دوره و شماره: دوره 16، شماره 4 - شماره پیاپی 64، فروردین 1399، صفحه 1-183 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

تأثیر رسانه های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷)

صفحه 23-45

10.22034/isj.2020.110059

احسان اعجازی؛ ارسلان قربانی؛ رضا سیمبر؛ احمد جانسیز


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

تأثیر پروژه ایران هراسی در راهبرد منطقه ای جدید اسرائیل

صفحه 67-86

10.22034/isj.2020.113654

سمیرا ضرغامی خسروی؛ مهدی ذاکریان؛ کیهان برزگر؛ سیدعلی اصغر کاظمی زند


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

بررسی راهبرد سیاسی- نظامی فرانسه در اقیانوس هند

صفحه 87-110

10.22034/isj.2020.113655

فرزاد سلطانی؛ افشین متقی؛ مصطفی محمدجانی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

روش‌های اجرای اهداف توسعه پایدار در منطقه خلیج‌فارس از منظر حقوق بین‌الملل محیط زیست

صفحه 111-131

10.22034/isj.2020.113674

شیما نادری؛ مریم افشاری؛ پروین فرشچی؛ سیدعباس پورهاشمی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

تأثیر متقابل منازعات ملی -منطقه‎‌ای بر دولت-ملت‎‌سازی ناقص در عراق

صفحه 157-183

10.22034/isj.2020.118374

نصراله داودوندی؛ افشین زرگر؛ رضا شیرزادی