موضوعات = حقوق بشر
تعداد مقالات: 8
1. بحران امنیت غذایی در کشور ونزوئلا و نقش طرفین درگیر در جنایت مزبور

دوره 16، شماره 2، پاییز 1398، صفحه 93-113

میثم خسروی؛ علیرضا آریک آدکانیان


3. آموزش حقوق بشر و حق بر سلامت و بهداشت عمومی

دوره 16، شماره 1، تابستان 1398، صفحه 63-82

یوسف باقری حامد


4. مسئولیت دولت و بخش خصوصی در قبال حقوق بشر

دوره 15، شماره 3، زمستان 1397، صفحه 65-88

رئوف رحیمی


7. آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر

دوره 15، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1-20

مهدی ذاکریان


8. جایگاه امنیت غذایی از دیدگاه عدالت انتقالی

دوره 15، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 139-155

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی