تحلیل مؤلفه‌های توتالیتاریسم در کره شمالی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

در کره شمالی خاندان کیم ‌ایل‌سونگ با رهبری بلامنازع موروثی و غرق در کیش شخصیت، چهره جدیدی از رژیم توتالیتر را در بالاترین سطح ممکن ایجاد و این کشور را به بزرگترین زندان جهان تبدیل نموده‌اند و مردم چاره‌ای جز بردگی یا انتخاب مرگ تدریجی ندارند، چرا که راهی برای رسیدن به آزادی و حتی خودکشی هم وجود ندارد. در این راستا، هدف پژوهش، سنجش شیوه زمامداری خاندان کیم در پرتو شاخصه‌های رژیم توتالیتر با روش توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش است که ماهیت و ساختار زمامداری در کره شمالی تا چه حدی مولفه‌های توتالیتاریسم را منعکس می‌نماید؟ نتایج پژوهش حکایت از این دارد که در این کشور، رهبر عالی و حزب کارگر با نفوذ در تمام ارکان قدرت و با سوء‌استفاده از آرمان‌های مکتب جوچه و رهایی از استعمار ژاپن، بر پایه سه عنصر: رهبر واحد، ایدئولوژی واحد، حزب واحد و بهره‌مندی از سیاست سانگون (اولویت-نظامی)، نظام وحدت و تمرکز قدرت، شیوه سرکوب و مجازات، ایجاد رعب و وحشت، زمامداری غیر‌دموکراتیک و تبعیت گریز‌ناپذیر مردم، نظام سیاسی مبتنی بر کلیه شاخصه‌های رژیم توتالیتاریسم را ایجاد نموده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Components of Totalitarianism in North Korea

نویسنده [English]

  • Hassan Khosravi
Associate Professor, Department of Public Law, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

In North Korea, the Kim dynasty have created a new face of the totalitarian at the highest possible level and made this country the largest prison in the world, and the people have no choice but to enslave or choose gradual death, because there is not a way to achieve freedom and even suicide. In this regard, the aim of the study is to measure the dominance of Kim family in the light of the characteristics of the totalitarianism by descriptive-analytical method and it seeks to answer the question: To what extent does the nature and structure of governance in North Korea reflect the components of totalitarianism? The results show that the Supreme Leader and the Labor Party, by influencing all elements of power and abusing the ideals of the Juche School and liberating from Japanese colonialism, under three elements: a one-leader, a one-ideology, and a one-party and benefiting from the Songun policy (Military-first), the system of unity and creation of power, the method of repression and punishment, the creation of terror, non-democratic rule and the inevitable obedience of the people, have created the political system based on all the features of the totalitarianism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • North Korea
  • Totalitarianism
  • All-Inclusive System
  • Juche Doctrine
  • Kim Il Sung Dynasty
منابع
- آذسن، فربد (1397)، «در دفاع از کیش شخصیت»، در:   https://azsan.ir/blog/in-defense-of-cult-of-personality
- آرنت، هانا (1388)، توتالیتاریسم، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر ثالث.
- آشوری، داریوش (1386)، دانشنامه سیاسی، تهران: مروارید، چ چهاردهم.
- افشاری­راد، مینو (1379)، فرهنگ علوم سیاسی، تهران: نشر چاپار.
- اوزر، آتیلا و باقری، عباس (1386)، دولت در تاریخ اندیشه غرب، تهران: نشر فرزان.
- ایزدپناه، جهانگیر (1396)، «شخصیت و کیش شخصیت و نقش آن­ها در جامعه و تاریخ»، در: http://avayerodkof.ir/fa/news
- بشیریه، حسین (1384)، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم (لیبرالیسم و محافظه کاری)، تهران: نشر نی.
- بهزادی، حمید (1386)، «توتالیتاریسم و تاثیر آن بر تصمیم­گیری سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست، دوره 9، شمارخ صفر، صص 127-116.  
- بیات، عبد الرسول (1381)، فرهنگ واژگان، قم: مؤسسه اندیشه، قم.
- پناهی، حسین­علی (1396)، «تاریخچه حکومت و زندگی در کره شمالی»، در:            https://www.bartarinha.ir/fa
- تراورسو، انزو (1397)، «علیه تمامیت خواهی»، ترجمه نیما عیسی­پور، در:                   http://www.iptra.ir/faq/2620
- خدیر، مهرداد (1393)، «بررسی ساختار قدرت و کیش شخصیت در کره شمالی»، در: https://basirat.ir/fa/news/267489 
- دانشور، فائزه  (1395)، «بازخوانی رابطۀ حقوق و ایدئولوژی در پرتو مطالعات میان رشته­ای»، فصلنامه مطالعات میان رشته­ای در علوم انسانی، دوه هشتم، شماره 4، صص 26-1.
- دین­آنلاین (1396)، «چگونه ایدئولوژی سیاسی در کره شمالی به دین تبدیل شد؟»، در: http://www.dinonline.com/content/7331
- صادقی­بروجنی، خسرو (1388)، «توتالیتاریسم و پدیده انسان کرگدنی»، در: https://www.aftabir.com/articles/view/politics/political_science
- قنبری، سمیه (1398)، «جامعه بین الملل و تلاش برای پیوند میان حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل»، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال 16، شماره 1،  صص 30-7.
- کتابی احمد (1397)، »کیش شخصیت و وسوسه‌های قدرت از دیدگاه مولانا»، در: https://www.ettelaat.com/mobile/?p=97976&device=phone
- کرم­پور، فاطمه (1393)، «توتالیتاریسم یا تمامیت­خواهی»، در:                                                             http://pajoohe.ir
- نامی، محمدحسن (1397)، «ایدئولوژی حاکم بر کره شمالی با نام جوچه»، در: https://www.mizanonline.com/fa/news/422302
- نیازمند، علیرضا (1398)، «وعده­های تحقق نیافته منع گسترش سلاح­های هسته­ای و چالش­های پیش­رو: تلاش برای بقاء یا فروپاشی تدریجی؟»، فصلنامه مطالعات بین المللی، سال 16، شماره 1،  صص 102-83.
- وزارت امور خارجه، (1387)، کره شمالی، تهران: مرکز چاپ و انتشارات.
- Birnbaum, ‎Pierre (1988), States and Collective action: The European Experience, Cambridge University Press.
- Blakemore, Erin (2018), “How Japan Took Control of Korea”, Retrieved 2020 at: https://www.history.com/news/japan-colonization-korea
- Collins, Robert (2015), “Songbun: North Korea’s Social Classification System”, https://www.hrnk.org/ uploads/pdfs/HRNK_Songbun_Web.pdf
- Cheprasov, Artem (2020), “What is a Cult of Personality? Definition & Examples”, at:  https://study.com/academy/lesson/what-is-a-cult-of-personality-definition- examples.html
- Christopher, Green (2016), “Rapped in a Fog: On the North Korean Constitution and the Ten Principles”, Sino-NK, at:  https://sinonk.com/2012/06/05/chris-green-on-10-principles/
- Dailynk (2013), “What Are the ‘Ten Principles’?”, at: https://www.dailynk.com /english/what-are-the-ten-principles/
- Globalsecurity (2020), “Songun Chongch'i [Army First]”, at: https://www. globalsecurity.org/military/ world/ dprk/songun-chongchi.htm.
- Hemmings, John (2014), Understanding North Korea, Seoul: Institute for Unification Education.
- Lankov, Andrei (2013), Real North Korea: Life and politics in the failed Stalinist utopia. New York NY: Oxford University Press.
- Lim, Jae-Cheon (2008), Kim Jong-il's Leadership of North Korea, London: Routledge.
- Lu, Xin and Soboleva, Elena (2014), Personality Cults in Modern Politics: Cases from Russia and China, Berlin: Freir Universität.
- Kim, H.C., and Kim, D.K, (2005), Human remolding in North Korea: A social history of education. Lanham, MD: University Press of America, Inc,.
- Lee, Grace (2003), “The Political Philosophy of Juche”, Stanford Journal of East Asian Affairs, Vol. 3, No. 1, pp. 97-113.
- Oberdorfer, Don (1997), The Two Koreas: a contemporary history, Reading, Mass: Addison-Wesley, C.
- Official USA Delegate (2014), “What is the Philosophical Principle of the Juche Idea?”, at: https:// www. kfausa.org/philosophical-principle-juche-idea/.
- Paul, Annie Murphy (2004), “The Cult of Personality”, at: https://www.merriam-webster.com/dictionary/ cult%20of%20personality.
- Sondrol, Paul. C. (2009), “Totalitarian and Authoritarian Dictators: A Comparison of Fidel Castro and Alfredo Stroessner”, Journal of Latin American Studies, https://www.altmetric.com/ details/ 3143186# score.
- Suh, Choo-suk (2002), “North Korea’s Military-First Policy and Inter-Korean Relations”, The Korean Journal of Defense Analysis, Vol. XIV, No. 2, pp. 167- 185, at: http://kida.re.kr/data/2006/04/14/09-suh.pdf.
- Trifoi, Bianca (2017), “Kim was Korea and Korea was Kim: The Formation of Juche Ideology and Personality Cult in North Korea”, FIU Electronic Theses and Dissertations. 3275, at:  https://digitalcommons. fiu.edu/etd/3275
- Wook-Sik, Cheong (2007), “Military First Policy”, presented at Washington Peace Network, Washington, D.C., April 19, 2007, at: https://en.wikipedia.org/wiki/Songun