نقش دادگاه‌های ملی و بین‌المللی در حمایت حق دسترسی به آب شیرین، ایمن و مقرون به‌صرفه

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 گروه اقتصاد انرژی- دانشکده محیط زیست و انرژی- دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات - تهران - ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد دیپلماسی و سازمان‌های بین‌المللی گرایش صلح و امنیت و حقوق بین‌الملل، دانشکده روابط بین الملل وزارت امور خارجه

چکیده

هدف این مقاله ترسیم پیوند بین اصول حقوق بشر و دسترسی به آب شیرین است که در هم تنیده شده اند و مهمتر از آن دسترسی به آب شیرین بخشی جدایی ناپذیر از حقوق بشر جهانی است. هدف آن این است که تامین آب شیرین برای مردم تحت پوشش دستگاه قضایی ذیربط قرار گیرد تا بتواند مردم را از هرگونه ممانعت/ ممانعت از دسترسی به آب شیرین محافظت کند و در صورت تخلف، راه حل قانونی پیدا کند. در نتیجه به نحوه استفاده از اماکن قانونی برای رسیدگی به هرگونه تخلف یا کاستی در تامین آب شیرین مردم اشاره کنید. این تصور که مردم صاحب حقوق هستند و دولت ها وظیفه اصلی تامین آب شیرین را به صورت ایمن و مقرون به صرفه می دانند، مستلزم شناخت قانونی بودن آن توسط محلی، ملی یا ایالتی است. به طور خلاصه، تامین آب شیرین مزیتی برای مردم نیست، بلکه حق مردم است، البته با رعایت فاکتورهای مقرون به صرفه و مطمئن. هر نهاد حاکم محلی و ملی باید مدیریت تامین آب شیرین و همچنین گنجاندن بندهای اجرایی را در سیستم قانونی خود در نظر بگیرد. در صورتی که نظام حقوقی محلی/ملی چارچوبی برای رسیدگی به مسائل مربوط به انکار/اختلاف احتمالی در مورد تامین آب شیرین نداشته باشد، دادگاه‌های منطقه‌ای حقوق بشر و سایر مکانیسم‌های اصلاحی محل قانونی دیگری هستند تا اطمینان حاصل شود که قوانین مطابق با قوانین بین‌المللی تفسیر می‌شوند. حقوق بشر در چارچوب توجه همه جانبه به کرامت و برابری مردم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of National and International Tribunals in Protecting the Right to Fresh Water Access -Safe and Affordable

نویسندگان [English]

  • Azam Asayesh Zarchi 1
  • Ali Seif 2
  • Ali Saneian 2
1 Department of ِِ Energy Economics - Faculty of Environmental Science and Energy - Azad university of Science and Research branch
2 M.A. of Diplomacy and International Organizations, Department of Peace and Security and Human Rights, Faculty of International Relations, Ministry of Foreign Affairs.
چکیده [English]

The purpose of this paper is to depict the link between human right principles and access to fresh water, which are intertwined and more importantly fresh water access is an integral part of universal human rights. It aims to convey that the provision of fresh water to people needs to be covered by relevant judiciary system, so that it can protect people of any denial/ hindrance to fresh water access and in the case of violation, how they can find legal solution. Consequently, point out how legal venues can be used to address any violations or shortcomings in regard to provision of fresh water to people. The notion that the people are rights holders and governments are deemed as primary duty bearers to provide fresh water safely and affordable requires recognizing the legality of it by local, national or state. In the nutshell, provision of fresh water is not an advantage given to the people, but is the people’s right, albeit observing affordability and safely factors. Every local and national governing bodies has to consider managing the supply of fresh water as well as incorporate the enforcement clauses in their legal system. In case local/national legal system does not have the framework to address the issues regarding potential denial/dispute about supply of fresh water, the Regional Human Right Courts and other remedial mechanisms are another legal venue to ensure that laws are interpreted consistently according to international human rights within the framework of holistic consideration of people’s dignity and equality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Right to Fresh Water
  • International Tribunals
  • and Human Right Jurisprudence