تئوری‌های حاکم بر قراردادهای نفتی از منظر آرای داوری بین المللی

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 گروه حقوق بین الملل، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران

2 دانشیار حقوق بین الملل و عمومی، واحد حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

رویه‌ داوری‌های بین‌المللی که از نیمه دوم قرن بیستم توسط تابعان و ذینفعان عمده منابع نفتی یعنی شرکت‌های نفتی و کشورهای نفت‌خیز ایجاد شد، باعث صدور آرای مهمی گردید که به مثابه رویه قضایی در حقوق بین‌الملل تثبیت شد و نقشی مهم و راهگشا درقراردادها و اختلافات بعدی ایفا کرد؛ از جمله‌ این آراء می‌توان به رأی‌های صادره در پرونده‌های بی‌پی و لیامکو و تاپکو علیه لیبی، آجیپ علیه کنگو، سافیر علیه شرکت ملی ایران و دعاوی نفتی بین آمریکا وایران خصوصا دعوای آموکو و کنسرسیوم اشاره کرد. در چنین چشم‌اندازی سؤال این است که رویه-های داوری بین‌المللی در اختلافات قراردادهای نفتی، توانسته‌اند به عنوان تئوری‌های ثابت، راهگشای حل اختلافات بعدی باشند؟ برای پاسخ به این پرسش با بررسی تحلیلی و تبیینی تئوری‌ها و نظریات داوران در مورد قوانین برخی کشورها، رویه‌های داوری قراردادهای نفتی در طول زمان و استفاده از ابزار کتابخانه‌ای‌، اسناد و منابع اینترنتی جهت گردآوری داده‌ها، به این نتیجه می‌رسیم که آراء و استدلال‌های داوران، نه ‌تنها توانسته‌اند اختلافات در حوزه‌های نفت را به شکل چشمگیری حل کنند، بلکه باعث گردیده‌اند، با ریشه‌یابی دقیق و کسب تجربیات فراوان هر چند گران از بوجود آمدن مجدد این اختلافات جلوگیری نمایند. علاوه بر آن علیرغم کم‌وکاستی‌ها و اختلافات نظری داوران در رویه‌های داوری،‌ این رویه‌ها کماکان، الهام‌بخش حل اختلافات، میان شرکت‌های نفتی و کشورهای میزبان گردیده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Theories of Petroleum Contracts from Perspective of International Arbitration Verdicts

نویسندگان [English]

  • Yousef Behdadnia 1
  • Seyyed Yaser Ziaee 2
  • Ali Mashhadi 2
1 Department of International Laws, Qom Branch, Islamic Azad University, Qom, Iran
2 Associate Professor, Department of International and Public Law, Faculty of Law, Qom University, Qom, Iran
چکیده [English]

In the second half of the 21st century, stakeholders of the petroleum industry established international arbitration precedents, which gave birth to important verdicts and legal principles in international law. These precedents have played a key role in resolving disputes. According to the analytical and explanatory review of theories and verdicts of international arbitration regarding the rules of different countries through desk methods, online documents, and online references over time, it is concluded that arbitral verdicts have not only resolved the petroleum sector disputes but also effectively prevented their recurrence through meticulous cause analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • petroleum contracts
  • international arbitration precedents
  • international companies
  • international law
  • commercial law