کلیدواژه‌ها = حقوق بشر
نقش گفت‌وگوی تمدن‌ها در ارتقای حقوق بشر و گسترش صلح

دوره 11، شماره 4، اردیبهشت 1394، صفحه 173-197

علی بابایی مهر؛ حسین اسماعیل نسب