تأثیر رسانه های اصلی ایالات متحده بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰۲۰-۲۰۰۷)

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دکتری روابط بین‌الملل از دانشگاه گیلان

2 استاد روابط بین الملل، دانشگاه خوارزمی

3 استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

4 دانشیار علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه گیلان

چکیده

رسانه‌های همگانی اصلی ایالات‌متحده، به مثابه رکن چهارم دموکراسی، تاثیر بسزایی بر سیاست داخلی این کشور می‌گذارند. با این وجود نقش رسانه‌های همگانی اصلی در ایالات‌متحده به حوزه سیاست داخلی محدود نمی‌شود، بلکه آنها همواره به سیاست خارجی این کشور شکل بخشیده اند. در دوران پس از انقلاب اسلامی، مسائل مرتبط با ایران در رسانه‌های همگانی ایالات‌متحده بازتاب وسیعی یافته است. از همین رو سوال اصلی این پژوهش از این قرار است که رسانه‌های همگانی اصلی ایالات‌متحده چه تاثیری بر سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران (۲۰20-۲۰۰۷) داشته است؟ روش تحقیق مقاله، روش تحقیق مطالعه موردی کیفی است و هدف آن بررسی چگونگی بازنمایی ایران در رسانه‌های آمریکا است. نتایج به دست آمده نشان می‎دهد که رسانه‌های آمریکایی- با بزرگنمایی برخی از موضوعات از قبیل برنامه هسته ای ایران- از یک سو بر برداشت نخبگان سیاسی ایالات‌متحده از ایران تاثیری مخرب گذاشته‌اند و از سوی دیگر بازتاب‌دهنده دیدگاه‌های منفی رهبران سیاسی آمریکا درباره ایران بوده‌اند. در واقع تاثیرگذاری رسانه‌های ایالات متحده بر نخبگان سیاسی آمریکا و تاثیرپذیری آنها از نخبگان سیاسی آمریکا در جهت تصویرسازی منفی از ایران در طول دو دهه گذشته استمرار داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of US Mainstream Mass Media on American Foreign Policy toward Iran (2007-2020)

نویسندگان [English]

  • Ehsan Ejazi 1
  • Arsalan Ghorbani 2
  • Reza Simbar 3
  • ahmad jansiz 4
1 PhD in International Relations, Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
2 Professor at Department of International Relations, Faculty of law & Political Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Professor at Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
4 Associate Professor at Department of Political Science, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

US mainstream mass media, as a fourth pillar of democracy, have a significant impact on American foreign policy. Nevertheless, the role of US media is not limited to domestic politics rather they would usually shape US foreign policy. Since the Islamic revolution, US media have covered Iran’s events. The US mainstream mass media, as a domestic source of US foreign policy, have had a huge impact on perceptions and misperceptions of American elites and US public opinion. Therefore, the main question of the research is: what is the impact of US mainstream media on American foreign policy toward Iran (2007-2020)? The research method of the article is a qualitative case study research method and its purpose is to study how Iran is represented in the American media. In order to answer the main question, the authors would use neo-classical theory. The hypothesis of research suggest that on the one hand, US mainstream mass media have influenced US elites’ perception about Iran and on the other, US mass media have covered negative opinion of US elites about Iran. In fact, the influence of the US media on the American political elite have continued to negatively portray Iran over the past two decades.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The Mass Media
  • US Foreign Policy
  • Islamic Republic of Iran
  • Neoclassic Realism
  • Political Elites
- جوانشیری، امیرصدرا، محمدعلی بصیری (1398)، «مقایسه نقش لابی اسرائیل در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا در دوران باراک اوباما و دونالد ترامپ (با تأکید بر توافق هسته‏‌ای با جمهوری اسلامی ایران)»، فصلنامه مطالعات بین المللی، دوره 16، شماره 1، شماره پیاپی 61، تابستان، صص 61-31.
- درج، حمید، رضا التیامی‌نیا (1398)، «تبیین جایگاه راهبردی اسراییل در سیاست تسلیحاتی آمریکا در خاورمیانه»، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال 16، شماره 1 (61)، تابستان، صص 125-103.
- دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (۱۳۹۰)، «واقع گرایی نو کلاسیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه سیاست خارجی، سال 25، شماره ۲، تابستان، صص 294-275.
- سپهری، محمدباقر (1397)، «بازنمایی ایران در اخبار شبکه‌های تلویزیونی آمریکا(تحلیل گفتمان انتقادی اخبار سی‌ان‌ان و بی‌بی‌سی در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5)، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال بیست و پنجم، شماره 3 (پیاپی 95)، پاییز، صص 220-191.
- فرقانی، محمد‌مهدی، علی احمدی (1390)، «تصویر‌سازی فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در شبکه‌های تلویزیونی بین‌المللی»، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، سال هجدهم، شماره 3 (پیاپی 67)، پاییز، صص 90-63. 
- موحد، هادی (1363)، دو سال آخر؛ رفرم تا انقلاب، تهران: امیرکبیر.
- مونی و دیگران (۱۳۹۴)، دانشنامه جهانی شدن، علیرضا طیب، تهران: امیر کبیر.
English References
- Amanpour, Christian (2017), “Iran's Rouhani: US will pay a high cost if Trump scraps nuclear deal”, CNNhttps://edition.cnn.com/2017/09/18/middleeast/iran-deal-rouhani-amanpour-interview/index.html, Access: 2/11/2017.
- Apodaca, Clair (2007), “The Whole World Could Be Watching: Human Rights and the Media”, Journal of Human Rights, 6, pp.147–164. 
- Balabanova, Ekaterina (2017), “Foreign Policy, Media and Human Rights”, in: Tumber, Howard, Waisbord, Silvio (Ed), the Routledge Companion to Media and Human Rights, New York, Taylor & Francis.
- Boot, Max (2017), “Keep the Iran Deal, Attack the Regime”, Foreign Policy,  http://foreignpolicy.com/2017/10/02/keep-the-iran-deal-attack-the-regime, Access: 10/11/2017.  
- Boyd-Barrett, Oliver (2014), Media Imperialism, New York: Sage Publication.
Britannica (2017), “Foreign Affairs Journal”, Britannica,  https://www.britannica.com/topic/Foreign-Affairs-journal, Access: 10/11/2017.
- CNN (2020), “Displaying results 1-10 out of 12625 for Iran”, https://edition.cnn.com/search?q=Iran
- Cort, Hugh (2011), the American Hiroshima, New York: iUniverse.
- Covey, Stephen M. R., Greg Link (2013), Smart Trust, New York: Simon & Shuster.
Dada, Farideh (2007), “Iran in U. S. media: a framing analysis of Newsweek, Time, and - The New York Times”, Master's Theses, San Jose State University.
- Dagnes, Alison (2010), Politics on Demand: The Effects of 24-hour News on American Politics, Santa Barbara: Praeger.
- DiMaggio, Anthony (2010), When Media Goes to War: Hegemonic Discourse, Public Opinion, and the Limits of Dissent, New York: NYU Press.
- Dorman, William A. & Mansour Farhang (1988), the U.S. Press and Iran: Foreign Policy and the Journalism of Deference, Los Angeles: University of California Press.
- Fayyaz, Sam & Roozbeh Shirazi (2013), “Good Iranian, Bad Iranian: Representations of Iran and Iranians in Time and Newsweek (1998–2009)”, Iranian Studies, 46:1, pp. 53-72.
- Fayazmanesh, Sasan (2008), the United States and Iran: Sanctions, Wars and the Policy of Dual Containment, New York: and Rutledge.
Foreign Affairs, September 7 (2015), “Should Congress Approve the Iran Deal?”, https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2015-09-07/should-congress-approve-iran-deal, Access: 11/11/2017.
- Joseph, Robert & Ray Takeyh (2016), “How Trump Should Contain Iran”, Foreign Affairs,  https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2016-12-15/how-trump-should-contain-iran, Access: 12/11/2017.
- Kahn, Tzvi (2017), “How Trump Can Win in Iran”, Foreign Affairshttps://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2017-02-16/how-trump-can-win-iran, Access: 12/11/2017.
- Edelman, Eric & Ray Takeyh (2020), “The Next Iranian Revolution; Why Washington Should Seek Regime Change in Tehran”, Foreign Affairs, https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2020-04-13/next-iranian-revolution
Foreign Policy (2020), “71,852 search results”, https://foreignpolicy.com/?s=Iran#start_date=1167597000&end_date=1592854200
Foreign Policy (2020), “Trump Administration Unveils Security Council Resolution Extending Iran Arms Embargo”, https://foreignpolicy.com/2020/06/23/trump-iran-nuclear-united-nations-european-allies-russia-china-sanctions/
Fox News (2020), “Showing 10 out of 121,000 results found for”, https://www.foxnews.com/search-results/search?q=Iran
- Gaouette, Nicole (2017), “Iran remains top terror sponsor as global attacks decline”, CNNhttps://edition.cnn.com/2017/07/19/politics/state-country-terror-report/index.html, Access: 2/11/2017.
- Gilboa, Eytan (2003), “Television News and U.S. Foreign Policy”, Press/Politics, 8(4), Fall, pp. 97-113.
- Gillon, Carmi (2017), “The Iran Nuclear Deal Has Been a Blessing for Israel”, Foreign Policyhttp://foreignpolicy.com/2017/07/13/the-iran-nuclear-deal-has-been-a-blessing-for-israel-jcpoa/, Access: 10/11/2017.
- Izadi, Foad & Hakimeh Saghaye-Biria (2007), “A Discourse Analysis of Elite American Newspaper Editorials: The Case of Iran’s Nuclear Program”, Journal of Communication Inquiry, Volume 31, Number 2, April, pp. 140-165.
- Jervis, Robert (2013), “On the Road to Yes with Iran”, Foreign Affairshttps://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2013-11-29/road-yes-iran, Access: 11/11/2017.
- Jett, Dennis C. (2017), the Iran Nuclear Deal: Bombs, Bureaucrats, and Billionaires, New York: Palgrave McMillan.
- Kahl, Colin (2017), “The Myth of a ‘Better’ Iran Deal”, Foreign Policy,  http://foreignpolicy.com/2017/09/26/the-myth-of-a-better-iran-deal/, Access: 10/11/2017.
- Maloney, Suzanne (2019), “1979: Iran and America”, BROOKINGS, https://www.brookings.edu/opinions/1979-iran-and-america/
- McCormack, James (2016), Unexpected Treason: Barack Hussein Obama, New York: BookBaby.
- Mifflin, Lawrie (1996), “At the new Fox News Channel, the buzzword is fairness, separating news from bias”, The New York Timeshttp://www.nytimes.com/1996/10/07/business/at-the-new-fox-news-channel-the-buzzword-is-fairness-separating-news-from-bias.html. Access: 3/11/96. 
- Miskimmon, Alister & Ben O'Loughlin & Laura Roselle (2014), Strategic Narratives: Communication Power and the New World Order, New York: Routledge.
- NTI (2011), “Iran Nuclear Chronology”, Nuclear Threat Initiative, https://www.nti.org/media/pdfs/iran_nuclear.pdf?_=1316542527, Access: 9/11/2017.
- Nye, Joseph (2019), “Soft Power and Public Diplomacy Revisited”, Jian Wang, Jan Melissen, Debating Public Diplomacy: Now and Next, Boston: BRILL NIJHOFF.
- Parsi, Trita (2007), Treacherous Alliance: The Secret Dealing of Israel, Iran, and the United States, New York: Yale University Press.
- Ripsman, Norrin M.& Jeffrey W. Taliaferro & Steven E. Lobell (2016), Neoclassical Realist Theory of International Politics, New York: Oxford University Press.
- Sevin, Efe (2017), Public Diplomacy and the Implementation of Foreign Policy in the US, Sweden and Turkey, New York: Palgrave.
- Shannon, Kelly J. (2017), US Foreign Policy and Muslim Women’s Human Rights, New York: University of Pennsylvania.
- Siraj, Syed Abdul & Bakht Rawan (2010), “The Image of Iran in Op-Ed Pages of Elite US Newspapers”, Media Asia, 37:2, pp. 85-93.
- Struyk, Ryan (2017), “CNN poll: Two-thirds want to stay in Iran nuclear deal”, CNN, at: https://edition.cnn.com/2017/10/20/politics/poll-trump-iran-deal-north korea/index.html, Access: 2/11/2017.
- The FP Group (2017), “History”, Foreign Policy, at: https://fpgroup.foreignpolicy.com/about/history/, Access: 8/11/2017.
- Volkmer, Ingrid (2015), “CNN”, in: Donsbach, Wolfgang, the Concise Encyclopedia of Communication, New York: John Wiley& Sons Inc.
- Waltz, Kenneth (2012), “Why Iran Should Get the Bomb”, Foreign Affairs, July/ August, at: https://www.foreignaffairs.com/articles/iran/2012-06-15/why-iran-should-get-bomb
- Webersik, Christian (2010), Climate Change and Security: A Gathering Storm of Global Challenges, New York: ABC-CLIO.
- Zhang, Cui & Meadows, William Charles (2012), “International Coverage, Foreign Policy, and National Image: Exploring the Complexities of Media Coverage, Public-Opinion, and Presidential Agend, International Journal of Communication, 6, pp. 76-95.