دوره و شماره: دوره 17، شماره 1 - شماره پیاپی 65، تیر 1399، صفحه 1-193 

مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

بررسی نقش برنامه جامع اقدام مشترک در عدم اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی در حقوق بین‌الملل

صفحه 41-61

10.22034/isj.2020.118579

مهدی خزایی؛ موسی موسوی زنوز؛ حسن سلیمانی


مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

استقلال‌خواهی کُردها و راهبرد اسرائیل و آمریکا در تضعیف تمامیت ارضی ایران

صفحه 87-115

10.22034/isj.2020.113934

مصطفی قاسمی حیدری؛ بهناز اژدری؛ مجید معصومی


مقاله علمی- پژوهشی مستقل

عملکرد نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد؛ توسل به زور با تجویز شورای امنیت

صفحه 115-139

10.22034/isj.2020.113770

محمد عاکفی قاضیانی؛ موسی عاکفی قاضیانی


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

سیاست و مواضع ایالات‌متحده آمریکا درقبال بحران یمن (2011-2019)

صفحه 141-168

10.22034/isj.2020.113876

شهلا نجفی؛ مجید بزرگمهری


مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از طرح پژوهشی

بررسی آینده‌پژوهی حضور ناتو در خاورمیانه و محیط پیرامونی ایران و تأثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 169-193

10.22034/isj.2020.118580

سهیل سهیلی نجف آبادی؛ الهام حسین خانی؛ حامد عمویی