عملیات روانی رسانه‌های غربی علیه ایران و روسیه، اهداف و منافع

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مطالعات منطقه ای، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار روابط بین الملل، دانشگاه علامه طباطبایی.

چکیده

این مقاله به بررسی انگیزه‌ها و روش‌های رسانه‌های غربی در دشمن جلوه دادن ایران و روسیه می‌پردازد. چارچوب مفهومی و نظری این پژوهش شامل دو بخش است: مدل تبلیغاتی وتحلیل گفتمان انتقادی، که برای بررسی زبان و بافت اجتماعی متون رسانه‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. سوال اصلی پژوهش این است که چرا رسانه‌های غربی ایران و روسیه را اهریمنی جلوه می‌دهند؟ جنس پژوهش در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه‌ای تبیینی است و شیوه تحلیل نیز تحلیل گفتمانی می‌باشد. نتایج حاصله از این پژوهش نشان می‌دهد که غرب با توجه به اختلافات فرهنگی و سیاسی، نگرانی های هسته‌ای، حمایت از تروریسم و تهدیدات جهانی و رقابت منطقه‌ای از اهریمن‌سازی به عنوان ابزار تبلیغاتی استفاده می‌کند. غرب سعی می‌کند با ایجاد تصویر منفی و خصمانه از این دو کشور به آنها فشار اقتصادی و سیاسی وارد کند و در عین حال تصویر مثبت و دوستانه از اقدامات خود ارائه دهد. رسانه‌های غربی اغلب از عباراتی مانند «رژیم»، «دیکتاتوری»، «شبه نظامی» یا «نیابتی» برای توصیف ایران و روسیه استفاده می‌کنند، در حالی که از عبارات مثبتی مانند «دولت»، «دموکراسی»، «ارتش» یا «شریک» استفاده می‌کنند. زبان مورد استفاده رسانه‌های غربی برای توصیف غرب، بیانگر علایق و سوگیری‌های صاحبان رسانه‌ها و دستور کار آنهاست.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Western Media Psychological Operations Against Iran and Russia: Goals and Interests

نویسندگان [English]

  • Vahid Afrasiaban 1
  • Majid Abbasi 2
1 PhD student in regional studies, Allameh Tabatabai University
2 Associate Professor of International Relations, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The present article delves into the underlying motives and techniques employed by Western media in portraying Iran and Russia as adversaries. The study is underpinned by two primary theoretical frameworks, namely the advertising model and critical discourse analysis, which are utilized to scrutinize the language and social context of media texts. The central research question seeks to unravel the reasons behind the demonization of Iran and Russia by Western media. This article is an explanatory study that draws on library sources, and the method of analysis employed is discourse analysis. The findings of this research reveal that demonization is utilized by the West as a propaganda tool due to cultural and political disparities, nuclear concerns, support for terrorism, global threats, and regional competition. The creation of negative and hostile images of these countries serves to exert economic and political pressure while simultaneously presenting a positive and amicable image of Western actions. Western media commonly employ terms such as "regime," "dictatorship," "paramilitary," or "proxy" to describe Iran and Russia, while using positive terms such as "government," "democracy," "army," or "partner" to describe themselves. The language used by Western media reflects the interests, biases, and agenda of media owners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Propaganda model"
  • demonization"
  • Iran and Russia"
  • Western media"
  • "
  • critical discourse analysis"