر بررسی دیدگاه های متفاوت طرفین درگیر راجع به امنیت، نقش برجسته ایالات متحده در باب این مناقشه نیز به تصویر کشیده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Prospect of the Middle East Peace in the Shadow of the Normalization of Relations between Israel and the Arab World

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Maleki 1
  • Farzad Mohammadzadeh Ebrahimi 2
1 Former faculty member at the School of Law and Political Science, Islamic Azad University - Karaj Branch
2 Ph.D. in International Relations, Islamic Azad University, Science and Research Branch.
چکیده [English]

The Israeli-Palestinian conflict, which dates back its roots at least to a century ago, is one of the most complicated and controversial international crises that has gripped the Middle East for decades. Many efforts have been made by various individuals, institutions and countries to achieve a comprehensive peace between the parties of the conflict, but so far no final result has been gained. Given that the Israeli-Palestinian conflict is considered to be one of the main drivers of the security threat as well as the rise of terrorism in the Middle East and the world, the research using the neorealist theory as well as descriptive-analytical approach and library resources tries to analyze this long-standing conflict. The study also explores the reasons behind the recent normalization of ties between Israel and a number of Arab countries, which is an important turning point in the relationship between the parties and it has created new conditions in the region as far as the dawn of new Middle East is highlighted. Common security concerns of Israel and some Arab countries along with the promotion of national interests have improved Israeli-Arab relations. This article reflects the different viewpoints on security and also shed light on the role of the United States in the Palestinian/Arab-Israeli conflict.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neorealism
  • Middle East Peace Process
  • Israel
  • Arabs
  • Palestine
  • United States