حقوق زنان در رژیم طالبان

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشجو دوره دکتری علوم سیاسی در بخش مطالعات مهاجرت و سیاست گذاری دانشگاه جولیس ویرنا،فرانسه، امیان.

چکیده

بعد از بیست سال تلاش برای یکسان‌سازی حقوق زنان در دموکراسی نیمه‌جان افغانستان، با روی کار آمدن گروه طالبان، رویای برابری حقوق زنان در جامعه افغانستان نابود شد، این گروه و حامیان آنان که در طول سالیان حاکمیت‌ پیشین خود در افغانستان، مرتکب جنایات بیشماری شده بودند، زمانی که در سال 2021 دوباره به قدرت رسیدند، تجربه دو دهه قبل حکومت آنها، برای زنان تکرار شد، و باز هم زنان از اساسی‌ترین حقوق خود محروم شدند. طالبان مانند دو دهه قبل با بستن مکاتب (مدارس) به روی دختران و زندانی کردن آنان در خانه، خواسته‌اند که آنها را از زندگی اجتماعی حذف نمایند. اقدامات اخیر طالبان علیه زنان، شامل حوزه های زیادی است که عبارتند از: محرومیت از تحصیل، محرومیت از کار، محرومیت از فعالیت‌های سیاسی، محدودیت فعالیت در فضای عمومی. توجه به این امر نیز مهم است تمامی این فرمان‌های و احکام بر ضد فعالیت زنان از منبع شریعت و فتوایی دینی، به تفسر طالبان صادره شده است. در پژوهش حاضر بر عوامل تأثیرگذار بر افکار طالبان برای محدود کردن حقوق زنان در جامعه افغانستان پرداخته شده است. در این مقاله تفاوت افکار و باورهای دینی طالبان و فتاوی دینی رهبران آن، که تفسیر آنها از احکام اسلامی است، با احکام اسلامی اصلی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Women’s Rights in the Taliban Regime

نویسنده [English]

  • Homayoun Mallyar
PhD student in Political Science in Immigration and Policy Studies at Joles Virna University in Amian City, France.
چکیده [English]

After twenty years of endeavor to equalize women's rights in the half-dead democracy of Afghanistan, the dream of equal rights for women in the Afghan society was destroyed by the arrival of the Taliban group. This group and its supporters have committed countless crimes during their rule in Afghanistan. In 2021, when this group comes to power, the women's experience of two decades ago will be repeated, and women will be deprived of their most basic rights. Like two decades ago, the Taliban removed the girls from social life by closing schools and imprisoning them at home. The recent actions of the Taliban against women include the following areas: exclusion from education, exclusion from work, exclusion from political activities, and restriction of activities in the public space, all these decrees and rulings against women's activities are from the source of Sharath and religious fatwas. The Taliban has been issued. In this research, we are looking at the influencing factors of the Taliban's thoughts on restricting the rights of women in the society of Afghanistan. In this research, we have compared the differences between the religious thoughts and beliefs of the Taliban, which are adapted from Islamic rulings, and the religious fatwa of the Taliban leaders with Islamic rulings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Taliban
  • Women
  • Religious
  • Traditionalism