خیزش‌های حقوق بشری و دموکراتیک خاورمیانه در پرتو فن‌آوری‌های نوین

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

San Francisco State University University of California, Berkeley

چکیده

قیام‌های گسترده مردمی در خاورمیانه نمایانگر شکست روندهای سیاسی متعارف همراه با مهجور شدن نهادهای دولتی در راستای ایجاد تغییرات دموکراتیک بنیادین بود. ترکیبی از نافرمان مدنی، کنش سیاسی و مبارز طلبی زمینه را برای سقوط بی‌سابقه رژیم‌ها در سراسر منطقه رقم زد. بی‌تردید رکود اقتصادی در قیام‌های دموکراتیک بهار عربی موثر بود. کل منطقه درگیر اعتراضات ضد دولتی نسلی ناامید است که از یافتن شغل ناتوان بوده و آزادانه عقاید خود را بیان می‌کنند. یک وفاق اجتماعی علیه اقتدارگرایی پوپولیستی شکل گرفته که دهه‌ها به دنبال سوء مدیریت، فامیل بازی، فساد و سرکوب سیاسی، بود. با این وجود، آنچه که در بهار عربی نادیده گرفته شد، ارزیابی نقش احساسات، همبستگی‌ها و فعالیت‌های آنلاین است. بی‌تردید ارتباطات تکنولوژیک مدرن، فضای تازه‌ای برای بحث‌های عمومی فراهم کرد تا بتوانند خواسته‌های خود را به شیوه‌ای موثرتر مطرح سازند. در عصر ارتباطات، این تکنولوژی‌ها مرزها و موانع را از میان می‌برند و یک حس گسترده‌ای از همدردی و تعلق خاطر به یک قیام گسترده در برابر رژیم‌های ستمگر را به وجود می‌آورند. انگیزه تغییر به طرز فزاینده‌ای فضای منطقه را پر کرده و مردم را برای مقابله با استبداد بسیج می‌سازند. برعکس این دیدگاه که فن آوری‌های نوین، تهدیدی علیه هنجارها و هویت‌های فرهنگی است، این فن آوری‌ها موجب غلیان همبستگی‌ها، پیوستگی فرهنگی و هویت‌های فرا مکانی می‌شوند. هدف مهم فن آوری‌های نوین رسانه‌ای، درخواست فزاینده برای آزادی‌های سیاسی، جامعه باز و حقوق بشر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Human Rights and Democratic Uprisings in Middle East In the Light of New Technologies

نویسنده [English]

 • Mahmood Monshipouri
International and Area Studies University of California, Berkeley
چکیده [English]

The widespread uprisings of Middle East show the failure of the standard political trends with incapacitation of the government institutions in fundamental democratic changes. The combination of civil disobedience, political action and struggle seeking paved the way to unprecedented fall of regimes in the region. Doubtlessly, the economic downturn was effective in the democratic uprisings of Arabic spring. All of the region involve with anti-government protests of a generation that is disable to find job and freely express its opinions. A social consensus against the Populist authoritarianism is created that is resulting from decades of mismanagement, kindred ties, corruption and political suppressed. However, what has been ignored is evaluation of the role of emotions, solidarities and online activities. Unassailably, the modern technological communication provides a new condition for public debates to make them able to bring up their demands more effective. In the age of communication, these technologies would eliminate borders and obstacles and could create a good feeling of sympathy and fixation for the wide uprisings against tyrannical regimes. The motivations of change increasingly fill the region and mobilize the people to confront despotism. Unlike the view which new technologies are a threat to norms and cultural identity, these technologies lead to eruption of correlations, association of cultures and ultra-place identities. The main goal of new media technology is increasingly demand of political freedom, open society and human rights

کلیدواژه‌ها [English]

 • Arabic Spring
 • Democratic Uprisings
 • Communications
 • Online Technologies
 • Human Rights
 • Middle East
 1. James L. Gelvin, The Arab Uprising: What Everyone Needs to Know (New York: Oxford University Press, 2012), 24
 2. Anthony Tirado Chase, Human Rights, Revolution, and Reform in the Muslim World (Boulder: Lynne Rienner Publishers, 2012), 40-43
 3. Ibid. 174.
 4. Michael C. Hudson, “The Middle East in Flux.” Current History 110, no. 740 (December 2011); 367.
 5. Lisa Anderson, “Demystifying the Arab Spring: Parsing the Differences Between Tunisia, Egypt, and Libya,” in The New Arab Revolt: What Happens, What It Means, and What Comes Next (New York: Council on Foreign Relations, 2011). 321.
 6. Ibid., 328
 7. BBC New Middle East, “Yemen’s President Ali Abdullah Cedes Power,” February 27, 2012, www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-17177720.
 8. Fouad Ajami, “The Arab Spring at One: A Year of Living Dangerously,” Foregin Affairs 91, no. 2 (March/ April 2012): 61- 62.
 9. Suzanne Maloney, “The Economic Dimension: The Price of Freedom,” in The Arab Awakening: American and the Trasformation of the Middle East, eds. Kenneth M. Pollack et al. (Washington, DC: Brooking Institution press, 2011), 68.
  1. Kenneth M. Pollack, “Understanding the Arab Awakening,” in Pollack et al., The Arab Awakening, 2.
  2. Rami G. Khouri, “The Arab Awakening,” The Nation, September 12, 2011, www.thenation.com/signup/162972?destination=authors/rami-g-khouri.
  3. See an interview with Ragui Assaad, “Demographics of Arab Protests,” in The New Arab Revolt, 236- 241.
  4. Tarek Osman, Egypt on the Brink: From Nasser to Mubarak (New Haven: Yale University Press, 2010), 210.
  5. Bruce Feiler, Generation Freedom: The Middle East Uprising and the Remaking of the Modern World (New York: Harper Collins, 2011), 112- 124.
  6. Francis Ghiles, “A New Deal for Arab People,” Insight Turkey 14, no. 1 (Winter 2012): 14.
  7. Al Arabiya News, “More Men Unemployed Than Women in Libya: Report,” March 18, 2012, http://english.alarabiya.net/articles/2012/03/18/201511.html.
  8. Marwan Bishara, the Invisible Arab: The Promise and Peril of Arab Revolution (New York: Nation Books, 2012), 78.
  9. Al Arabiya New, “More Men Unemployed.”
  10. “Arab Youth Unemployment: Roots, Risks, and Responses,” http://carnegic-mec.org/events/?fa=3158.
  11. “Middle East Leaders Address Unemployment in Arab Spring Wake,” Bloomberg Business week, October 21, 2011,

www.businessweek.com/news/2011-10-21/middle-east-leaders-addre-unemployment-in-arab-spring-wake.html.

 1. Ibid.
 2. Ibid. 48.
 3. Ingo Forstenle chner and Emilie Rutledge, “Unemployment in the Gulf: Time to Update the ‘Social Contract,’” Middle East Policy XVII, no 2 (Summer 2010): 39.
 4. Jon B. Alterman, “The Revolution Will Not Be Tweeted,” Washington Quarterly 34, no. 4 (Fall 2001): 134.
 5. Ibid. 135.
 6. Clay shirky, Here comes everybody: The Power of Organizing without Organization (New York: Penguin, 2008), 304.
 7. Rasha A. Abdulla, “The Revolution Will Be Tweeted,” Cairo Review of Global Affairs, www.aucegpt.edu/gapp/cairoreview/pages/articledetails. aspX?aid = 89. Bishara, 91- 92.
 8. Daniel w. Drezner, “Weighing the Scales: The Internet’s Effect on State- Society Relations,” Brown Journal of International Affairs XVI, issue II (spring/ summer 2010): 39- 41.
 9. Ibid. 37.
 10. Michael S. Doran, “The Impact of New Media: The Revolution Will Be Tweeted” in Pollack et al., the Arab Awakening, 45.
 11. See Clay shirky’s reply to Malcolm Gladwell, “From Innovation to Revolution: Do Social Media Make Protests Possible?” Foreign Affairs 90, no. 2 (March/ April 2012): 153- 154.
 12. See excerpts from the interview with Nathan Gardels, editor of Global View- point Network. Christian Science Monitor, March 26, 2012, 34.
 13. For further details on the history of Tahrir Square, see Nezar AlSayyad, Cairo: Histories of a City (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011), 245- 254. AlSayyad writes that much like the pharaohs of ancient Egypt, who erased the names and histories of those who came before them, Nasser’s administration changed the names of important urban landmarks and arteries. Ismailiya Square became Tahrir- or liberation- Square and King Fouad Avenue was renamed 26 th of July Avenue, after the date of Fariuk’s abdication.
 14. Alterman, 103- 104 and 110-111.
 15. Shibley Telhami, “Arab Public Opinion:” What Do They Want?” in Pollack et al., The Arab Awakening, 13-14.
 16. Alrerman, 111.
 17. Virginia Eubanks, Digital Dead End: Fighting for Social Justice in the Information Age (Cambridge, MA: The MIT Press, 2001), 31-32.
 18. Doran, 39-46.
 19. Malcolm Gladwell, “Small Change: Why the Revolution Will Not Be Tweeted,” The New Yorker 86, issue 30 (October 4, 2010),
 20. www.newyorker.com/reporting/2010/10/04/101004fa-fact-gladwell.
 21. Weal Ghonim, Revolution 2.0: The Power of People Is Greater Than the People in Power: A Memoir (Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2012), 190.
 22. Guobin Yang, “New and Old Media Strengthen Democracy Together,” Yale Global, June 2009, Atlantic- Community.org,
 23.  www.atlantic-community.org/index/Global-Must-Read-Article/New-and-Old-Media-Strengthen-Democracy-Together.
 24. Evgeny Morozov, the Net Delusion: The Dark Side of Internet Fredom (New York: Public Affairs, 2011), 307-308 and 313-319.
 25. Sherry Turkle, “The Flight from Conversation,” New York Times Review, April 22, 2012.
 26. See Letter the Editors, New York Times, April 26, 2012, A22.
 27. Stepen R. Grand, “Democratization 101: Historical Lessons for the Arab Spring,” in Pollack et al. The Arab Awakening, 24.
 28. Philip N. Howard, the Digital Origins of Dictatorship and Democracy: Information Technology and Political Islam (New York: Oxford University Press, 2011), 156.
 29. H. A. Hellyer, “The Chance for Change in the Arab World: Egypt’s Uprising,” International Affairs 87, no. 6 (November 2011): 1321.
 30. David D. Kirkpatrick, “Islamist Victors in Egypt Seeking Shift by Hamas,” New York Times, March 24, 2012,
 31. www.nytimes.com/2012/03/24/world/middleeast/egypts-election-victors-seek-shift-by-hamas-to.
 32. Ibid.
 33. Jason Brownlee, “Peace Freedom: Diplomacy and Repression in Sadat’s Egypt,” Political Science Quarerly 126, no. 4 (Winter 2011-2012): 688.
 34. Tarek Masoud, “Liberty, Democracy, and Discord in Egypt,” Washington Quar- terly 34, no. 4 (Fall 2011): 126.
 35. Michelle Dunne, “Libya’s Revolution: Do Institutions Matter?” Current History 110, no. 740 (December 2011): 370-371.
 36. Hussain Abdul- Hussain, “Arab Spring or Islamist Winter? Three Views,” World Affairs, January/February 2012, 36-42.
 37. Volker Perthes, “Europe and the Arab Spring,” Survival 53, no. 6 (December 2011- January 2012): 73.
 38. Ibid. 83.
 39. Paul R. Pillar, “The Arab Spring and US Foreign Policy,” US/ME Policy Brief, July 18, 2011,

 www.usmep.us/usmep/wp-content/uploads/2011-18-USMEPolicy-Brief1.pdf.

 1. Kevin Cross, “Why Iran’s Green Movement Faltered: The Limits of Infor- mation Technology in a Rentier State,” SAIS Review 30, no 2 (Summer- Fall 2010): 183.
 2. Thomas R. Pickering, “Implications of the Arab Awakening for US Policy in Iraq, Iran, and Afghanistan,” US/ME Policy Brief, July 18, 2011,

www.usmep.us/usmep/wp-content/uploads/2011-18-USMEPolicy-Brief1.pdf.

 1. See Anthony H. Cordesman’s comments in Anthony H. Cordesman, Barak Barfi, Bassam Haddad, and Karim Mwzran, “The Arab Uprising and U.S.Policy: What Is the American National Interest?” Middle East Policy XVIII, no. 2 (Summer 2011): 8.
 2. Ibid.
 3. Alex J. Bellamy, Global Politics and the Rsponsibility to Protect: From Words to Deeds (Oxon, UK: Routledge, 2011).
 4. Gareth Evans, DC: Brookings Institution Press, 2008).
 5. Uri Dadush and Michele Dunne, “American and European Responses to the Arab Spring: What’s the Big Idea?” Washingtin Quarterly 34, no. 4 (Fall 2011): 136.
 6. Ibid. 139-141.