رویکرد جاری حقوق بین‌الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش‌های موجود

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستخرج از رساله

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی حقوق کیفری و جرم‌ شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

3 دانشیار، گروه حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.

چکیده

امروزه با وجود اهمیت بسیار بالای علم و دانش در عرصه بین‌الملل و لزوم ترویج علم در سطح جهان، تبعیضات گسترده‌‌ای در این حوزه علیه برخی کشورها اعمال می‌گردد که آثار مخربی برای کشورهای هدف به همراه دارد. این نوع تبعیض که از آن با عنوان آپارتاید علمی یاد می‌شود، موضوعی قابل تأمل و نیازمند بررسی علمی و حقوقی است. با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش با هدف شناسایی چالش‌ها و خلاءهای حقوقی موجود در قواعد بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی، درصدد است تا با رویکردی توصیفی‌ـ‌تحلیلی به این سوالات پاسخ دهد که رویکرد حقوقی و قانونی در قبال آپارتاید علمی در حقوق بین‌الملل چیست و چه چالش‌ها و خلاء‌هایی در این رابطه وجود دارد؟ نتایج پژوهش نشان می‌دهد اگرچه قوانین و مقرراتی در چهارچوب حقوق بین‌الملل در رابطه با رفع تبعیض و آپارتاید علمی وضع شده است اما خلاءهای مهمی از قبیل کاهش حوزه فعالیت یونسکو، تعریف موسع و مبهم از مفهوم تبعیض و عدم ذکر مصادیق آن، فقدان ضمانت اجرای قوانین موجود، قدیمی بودن و عدم کفایت قواعد حقوقی بین-الملل، اعمال قدرت برخی کشورها در سازمان‌های بین‌المللی و عدم جرم‌انگاری تبعیض علمی در قواعد حقوقی بین‌الملل در این حوزه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Scientific Discrimination and Apartheid: Current International Law Approach and Existing Challenges

نویسندگان [English]

  • Alireza Akbari 1
  • Babak Pourghahramani 2
  • Jamal Beigi 3
1 Department of Criminal Law and Criminology , Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Associate Professor of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
3 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Despite the critical importance of science and knowledge in the international arena and the necessity of promoting science on a global scale, certain countries are now subjected to widespread scientific discrimination with detrimental effects. Known as scientific apartheid, this form of discrimination warrants careful consideration and calls for scientific and legal investigation. Hence, this study aims to identify legal challenges and gaps in international regulations and organizations. For this purpose, a descriptive-analytical approach is employed to address the following inquiries. What is the legal stance on scientific apartheid in international law? What challenges and gaps exist in this domain? According to the research findings, although laws and regulations have been implemented within the realm of international law to address scientific discrimination and apartheid, there are major gaps that must be taken into account. These gaps include UNESCO’s narrowed scope of activity, a broad and ambiguous definition of discrimination without specific examples provided, inadequate assurance of law enforcement, outdated and insufficient international legal provisions, the influence of certain countries in international organizations, and the absence of criminalization of scientific discrimination in international legal frameworks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientific Apartheid
  • Scientific Sanction
  • Scientific Discrimination
  • Legal Rules
  • Criminalization