کلیدواژه‌ها = روابط بین‌الملل
بازخوانی و شناسایی قواعد شرعی ناظر به روابط بین الملل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1402

10.22034/isj.2023.399199.2017

علی محمدیان؛ رضا سرابی


تامل و نقدی بر مطالعات حقوق بشر

دوره 12، شماره 4، اردیبهشت 1395، صفحه 1-11

مهدی ذاکریان


کاربرد "نظریه کوانتوم" در تحلیل سیاسی

دوره 12، شماره 1، مرداد 1394، صفحه 89-102

علی اصغر کاظمی