کلیدواژه‌ها = جهان شمولی
تعداد مقالات: 3
2. آموزه‌های اسلامی و حقوق بشر

دوره 15، شماره 2، پاییز 1397، صفحه 1-20

مهدی ذاکریان


3. جهانشمولی نسبی حقوق بشر

دوره 12، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 47-84

جک دانلی؛ باقر اسدی