بررسی راهبرد سیاسی- نظامی فرانسه در اقیانوس هند

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد مطالعات فرانسه - دانشگاه اصفهان- اصفهان.

2 دانشیار گروه جغرافیایی سیاسی دانشگاه خوارزمی- تهران

3 دانش‌آموخته دکتری جغرافیای سیاسی - دانشگاه خوارزمی- تهران.

چکیده

اقیانوس هند با حدود بیست درصد مساحت کره زمین سومین اقیانوس جهان است. این اقیانوس به دلیل داشتن سواحل متراکم از جمعیت، اقتصاد پویا، ارتباطات دریایی گسترده، تنگه‌ها و آبراهه‌های استراتژیک و در کل موقعیت راهبردی منحصر بفرد همواره مورد توجه قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بوده است. در این بین فرانسه نیز به عنوان یکی از قدرت‌های بزرگ دنیا در طول حضور استعماری حضور فعالی در این اقیانوس داشته‌اند. پس از آن نیز رهبران فرانسه برای آنکه به حضور خود در منطقه دریایی تداوم دهند، درصدد طراحی راهبردی جدید برای ادامه حضور در این پهنه آبی برآمده‌اند. در این پژوهش با توجه به جاه طلبی قدرت‌های نوظهور (چین و هند) و وجود چالش‌های مثل تروریسم دریایی به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که نظر به اهمیت راهبردی اقیانوس هند، هدف فرانسه از توسعه مجدد قدرت دریایی خود از طریق سرزمین های فرادریایی‌اش در اقیانوس هند چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی طبق اسناد کتابخانه‌ای و اینترنتی و با هدف شناخت راهبرد سیاسی – نظامی فرانسه در اقیانوس هند صورت گرفته است. نتیجه کلی این پژوهش آن است که فرانسه با توجه به اهمیت راهبردی اقیانوس هند درصدد است تا از طریق سرزمین‌های فرادریایی خود در این اقیانوس و با مشارکت در سازمان‌های منطقه‌ای بخصوص اتحادیه همکاری‌های کشورها‌ی حاشیه اقیانوس هند به حفظ و گسترش نفوذ سیاسی- نظامی خود در راستای کسب منافع حداکثری برای کشورش اقدام کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Study of France's Political-Military Strategy in the Indian Ocean

نویسندگان [English]

  • Farzad Soltani 1
  • Afshin Mottaghi 2
  • mostafa mohamadjani 3
1 MA in France studies, University of Isfahan- Isfahan.
2 Associated Professor of Geopolitics at Kharazmi University- Tehran
3 PhD. in Political Geography, Kharazmi University- Tehran.
چکیده [English]

The Indian Ocean is the third largest ocean in the world with about 20% of the Earth's area. Due to having highly-populated coasts, dynamic economy, widely marine relations, strategic straits and waterways and generally a unique strategic location, it has consistently been the focus of regional and global powers.Meanwhile, France, as one of the great powers of the world, had an active presence in this ocean during its colonial presence.Since then, French leaders have sought to devise a new strategic plan to continue their presence in the maritime zone in order to maintain their presence in the maritime area. Given the ambitions of the emerging powers (India & China) and marine terrorism as a crisis, this study deals what is France's goal of redeveloping naval power in the Indian Ocean through its overseas territories? he present study has been done by descriptive and analytical method based on library and internet documents and with the aim of understanding the French politico-military strategy in the Indian Ocean.The overall conclusion of this study is that France is considering the strategic importance of the Indian Ocean to maintain and expand its politico-military influence in order to maximize the benefits of its country through its overseas territories in the ocean and by participating in regional organizations, especially the Cooperation Union of the Indian Ocean.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Indian Ocean
  • the Indian Ocean Rim-Association for Regional Cooperation
  • France
  • military deployment
- اعظمی، هادی و فرشته ‌منش، طیبه (1391)، «نیروی دریایی راهبردی و توسعه سواحل مکران»، همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، دوره 1، کد مقاله: 1169، بازیابی شده در تاریخ 3 مرداد، در: https://www.sid.ir/fa/seminar/ViewPaper.aspx?ID=40860
- حافظ‌نیا، محمدرضا (1384)، اصول و مفاهیم ژئوپولیتیک، مشهد: پاپلی.
- جکسون، رابرت و سورنسون، گئورک (1394)، درآمدی بر روابط بینالملل نظریه‌ها و رهیافت‌ها، ترجمه مهدی ذاکریان و همکاران، تهران، نشر میزان، دفتر دوم.
- سهیلی‌نجف‌آبادی، سهیل و دیگران (1398)، «بررسی تأثیر سیاست‌های نظامی بر امنیت منطقه‌ای خلیج فارس»، فصلنامه مطالعات بین المللی، 16(1)، 155-182.
- عزتی، عزت اله (1380)، ژئوپولیتیک در قرن بیست و یکم، تهران: انتشارات سمت.
- کاظمی، سیدسجاد و حیدری، سجاد (1398)، «محاکمه متهمان دزدی دریایی در دادگاه کیفری بین المللی(ICC)»، فصلنامه مطالعات بین المللی، 16(2)، 49-69.
References (in English)
- Al Hashemi, Mohammed (2015), “Seychelles: The world’s first “Blue Economy” enters the investment spotlight”, The National (UAE), accessed 7 January 2020, at: http://www.thenational.ae/business/ economy/seychelles-the-worlds-first-blue-economy-enters-the-investment-spotlight,
- Attri, V.N. (2016), “Growing strength of the Indian Ocean Rim Association and emerging global development paradigms”, The Human Sciences Research Council), accessed 7 January 2020, at: http://www.hsrc.ac.za/en/events/seminars/growing-strength-iora
- CG Competition Point (2019), “Bilateral and Regional Groups: Indian-Ocean Rim Association (IORA)”, La Site de CG Competition Point, accessed 7 January 2020, at: http://cgcompetitionpoint.in/2019/05/19/bilateral-and-regional-groups-indian-ocean-rim-association-iora/
- Dempsey, Judy (2019), “France’s Strategic Footprint in the Indian Ocean”, Carnegie Europe, accessed 8 January 2020, at: https://carnegieeurope.eu/strategiceurope/79116
- Lopes, Carlos (2016), “Africa’s Blue Economy: An Opportunity Not to be Missed”, UNECA (UN Economic Commission for Africa), accessed 7 January 2020, at: http://www.uneca.org/es-blog/africa%E2%80%99s-blue-economy-opportunity-not-be missed
- Miskimmon, Alister; O’Loughlin, Ben and Roselle, Laura (2015), “Strategic Narratives: Response”, Critical Studies on Security, 3(3), 341-344.
- New World Encyclopedia (2019), “Portuguese Empire”, New World Encyclopedia, accessed 7 January 2020, at: https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Portuguese_Empire
- Rajagopalan, Rajeswari Pillai (2020), “What’s Behind the Rising India-France Maritime Activity in the Indo-Pacific?”, The Diplomat, accessed 8 January 2020, at: https://thediplomat.com/2020/03/whats-behind-the-rising-india-france-maritime-activity-in-the-indo-pacific/
- Saint-Mézard, Isabelle (2015), “The French Strategy in the Indian Ocean and the Potential for Indo-French Cooperation”, S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS): accessed 20 January 2020,  at: https://www.rsis.edu.sg/rsis-publication/idss/the-french-strategy-in-the-indian-ocean-and-the-potential-for-indo-french cooperation/#.XwIuVyjXLIV
- Van Noort, Carolijn (2019), “Seeking strategic narrative alignment: the case of BRICS and Brazil on the issue of infrastructural development”, Revista Brasileira de Política Internacional, Vol. 62, No. 1, http://dx.doi.org/10.1590/0034-7329201900110
 
Les Références (en Français)
- Beaujard, Philippe (2012), Les Mondes de l’océan Indien, L’océan Indien au Cœur des Globalisations de L’ancien Monde, Tome 2, Paris : Armand Colin.
- Beyrand, Pierre-Olivier (2018), “Les bases françaises dans l’Océan Indien, nouveau pilier de la stratégie indienne?”, Le Site de Portail-ie, Consulté le 1 janvier 2020, at: https://portail-ie.fr/analysis/1790/les-bases-francaises-dans-locean-indien-nouveau-pilier-de-la-strategie-indienne
- Bezamat-Mantes, Charlotte (2014), “Géopolitique de l’Océan indien”, Diploweb.com : La Revue Géopolitique, Consulté le 3 janvier 2020, at: https://www.diploweb.com/Geopolitique-de-l-Ocean-indien.html
- Galin, Rémi (2016), “Le Renouveau Minier Français Et Les Matières Premières Stratégiques”, Responsabilité et Environnement, /2 N° 82 | pages 77 à 80.
- Gautreau, Damien (2018), “La France, Puissance Stratégique De L’océan Indien”, le site de boulevard-exterieur, Consulté le 3 janvier 2020, at: https://www.boulevard-exterieur.com/Les-territoires-francais-de-l-Ocean-indien.html
- Grare, Frédéric (2016), “Océan Indien : Le Rapprochement Stratégique Indo-australien”, Politique étrangère, /3 Automne | pages 145 à 156.
- La Site D'elysee (2018), “Transcription du discours du Président de la République, Emmanuel Macron, sur la Nouvelle-Calédonie à Nouméa”, La site d'elysee. Consulté le 13 Janvier 2020, at: https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/05/05/discours-du-president-de-la-republique-emmanuel-macron-sur-la-nouvelle-caledonie-a-noumea
- Lagneau, Laurent (2019), “L’Inde va créer un poste de chef d’état-major des armées”, le Site de opex 360, Consulté le 1 janvier 2020, at: http://www.opex360.com/2019/08/16/linde-va-creer-un-poste-de-chef-detat-major-des-armees/
- Lamballe, Alain (2017), “L’Inde, puissance mondiale?”, Diploweb.com : la revue géopolitique, Consulté le 15 janvier 2020, at: https://www.diploweb.com/L-inde-puissance-mondiale.html
- Lecuyer, Ariane & Vaillant, Jokin (2014), “Panorama historique de la présence française dans l’océan Indien”, Centre d’études supérieures de la Marine, Consulté le 1 Janvier 2020, at: https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/cargo-marine/362-cargo-1-14-panorama-historique-de-la-presence-francaise-dans-l-ocean-indien
- Lorgeoux, Jeanny & Trillard, André (2012), “Maritimisation : La France Face à La Nouvelle Géopolitique des Océans”, La Site de Senat, Consulté le 1 janvier 2020, at: https://www.senat.fr/rap/r11-674/r11-6741.pdf
- Mathelin, Julie & Verluise, Pierre (2019), “Actualité des Revues géopolitiques”, Diploweb.com : La Revue Géopolitique, Consulté le 1 janvier 2020, at: https://www.diploweb.com/Actualite-des-revues-geopolitiques,360.html
- Ministere Des Armees (2019), “La France et la Sécurité en Indopacifique”, Le site de Ministère des Armées, Consulté le 13 Janvier 2020, at: https://www.google.com/url?client=internal-elementcse&cx=000099632563255980218:ez8u8kpn88k&q=https://www.defense.gouv.fr/layout/set/print/content/download/532751/9176232/version
- Numa, Jean-Pierre (2018), “Océan Indien:  étude Géopolitique et Stratégique des Flux Maritimes, Risques et Menaces”, Diploweb.com : La Revue Géopolitique, Consulté le 1 janvier 2020, at:  https://www.diploweb.com/Ocean-Indien-etude-geopolitique-et-strategique-des-flux-maritimes-risques-et-menaces.html
- Roger-Lacan, Véronique (2012), “Lutte Contre La Piraterie, Facteur Structurant De Sécurité En Océan Indien ?”, La Revue de Hérodote, /2 n° 145 | pages 118 à 128.
- Tyl, Marie (2013), “Présence Militaire Française et Stratégie de Défense Dans L’ouest de L’océan Indien : Quelles Orientations Pour Le XXIème siècle”, Centre d’études Supérieures de La Marine, Consulté le 3 janvier 2020, at: https://cesm.marine.defense.gouv.fr/index.php/publications/cargo-marine/355-cargo-3-13-presence-militaire-francaise-et-strategie-de-defense-dans-l-ouest-de-l-ocean-indien