ماهیت تعهدات تابعان حقوق بین‌الملل نسبت به حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

سفیر جمهوری اسلامی ایران در ونزوئلا و پژوهشگر ارشد حقوق بشر و حقوق بین‌الملل

چکیده

یکی از مهم­ترین ویژگی­های حقوق بین­الملل، تعهدات کشورها نسبت به اجرای معاهدات است. گاه تعهدات پذیرفته شده در برخی اسناد بین­المللی از وضوح و استحکام لازم برخوردار نمی­باشد. تعهدات پذیرفته شده توسط کشورها در پیمان نامه بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یکی از آن­ها است. در این خصوص عبارات به­کار برده شده در ماده2 پیمان نامه مذکور راجع به تعهدات کشورها بر خلاف ماده مربوطه پیمان نامه بین­المللی حقوق مدنی ـ سیاسی، به روشنی بازگو کننده­ی تعهدات کشور در حوزه حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیست. لکن تحولات حقوقی پس از تصویب پیمان نامه مذکور در سال 1966 و هم­چنین ارائه­ نظریه­های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که به مثابه ارگان شبه قضایی حل اختلافات کشورها عمل می­نماید ماهیت تعهدات کشورها را در این حوزه مشخص­تر نموده و مسئولیت روشن­تری را برای کشورهای متعاهد تعیین می‌کند. ارائه­ این نظریه­ها نیز به­نوبه خود در فرایند ادامه­ تعاریف و اصول جدیدتری از ماهیت تعهدات کشورها در سطح بین­المللی تأثیر­گذار بوده است. به­ صورتی که ابعادی از این موضوع در دستور شورای حقوق بشر و برخی نهادهای دیگر می­باشد. این پژوهش تلاش می­نماید تاریخچه­ای از حقوق اقتصادی، اجتماعی در سطح بین­المللی و شرحی از تعهدات کشورها به پیمان نامه مزبور را ارائه و سپس به بررسی نظریه­های شماره2 و 3 و تحولات پس از آن بپردازد. تمرکز خاص این مطلب بر نظریه­های شماره2 و 3 کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به­عنوان ارگان شبه قضایی (Quasi - judicial) حل اختلافات تعیین شده در پیمان نامه و تأثیر آن­ها بر روشن شدن ماهیت تعهدات کشورها می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Nature of Subjects of International Law`s Obligations

نویسنده [English]

  • Mostafa Alaei
Ambassador of Iran in Venezuela, Caracas, Venezuela.
چکیده [English]

 
One of the most important characteristics of international law is the obligations of countries towards implementation of treaties. Sometimes the accepted obligations in some international documents are not clear and have not enough solidity. The accepted obligations in the International Covenant on Economic, Social and Cultural rights by governments is one of those obligations. In this regard, the phrases which are used in article 2 of this agreement about states` obligations is unlike to the related article in the International Covenant on Civil and Political Rights that clearly is not recalling the obligations of states in economic, social and cultural rights. However, legal evolutions after ratification of above mentioned agreement in 1966 and also proposal of theories of number 2 and 3 of committee of economic, social and cultural rights which act as judicial Quasi organ of conflict dissolution of states, make the nature of states` obligations more clearer in this scope and define a more transparent responsibility for contracting parties. Presentation of these theories was effective in the process of presenting new definitions and principals of the states` obligations` nature in international level. In the way that we can find some dimensions of this matter in human rights council`s agenda. This article is trying to mention a brief history of economic, social and cultural rights in international level and define states` obligations towards mentioned covenant and then analyze number 2 and 3 theories and its developments. The main focus of this text is on number 2 and 3 theories of committee of economic, social and cultural rights as Quasi- Judicial organ of conflict dissolution of states in covenant and its effects on clearing the nature of states` obligations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nature of Obligations
  • Supervisory Committee
  • Economic
  • Social and Cultural Rights
  • Theory number 3

 

1. Lessons from the Experience of I.L.O, the U. N and H.R, 580,582 (1992)
2. International H. R. in Context, HENRY J. STEINER and ALSTON, p. 258, OXFORD 1996.
3. Viena Declaration and Program & Action, Section(I) Para.5 1993, Viena
4. Resolution 3201 (S.VI) Declaration on the Establishment of a New Intern
5. La distinction entre les droits civils e politiques et les droits economiques, Sociaux et culturels, 8 Hum. Rts. Y. 783.
6. INTERNATIONAL HUMAN RIGIS IN CONTEXT, PHILIP ALSTON, p. 282, OXFORD
7. The Global New Deal, William F. Felice, Rowman L. Publishers, New York, OXDORD p. 56.