روابط بین الملل در خانه آغاز می‌شود: درسی انسان دوستانه از پادشاهی دانمارک

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 استاد اخلاق حرفه ای و حقوق بشر و دانشیار دانشکده در برنامه مطالعات زنان و جنسیت، دانشگاه ایندیانا شمال غربی؛ پروفسور، دانشکده تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایندیانا، ایالات متحده آمریکا

2 مدرس فلسفه، گروه علوم سیاسی، فلسفه و مطالعات مذهبی، دانشگاه ایالتی میزوری جنوبی، ایالات متحده آمریکا

چکیده

اقدامات شدید برای کاهش تعداد وهزینه‌های پناهندگان و مهاجران را می‌توان در میان نمونه‌های اخیر واکنش‌های نامناسب پادشاهی دانمارک به بحران‌های پس از درگیری‌های مسلحانه مشاهده کرد. از لحاظ سیاسی، به گفته‌ی برخی از متخصصان سیاست خارجی دانمارک، به عنوان مثال توماس هنسن، روند سختگیری قانون و شفافیت در مورد عدم اجازه ورود به مهاجران و پناهندگان در سال 2001 آغاز شد. در حالی که علل آن بحث برانگیز است، آثار آن روشن است. دانمارک تاریخ خود را لکه دار کرده است. با وجود محبوبیت وزیر مهاجرت، ادغام و مسکن دولت فعلی در بین دانمارکی‌ها، مجموعه سیاست‌های محدود کننده هشداری از شرایط فعلی است. صرف‌نظر از دلایل و انگیزه‌های پذیرش این قانون، اقدامات قانونی مربوطه، رویدادها و تغییرات روابط بین‌الملل را شکل می‌دهند؛ و به این ترتیب، بر نظم میان دولت‌ها تأثیر می‌گذارند. از نظر سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی، این سوال مطرح می‌شود که آیا بین قطر پس از سال 2013 و دانمارک بعد از سال 2001 شباهتی وجود دارد؟ به طور دقیق‌تر، سوال این است که آیا دانمارک باید تحت عنوان "دولت‌های کوچک و تاثیر گذار" در گذشته در نظر گرفته شود؟ با استفاده از آثار مهران کامروا در قطر به عنوان یک پلتفرم برای ادعای عقبگرد نقش، نویسندگان با ارائه استدلال و بحث درباره قدرت نیاز به پایین آوردن دانمارک را نیز توجیه می‌کنند. علاوه بر این، تنش میان تصویر رسمی دانمارک و شرایط ارزش‌های فرهنگی در دانمارک مبحث را پیچیده می‌سازد، که به نوبه خود امکان ارائه یا توضیح برخی از جنبه‌های شواهد برای ظرفیت حقوق بشر دولت را پدیدار می‌کند. بخشی از این استدلال ناشی از سوءاستفاده ادبیات پیش از سال 2001 در مورد دانمارکی بودن است - استراتژی‌ای که با استفاده از طنز وزیر محبوب دانمارک به عنوان یک روش شناسایی حقیقت است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

International Relations Begin at Home: A Humanitarian Learning Lesson from the Kingdom of Denmark

نویسندگان [English]

 • Anja Matwijkiw 1
 • Bronik Matwijkiw 2
1 Indiana University Northwest, Gary, IN, U.S.
2 Southeast Missouri State University, Cape Girardeau, MO, U.S.
چکیده [English]

 
Extreme measures to reduce the number and cost of refugees and immigrants belong among the recent examples of the Kingdom of Denmark’s illiberal responses to crises in the wake of third party armed conflict. Politically, the process of tightening the law and having a transparently unwelcoming attitude towards foreigners began in 2001, at least according to some experts on Danish foreign policy, e.g. Thomas Gammeltoft-Hansen. While the causes are controversial, the effects are clear. Denmark is undercutting its own history. However popular the current VLAK-coalition government’s Minister of Immigration, Integration and Housingmay be among the Danes, the ongoing series of restrictive policies cannot but result in Red Flags. Irrespective of any motivationally deeper or underlying reasons for their adoption, the relevant legal and other measures constitute international relations events and changes; and, as such, they affect the order among states. In terms of regional and global politics, the question is whether there is an analogy between post-2013 Qatar and post-2001 Denmark? More precisely, the question is whether Denmark should be listed under past as opposed to present “small and influential states”? By using Mehran Kamrava’s work on Qatar as a platform for a role reversal claim, the authors present a muted subtle power argument for the need to downgrade Denmark, too. Furthermore, a tension between the official Danish image and the climate of cultural values in Denmark creates a complex us versus them disconnect which, in turn, makes it possible to provide or, more to the point, explain some aspects of the evidence for the state’s precarious human rights capacity. Part of the argument derives from pre-2001 literary whistleblowing concerning Danishness – a strategy that accords with the popular Danish Minister’s own use of satire as a truth-recognition methodology. 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Denmark
 • international relations
 • refugees and immigrants in general
 • restrictive policies
 • satirical measures
 • subtle power
 1. Abrahamsen, S. 2017 (2 Feb.), “Hver tredje flygtning bliver ramt af regler om midlertidig beskyttelsesstaus,” Information. Available from: https://www.information.dk/indland/2017/02/hver-tredje-flygtning-ramt-regler-midlertidig-beskyttelsesstatus
 2. Annan, K. 2004 (23 Aug.), The Rule of Law and Transitional Justice in Conflict and Post-Conflict Societies, Report of the Secretary-General to the Security Council [Secretary-General’s 2004-Report]. UN Doc. S/2004/616.
 3. Armitage, R.L. and Nye Jr., J.S. 2007, “Introduction. How America Can become a Smarter Power,” in: Armitage, R.L. and Nye Jr., J.S. (eds.) CSIS Commission on Smart Power: A Smarter, More Secure America. Washington, DC: Center for Strategic & International Studies, pp. 5-14.
 4. Bachrach, P. and Baratz, M.S. 1962, “Two Faces of Power,” The American Political Science Review, 56(4): 947-52.
 5. Barret, B. 2018 (3. Jan.), “Denmark’s asylum applications lowest for ten years,” The Local DK. Available

from:https://www.thelocal.dk/20180103/denmark-asylum-applications-lowest-for-ten-years-ministry

 1. Bassiouni, M.C. 1996, “Searching for Peace and Achieving Justice: The Need for Accountability,” Law and Contemporary Problems, 59(4): 9-28.
 2. Bassiouni, M.C. 2008, International Criminal Law. International Enforcement 3rd ed, Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
 3. Bassiouni, M.C. 2016 (9 May), Bahrain: The Right Thing To Do, M. Cherif Bassiouni’s Homepage. Available from: http://mcherifbassiouni.com/
 4. Bendixen, M.C. 2017a (12 May), “The Dublin Regulation,” Refugeees.dk. Information on Refugees in Denmark. Available from: http://refugees.dk/en/facts/the-asylum-procedure-in-denmark/the-dublin-regulation/
 5. Bendixen, M.C. 2017b (13 Jan.), “Criteria for Permanent Residency will be tightened once again,” Refugees.DK. Information on Refugees in Denmark. Available from:

http://refugees.dk/en/news/2017/january/criteria-for-permanent-residency-will-be-tightened-once-again/

 1. Bendixen, M.C. 2018a (9 March), “How many are coming, and from where,” Refugees.DK. Information on Refugees in Denmark. Available from: http://refugees.dk/en/facts/numbers-and-statistics/how-many-are-coming-and-from-where/
 2. Bendixen, M.C. 2018b (18 March), “Seneste Stramninger og lovændringer,” Refugees.DK. Information on Refugees in Denmark. Available from: http://refugees.dk/aktuelt/2018/marts/seneste-stramninger-og-lovaendringer/
  1. Bilefski, D. 2016 (13 Jan.), “Denmark Moves to Make Refugees Hand over Valuables,” New York Times. Available from:https:

//www.nytimes.com/2016/01/14/world/europe/denmark-refugees-confiscate-valuables.html?mtrref=

 1. www.google.com&gwh=80C65D05B0DA71C3A0DF57D00846B78A&gwt=pay
 2. Bilefski, D. 2017 (15 March), “In Denmark, Passage of Rules on Immigration Called for Cake, New York Times. Available from: https://www.nytimes.com/2017/03/15/world/europe/denmark-immigration-cake-inger-stojberg.html
 3. Bohlander, M. 2014, “Murder by YouTube – Anti-Islamic Speech and Homicide Liability,” Journal of Islamic State Practices in International Law, 10(2): 7-42.
 4. Brown, S.R. 2017 (23 March), “Denmark already had a Muslim ban. It was just called something else,” The Washington Post. Available from: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2017/03/23/denmark-already-has-a-muslim-ban-its-just-called-something-else/?utm_term=.9c0b2e786c5a
 5. Buch, D. 2017 (26 Sep.), ”Muslimer ikke tilfredse med Støjberg-opslag: - Man ved jo godt, det krænker,” TV2. Available from: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-09-26-muslimer-ikke-tilfredse-med-stoejberg-opslag-man-ved-jo-godt-det-kraenker
 6. Court of Justice of the European Union, Jobcenter Berlin Neukölln v. Alimanovic and Others, Case C-67/14, Judgment (15 Sep. 2015). Available from: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=167661&doclang=EN
 7. Court of Justice of the European Union, Caner Genc v. Integrationsministeriet, Case C‑561/14, Grand Chamber, Judgment, (12 April 2016). Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0561
 8. Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 Nov. 1950, ETS 5 [European Convention on Human Rights]. Available from: http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html
 9. Council of Europe Newsroom 2018 (24 Jan.), “Danish Prime Minister urges further reform of the European Convention.” Available from: https://www.coe.int/en/web/portal/-/danish-prime-minister-urges-further-reform-of-the-european-convention?desktop=true
 10. Dahl, R.A. 1957, “The Concept of Power,” Behavioral Sciences, 2(3): 201-15.
 11. Damkjær, O. 2015 (7 Sep.), “Se Støjbergs annonce. Sådan vil hun skræmme flygtningene,” BT. Available from:

https://www.bt.dk/politik/se-stoejbergs-annonce-saadan-vil-hun-skraemme-flygtningene

 1. Dansk Flygtningehjælp 2018 (1 April). Available from:

https://flygtning.dk/frivillig/nyheder/nye-regler-for-familiesammenfoering-permanent-ophold-og-udvidelse-af-integrationsydelsen (for general criticisms); https://flygtning.dk/om-dfh/det-mener-dfh/hoeringssvar (for specific criticisms of L 87 and pre- and post-L 87 changes or proposals).

 1. Delman, E. 2016 (27 Jan.), “How Not to Welcome Refugees,” The Atlantic. Available from:

https://www.theatlantic.com/international/archive/2016/01/denmark-refugees-immigration-law/431520/

 1. DR/Politik 2017 (27 Nov.), ”Danmark står alene med nej til kvoteflygtninge.” Available from:

https://www.dr.dk/nyheder/politik/danmark-staar-alene-med-nej-til-kvoteflygtninge

 1. DR/Reuters 2017 (26 Sep.), ”Støjberg i protest mod museum: Har Muhammedtegning som baggrund skærm.” Available from: https://www.dr.dk/nyheder/politik/stoejberg-i-protest-mod-museum-har-muhammedtegning-som
 2. baggrundsskaerm
 3. European Court of Human Rights, Strasbourg, Grand Chamber, Judgement, Case of Biao v. Denmark, application no. 38590/10 (24 May 2016). Available from:

https://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/3238ECC8-2622-4C7F-9983-EFA2B71E9D92/0/Biao_dommen_af_24_maj_2016.pdf

31. European Union, Migration and Home Affairs. Available from: https://ec.europa.eu/home-affairs.

32. Fancony, S. 2017 (14 March), ”Støjberg forarger: Fejrer udlændinge­stramning nr. 50 med lagkage,” Politiken. Available from: https://politiken.dk/indland/art5870543/St%C3%B8jberg-forarger-Fejrer-udl%C3%A6nDingeshy

 1. stramning-nr.-50-med-lagkage
 2. Feinberg, J. 1973, Social Philosophy, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 3. Folketinget 2016 (26 Jan.), L 87 Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (stadfæstet). Available from:

http://www.ft.dk/samling/20151/lovforslag/l87/beh3/forhandling.htm#speak0

 1. Foreign staff 2015 (4 May), “Prophet Mohammed Controversy: Timeline,” The Telegraph. Available from: 

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/france/11341599/Prophet-Muhammad-cartoons-controversy-timeline.html

 1. Gammeltoft-Hansen, T. 2017, “Refugee policy as ‘negative nation branding:’ the case of Denmark and the Nordics,” Danish Foreign Policy Yearbook: 99-125.
 2. Gammeltoft-Hansen, T. and Malmvig, H. 2015, “The Ugly Duckling: Denmark’s Anti-Refugee Policies and Europe’s Race to the Bottom,” Huffpost/The World Post. Available from: https://www.huffingtonpost.com/thomas-gammeltofthansen/denmark-refugee-europe_b_9574538.html
 3. German (Federal) Constitutional Court (BVerfG), Judgment of the First Senate of 18 July 2012 – 1 BvL 10/10 – paras. (1-113). Available from: http://www.bverfg.de/e/ls20120718_1bv10010en.html
 4. Gormsen, C. 2015 (3 July), ”Pia Kjærsgaar valgt til ny formand for Folketinget,” Altinget. Available from:

https://www.altinget.dk/artikel/pia-kjaersgaard-valgt-til-ny-formand-for-folketinget

 1. Gronholt-Pedersen, J. 2018 (6 Feb.), “Danish Government Plans Face Veil Ban,” U.S. News. Available from:

https://www.usnews.com/news/world/articles/2018-02-06/danish-government-plans-face-veil-ban

 1. Haarder, B. 2002 (21 Jan.), ”Danmark er en stamme, Politiken.” Available from: https://politiken.dk/indland/art4940411/Haarder-Danmark-er-en-stamme
 2. Hartung, B. 2016 (26 Dec.), ”Kraftige reaktioner overraskede kendt forfatter: Sletter kontroversielt Støjberg-opslag på Facebook,” B.T. Available from: https://www.bt.dk/danmark/kraftige-reaktioner-overraskede-kendt-forfatter-sletter-kontroversielt-stoejberg-o
 3. Hvass, J. and Rytgaard, N. 2016 (23 Jan.), ”Venstre: Det er sundt at afhoppere melder sig ud,” Jyllands-Posten. Available from: jyllands-posten.dk/protected/premium/indland/ECE8389073/venstre-det-er-sundt-at-afhoppere-melder-sig-ud
 4. International Covenant on Civil and Political Rights [ICCPR] 1966. G.A. Res. 2200A (XXI), 21 U.N. GAOR Supp. (No. 16), U.N. Doc. A/6316; 999 U.N.T.S. 171.
 5. International Law Association [ILA] 2012, International Law Society’s Committee on Islamic Law & International Law, Sofia Conference. Available from: http://www.ila-

hq.org/index.php/committees?committeeID=26

 1. Janjevic, D. 2017 (7 Sep.), “Danish minister urges people to report illegal labor in pizzerias,” Deutsche Welle. Available from:

http://www.dw.com/en/danish-minister-urges-people-to-report-illegal-labor-in-pizzerias/a-38207996.medier-skriver-om-stoejbergs-muhammed-skaerm

 1. Jensen, M.M. 2013 (15 Sep.), ”Pia K.: Eliten ødelægger Danmark”, Berlingske. Available from: https://www.b.dk/politiko/pia-k.-eliten-oedelaegger-danmark

49. Kamrava, M. 2017, “Qatari Foreign Policy and the Exercise of Subtle Power,” International Studies Journal, 14(2): 91-123.

50. Kingsley, P. 2016 (6 Jan.), “UN backlash against call to scale back Geneva convention on Refugees,” The Irish Times/The Guardian (US ed). Available from: https://www.theguardian.com/world/2016/jan/06/un-backlash-against-call-to-scale-back-geneva-convention-on-refugees

 1. Kjærsgaard, P., Speaker of the House (Denmark) 2016 (1 March), Response to Speaker of the Assembly of the Republic of Portugal (pertaining to seizure of cash and assets). Available from: Available from: http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/EUU/bilag/408/1607327.pdf
 2. Kusnitzoff, O. 2017 (26 Sep.), ”Internationale medier skriver om Støjbergs Muhammed-skærm,” Politiken. Available from: https://politiken.dk/indland/art6131299/Internationale-medier-skriver-om-St%C3%B8jbergs-Muhammed-tegning1

53. Larsen, B.J., Kaus, M. and Nygaard, J.A. 2018 (1 Feb.), ”Slut med børnepasning i ghetto-hjem: Regeringen vil tvinge invandrebørn i vuggestue, DR. Available from: https://www.dr.dk/nyheder/politik/slut-med-boernepasning-i-ghetto-hjem-regeringen-vil-tvinge-indvandrerboern-i

 1. Legarth Schmidt, A. 2016 (26 Jan.), ”Idag skal Folketinget stemme om den kontroversielle udlændingelov nr. 87,” Politiken. Available from: https://politiken.dk/udland/fokus_int/Flygtningestroem/art5608180/I-dag-skal-Folketinget-stemme-om-den-kontroversielle-udl%C3%A6ndingelov-nr.-87
 2. Local DK 2016 (28 Nov.), “Here is Denmark’s new coalition government.” Available from:https://www.thelocal.dk/20161128/here-is-denmarks-new-coalition-government
 3. Lukes, S. 2005, Power: A Radical View, 2nd ed, New York: Palgrave Macmillan.

57. Matwijkiw, A. and Matwijkiw, B. 2008, “A Modern Perspective on International Criminal Law: Accountability as a Meta-Right,” in: Sadat, L.N. and Scharf, M.P. (eds.) The Theory and Practice of International Criminal Law: Essays in Honor of M. Cherif Bassiouni. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 19-79.

 1. Matwijkiw, A. 2009, “The No Impunity Policy in International Criminal Law: Justice versus Revenge,” International Criminal Law Review, 9(1),pp. 1-37.
 2. Matwijkiw, A. and Matwijkiw, B. 2013, “Post-Conflict Justice: Legal Doctrine, General Jurisprudence, and Stakeholder Frameworks,” in: Bassiouni, M.C., Gomula, J., Mengozzi, P., Merrills, J.G., Navia, R.N., Oriolo, A., Schabas, W., and Vigorito, A. (eds.) Global Trends: Law, Policy & Justice: Essays in Honour of Professor Giuliana Ziccardi Capaldo. New York: Oceana/Oxford University Press, pp. 345-370.
 3. Matwijkiw, A. and Matwijkiw, B. 2014 “The Missing Link in Stakeholder Theory: A Philosophical Framework,” International Journal of Applied Philosophy, 28(1): 125-154.
 4. Matwijkiw, A. 2014, “Introduction: On the Philosophy of International Criminal Law,“ International Criminal Justice, 14(4-5): 669-93.
 5. Matwijkiw, A. and Matwijkiw, B. 2018, “Bahrain Anno 2017: Peace or Regime-Change? The Ongoing Human Rights Dilemma and the Ethics Pillar as a Measurement,” forthcoming in The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence 18.
 6. Motta, M. 2016 (22 Dec.), “Trumpism is just as popular in Denmark as the United States, The Wasington Post. Available from: https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2016/12/22/trumpism-is-just-as-popular-in-denmark-as-the-united-states/?utm_term=.351234362dca
 7. Mølgaard, M. 2016 (29 Feb.), ”Kvindelige flygtninge: Derfor er vi ikke i arbejde,” Politiken. Available from: https://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/art5612852/Kvindelige-flygtninge-Derfor-er-vi-ikke-i-arbejde
 8. Nedergaard, P. 2017 (25 May), “The Immigration Policy Turn: The Danish Social Democratic Case,” Social Europe. Available from: https://www.socialeurope.eu/immigration-policy-turn-danish-social-democratic-case
 9. Nussbaum, M.C. 1991, Sex and Social Justice, Oxford: Oxford University Press.
 10. Nye, J.S. 1990, Bound to Lead: The Changing Nature of American Power, New York: Basic Books.
 11. Nye, J.S. 2004, Soft Power: The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs.
 12. Nye, J.S. 2011, The Future of Power, New York: Public Affairs.
 13. Persio, S.L. 2017 (15 March),”Danish minister Inger Stojberg sparks outrage for cake celebrating tighter immigration control,” International Business Times. Available from: https://www.ibtimes.co.uk/danish-minister-inger-stojberg-sparks-outrage-cake-celebrating-tighter-immigration-control-1611772
 14. Reuters/Independent 2017 (26 Sep.),”Denmark’s immigration minister uses cartoon of Prophet Mohammad as iPad background.” Available from: https://www.independent.co.uk/news/world/europe/denmark-

immigration-minister-prophet-mohammad-ipad-background-inger-stojberg-a7968121.html

 1. Ritzau 2017 (7 March), ”EU vil tvinge Danmark til at gå med i flygtningekvoter.” TV2. Available from: http://nyheder.tv2.dk/politik/2017-03-07-eu-udspil-vil-tvinge-danmark-til-at-ga-med-i-flygtningekvoter
 2. Rodrigues, E.F. 2016 (Feb. 5), Vote of Condemnation No. 35/XIII (against the Parliament of the Kingdom of Denmark pertaining to immigration and asylum) [Vote of Condemnation No. 35/XIII], The Republic of Portugal. Available from: http://www.ft.dk/samling/20151/almdel/UUI/bilag/97/1600930.pdf
 3. Sandemose, A. 1968 [1933] [Eng. transl.1936], A Fugitive Crosses His Tracks 4th ed, Vols. I-II, Copenhagen: Vintens Forlag.
 4. Skærbæk, M. 2016 (11 Sep.), ”Regeringen ændrer kurs og vil nu ikke tage imod handicappede flygtninge,” Politiken. Available from: http://politiken.dk/indland/politik/art5635326/Regeringen-%C3%A6ndrer-kurs-og-vil-nu-ikke-tage-imod-handikappede-kvoteflygtninge
 5. Smith, N. 1989, ”Kan økonomiske teorier forklarer kvinders placering på arbejdsmarkedet?” Nationaløkonomisk Tidsskrift,127(3): 321-38.
 6. Spiegel 2012 (18 July), “Asylum seeker benefits ruled inhumane.” Available from: http://www.spiegel.de/
 7. international/germany/german-court-rules-benefits-for-asylum-seekers-are-inhumane-a-845066.html
 8. Støjberg, I. Facebook 2017. Available from: https://www.facebook.com/IngerStojberg/posts/1594729667233411
 9. Thomsen, J.A. 2017 (20 Dec.), “Denmark no longer to automatically accept U.N. refugee resettlement quota,” Reuters. Available from: https://www.reuters.com/article/us-denmark-refugees/denmark-no-longer-to-automatically-accept-u-n-refugee-resettlement-quota-idUSKBN1EE277
 10. TNS Gallup om Christiansborg [TNS Gallup] 2015. Available from: http://www.tns-gallup.dk/sites/default/files/2017-11/Gallup_om_Christiansborg.pdf
 11. Ulveman, M. 2016 (31 Dec.), ”Danskernes dom: Inger Støjberg er regeringens mest populære minister,” Berlingske. Available from: https://www.b.dk/politiko/danskernes-dom-inger-stoejberg-er-regeringens-mest-populaere-minister
 12. United Nations General Assembly 2012 (30 Nov.), Declaration of the High-Level Meeting of the General Assembly on the Rule of Law at the National and International Levels [2012-Declaration on the Rule of Law]. A/RES/67/1.
 13. United Nations High Commissioner for Human Rights, 1951 Convention Relating to the Status of Refugees [1951 Convention] and 1967 Protocol. Available from: http://www.unhcr.org/3b66c2aa10.pdf
 14. United Nations High Commissioner for Human Rights 2017 (8 Oct.), Durable Solutions for Syrian Refugees. Report of the UNHCR. Available from: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MENAOctoberUpdateon
 15. DurableSolutions.pdf
 16. Waltz, K. 1979, Theory of International Politics, Long Grove, IL: Waveland.
 17. Weber, M. 1973 [1922], “Die ‘Objektivität’ sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis,” in: Weber, M. Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 4th ed (Winkelmann, W.J.), Tübingen: Mohr, pp. 146-214.
 18. Williams, B. 2004 [1972], Morality: An Introduction to Ethics, Cambridge: Cambridge University Press.
 19. Ziccardi Capaldo, G. 2001, “The Law of the Global Community: An Integrated System to Enforce ‘Public’ InternationalLaw,” The Global Community Yearbook of International Law and Jurisprudence, 1: 1-120.
 20. Ziccardi Capaldo, G. 2008, The Pillars of Global Law, Hampshire: Ashgate.
 21. Ziccardi Capaldo, G. 2015, “Global Constitutionalism and Global Governance: Towards a UN- Driven Global Constitutional Governance Model,” in: Bassiouni, M.C. (ed.) Globalization and Its Impact on the Future of Human Rights and International Criminal Justice, Cambridge-Antwerp-Portland: Intersenia, pp. 629-661.