بررسی تطبیقی اختیارات دادستانی در دیوان کیفری بین‌المللی و مقایسه آن با مبانی ایده‌آل گرایی قضایی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق بین‌الملل، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر، ایران.

2 استادیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی ، قائمشهر، ایران.

چکیده

اصول و قواعد مربوط به رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی در کلیت آن و به‌خصوص صلاحیت‌ها و اختیارات دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، آمیزه‌ای از قواعد و مبانی حقوقی دو سنت حقوقی برجسته، یعنی سنت حقوقی کامن‌لا و سنت حقوقی نوشته هستند. ماهیت ترافعی نظام حقوقی کامن‌لا از یکسو و ماهیت تفتیشی رسیدگی در نظام حقوقی نوشته از سوی دیگر و پذیرش همزمان این دو رویکرد در قالب نظام حقوقی دیوان بین‌المللی دادگستری باعث شده که ابهامات و تردیدهایی عملی در خصوص دامنه‌ی صلاحیت‌های دادستان دیوان و چگونگی تعاملات او با محکمه به‌ویژه با شعب‌ پیش‌دادرسی به‌وجود بیاید. علی‌رغم این موضوع، به‌نظر می‌رسد که این تضاد درونی با واقعیت رسیدگی‌های کیفری بین‌المللی تا حد زیادی سازگاری دارد و اصول حقوقی فعلی با نگاهی واقع‌گرایانه، کارآمدی مناسبی در راستای نیل به اهداف دیوان کیفری بین‌المللی دارند. تضاد پیش‌گفته هنگامی برجسته می‌نماید که با نگاه ایده‌آل‌گرایی قضایی به آن نگاه کنیم. در اینصورت، هرگونه ابهام در نحوه اعمال اختیارات منجر به بی‌عدالتی، نقض حقوق قربانیان یا حقوق بشری متهم خواهد شد و لذا، به‌نظر کماکان فاصله جدی میان اعمال صلاحیت‌های دادستانی با مبانی ایده‌آل‌گرایی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Prosecutorial Discretion in the ICC, and Its Comparison with the Principles of Judicial Idealism

نویسندگان [English]

  • ebrahim firoozian haji 1
  • karan rohani 2
  • Hasan Hajitabar Firoozjaei 2
1 PhD. Student of International Law, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Law, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran.
چکیده [English]

The regulations and foundations of two prominent legal systems known as the common law and the statutory law constitute the principles and regulations of international criminal proceedings in general and the International Criminal Court prosecutor’s jurisdictions and authorities in particular. The transactional nature of the common law, the investigative nature of proceedings in the statutory law, and the simultaneous acceptance of both approaches in the International Court of Justice led to practical uncertainties and ambiguities regarding the International Court prosecutor’s jurisdictions and his/her interactions with tribunals, especially with pretrial branches. Nevertheless, this intrinsic contradiction appears to be largely consistent with the reality of international criminal proceedings, and the current legal principles are adequately efficient in reaching the International Criminal Court goals from a realistic perspective. This contradiction is highlighted when it is considered in judicial idealism. Hence, any ambiguities in authorities will cause injustice and violate the rights of victims or the human rights of defendants. As a result, there is still a substantial gap between the exertion of a prosecutor’s authorities and the principles of idealism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prosecutor&rsquo
  • s authorities
  • judicial idealism
  • common law
  • statutory law
  • International Criminal Court