جهانشمولی مستثنی شدن، حقوق بشر و انکار مغایرت به عنوان توجیه فجایع و جرم‌های بزرگ بر علیه انسانیت

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 نامزد کارشناسی ارشد - دانشگاه حقوق بین الملل حقوق بشر آکسفورد ، انگلستان

2 نامزد کارشناسی ارشد - دانشگاه فدرال حقوق بشر و دموکراسی پارانا ، برزیل

چکیده

جورجیو آگامبن در نوشته‌های سه گانه خود تحت عنوان «انشان مقدس»، «وضعیت استثنایی» و «آنچه از آشویتز بر جای مانده است» اهمیت اوضاع و احوال انسانیت و مقهدم حقوق بشر در طی قرون گذشته را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. از یک چشم‌اندار بین‌ا‌لمللی و بر اساس مفاهیمی که از کتاب انسان مقدس آگامبن می‌توان به آن پی برد، این مقاله به بحث در خصوص «وضعیت انسانی» در دوران فشار و زور در کنار جهانشمولی حقوق بشر می‌پردازد، بنابراین همزیستی «جهانشمولی وضعیت استثنایی» و «جهانشمولی حقوق بشر»، بحث میان جامع‌گرایی و نسبی‌گرایی و همچنین خظر تحمیل یم الگو یا رویکرد برای کلیه وضعیت‌ها را نادیده نمی‌گیرد. به علاوه، این تحقیق به بررسی انکار مغایرتها به عنوان وسیله و ابزاری برای توجیه فجایع بزرگ که مبتنی بر سخنان و سیاستهایی که وجود هر نوع تنوع‌گرایی را رد می‌‌کنند می‌پردازد. علاوه بر این، با در نظر گرفتن مرز میان «انسان» و «انسان مقدس»، سوالات این تحقق امکان دفاع بین‌المللی از حقوق بشر و مشروعیت دخالت بین‌المللی در چنین شرایطی را تحت بررسی قرار می‌دهد. این تحقیق توسط مفهوم «قواعد آمره» و نقش دیوان بین‌المللی کیفری به عنوان یک ماکنیسم بازدارنده از ارتکاب سوء استفاده‌های بیشتر و همچنین تقویت قوانین حقوق بشر بین‌المللی هدایت خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Universality of Exception Human Rights, and the Denial of the as Otherness Justification to Mass Atrocities and Crimes Against Humanity

نویسندگان [English]

  • FLÁVIA SALDANHA KROETZ 1
  • GUSTAVO BUSSMANN FERREIRA 2
1 Master’s candidate – International Human Rights Law University of Oxford, UK
2 Master’s candidate – Human Rights and Democracy Federal University of Parana, Brazil
چکیده [English]

In this trilogy "Homo Sacer", "State of Exception" and "What remains of Auschwitz", Giorgio Agamben analyzes important aspects of the human condition and human rights concepts over the centuries. Through an internationalist perspective, and based on the concepts brought about by Agamben’s Homo Sacer, this paper argues that the State of exception is constantly in force, alongside the universality of human rights – thus the coexistence of the universality of the exception and the universality of human rights, not ignoring the debates on universalism versus relativism, and the hazard of imposing a ‘one-size-fits-all’ approach to every situation. Furthermore, this research explores the denial of the otherness as a means to justify mass atrocities grounded on speeches and policies that reject any kind of diversity. Additionally, taking into consideration the boundaries between the human and the Homo Sacer, this study questions the possibility of an international vindication of human rights, and the legitimacy of external interference in States that are lenient towards violations of human rights. This analysis will be guided by the concept of jus cogens and the role of the International Criminal Court as an alleged mechanism of deterrence of further abuses and reinforcement of International Human Rights Law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Rights
  • State of Exception
  • Mass Atrocities
  • Crimes Against Humanity
  • International Criminal Law
  • International Criminal C