تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده

چکیده

یکی از شیوه‌های تحلیل ماهیت تعهدات دولت­ها، نگریستن به تعهدات دولت‌هاست. براین پایه، تمامی حق­های بشری، به شرح زیر موجد سه شکل از تعهد؛ یعنی تعهد به احترام، تعهد به حمایت و تعهد به اجرا برای دولت­ها هستند. از سوی دیگر جهت حصول اطمینان از اینکه حقوق بشر در همه موقعیت­ها اعمال می­شود، حقوق بین­الملل بشردوستانه به مسئولیت و حقوق طرفین درگیر مخاصمه مسلحانه و کشورهای بی­طرف؛ به­ویژه در ارتباط با افراد غیرنظامی می­پردازد که بخش اعظم آن را زنان و کودکان تشکیل می­دهند و یکی از مؤثرترین ابزارهای جامعه جهانی برای تضمین ایمنی و کرامت انسان­ها در زمان مخاصمات مسلحانه است. از منظری دیگر، همان­طور که حقوق کیفری در غنابخشی و تحقق حقوق بشر و آزادی­های اساسی نقش تعیین‌کننده دارد، در عین حال، این حقوق خصوصاً در بعد جرم­انگاری، می­تواند راه را برای حمایت از حقوق بشر و شاخص­های دادرسی عادلانه و یا رعایت امنیت فردی و اجتماعی، باز نماید. این نوشتار به بررسی توصیفی تأثیر حقوق و محاکم کیفری بین‌المللی بر حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین‌المللی می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of International Criminal Laws and Tribunals on Human Rights and Humanitarian Laws

نویسنده [English]

  • Shahindokht Molaverdi
Vice – President of IRI. Dept of Womens, Tehran, Iran.
چکیده [English]

One of the methods for analyzing the nature of governments’ commitments is to assess their commitments. Based on this method, all of the human rights will be consisted of three types of commitments for governments; commitment to respect, commitment to protect, and commitment to take action. On the other hand, in order to ensure that the human rights are being implemented in every situation, the International Humanitarian Law focuses on the responsibility and the rights of the parties involved in an armed conflict, neutral countries, and especially the civilians which are greatly consisted of women and children. The International Humanitarian Law is also one of the most effective tools for the international community in guaranteeing the safety and dignity of the human beings in time of armed conflicts. From another perspective, the criminal law plays a significant role on the enrichment and realization of human rights and fundamental freedoms, which could be used for protecting human rights and fair judicial measures or the individual and social security, especially in criminalization. Using an analytical-descriptive method, this article reviews the effects of international criminal laws and tribunals on human rights and International Humanitarian Laws.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Governments’ Commitments
  • Responsibility
  • Human Rights
  • Humanitarian Laws
  • International Criminal Tribunals
  • Commitment to Protect