کلیدواژه‌ها = دیوان کیفری بین‌المللی
مسئولیت جنگ سالاران بر بحران غذایی در یمن

دوره 15، شماره 3، بهمن 1397، صفحه 27-48

10.22034/isj.2019.89595

علیرضا آریک ادکانیان؛ میثم خسروی