کارزار ترامپ برای بازامنیتی سازی ایران

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی مستخرج از پایان‌نامه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، دانشکده مطالعات جهان، گروه مطالعات ایران و جهان

2 کارشناسی‌ارشد مطالعات آمریکای شمالی، دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران.

چکیده

برنامه هسته‌ای ایران محور اصلی معرفی ایران به عنوان تهدید فوری صلح و ثبات بین‌المللی بوده است. چندین قطعنامه شورای امنیت ملل متحد، که از سال 2006 تا 2010 میلادی ذیل فصل هفتم منشوربه تصویب رسیده بود، موضوع هسته‌ای ایران را به عنوان یک نگرانی اشاعه‌ای و بدان دلیل یک تهیدید احتمالی صلح و امنیت بین‌المللی شناساسیی کرده بود. به دنبال برنامه جامع اقدام هسته‌ای، قطعنامه شماره 2231 شورای امنیت ملل متحد روند غیرامنیتی سازی برنامه هسته‌ای ایران را آغاز کرد. در دوران ریاست جمهوری ترامپ، ایالات متحده آمریکا سیاست فشار حداکثری که دربرگیرنده فشارهای اقتصادی، سیاسی و نظامی علیه ایران بود را به همراه اقدامات گفتمانی امنیتی سازی دنبال نمود تا مخاطبان را به ضرورت دستیابی به یک معامله گسترده‌تر با ایران قانع سازد. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه «امنیتی سازی» بری بوزان و روش پژوهش «ردیابی فرآیند»،می‌کوشد برآیند کارزار بازامنیتی سازی برنامه هسته‌ای ایران توسط دولت ترامپ را به ویژه ار حوزه سیاسی ارزیابی نماید. پژوهش به این نتیجه دست می‌یابد که گرچه سیاست ترامپ توانست هزینه اقتصادی سنگینی را بر ایران تحمیل کند، اما در بازامنیتی سازی برنامه‌ هسته‌ای ایران توفیق نداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Trump’s Campaign to Re-securitize Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Zarif 1
  • Seyed Jamal Aldin Afjehi 2
1 Associated Prof. at Department of Iranian and Global Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran
2 MA. of Department of American Studies, Faculty of World Studies, University of Tehran
چکیده [English]

Iran nuclear program had been the main theme for portraying Iran as an imminent threat to international peace and stability. Several United Nations Security Council Resolutions, adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations from 2006 to 2010 identified the Iranian nuclear issue as a proliferation concern and thus a possible threat to international peace and security. With the conclusion of the Joint Comprehensive Plan of Action, the UN Security Council Resolution 2231 marked the start of de-securitization of Iran nuclear program. During Trump presidency, the United States pursued the maximum pressure campaign consisting of economic, political, and military pressure against Iran, coupled with securitizing speech acts to convince the audience of the necessity of a more comprehensive deal with Iran. Using Barry Buzan’s Securitization Theory and Process Tracing as research method, this study tries to investigate the outcome of Trump Administration campaign for re-securitization of Iran nuclear program, specifically in international political arena. It finds that while Trump policy succeeded in imposing heavy economic cost on Iran, it failed to re-securitize the Iranian nuclear program.

کلیدواژه‌ها [English]

  • nuclear
  • securitization
  • JCPOA
  • EU
  • Security Council