آثار دشمنی اقتصادی و ملیت‌گرایی بر تجارت بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

استادیار، گروه اقتصاد و مدیریت، واحد نراق، دانشگاه آزاد اسلامی، نراق، ایران

چکیده

تنش بین کشورها ناشی از اختلاف بر سر قلمرو، فشارهای اقتصادی، تحریم و درگیری های مذهبی باعث وخیم تر شدن روابط بین ملل شده به گونه ایی که، اگر این اختلافات، توهین آمیز یا ناعادلانه تلقی شوند می توانند موجب بروز احساس دشمنی و افزایش ملیت گرایی شده و نهایتا احساسات خود را در بازار بروز خواهند داد. بنابراین تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر دشمنی اقتصادی بر ملیت گرایی مصرف کننده و تصویر محصول – کشور در نظر گرفته شد. در این راستا نمونه ای 338 تایی از جامعه 2800 نفری دانشجویان فارغ التحصیل رشته اقتصاد و بازرگانی در دو کشور به روش تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و از تکنیک معادلات ساختاری داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد: الف) سطح بالاتر دشمنی نسبت به یک کشور خارجی، سطح درک از تصویر کلی کشور و سطح درک از کیفیت محصولات ساخته شده در آن کشور را تحت تأثیر قرار نمی دهد. در مقابل، یافته ها از رابطه قوی و منفی بین دشمنی مصرف کننده و پذیرش محصول حمایت می کنند. در نتیجه، مصرف کنندگان با سطح بالاتری از دشمنی اقتصادی معمولا از واردات بیشتر از کشورهایی که دشمن تلقی می شوند استقبال نمی کنند، سطح غرور کمتری را نشان می دهند و کمتر کلام مثبتی دربارهء آن کشور می گویند. ب) دشمنی اقتصادی نسبت به یک کشور خارجی می تواند احساسات ملیت گرایی را افزایش دهد و ترجیح محصولات / خدمات داخلی را برای ابراز "میهن پرستی" بیشتر کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effects of Economic Animosity and Nationalism on International Trade

نویسنده [English]

  • Mostafa Heidari Haratemeh
Assistant Professor, Department of Economics and Management, Naragh Branch, Islamic Azad University, Naragh, Iran
چکیده [English]

The tension between countries caused by disputes over territory, economic pressures, embargoes and religious conflicts has worsened relations between nations in such a way that, if these differences are considered insulting or unfair, they can cause feelings of hostility and increase ethnic and finally they will express their feelings in the market.Therefore, the present study aimed to investigate the Impact of Economic Animosity on Consumer nationalism and Product-Country Images.In this regard, a sample of 338 people from the community of 2,800 graduates of economics and business in two countries were selected by a simple random method and questionnaires were distributed and the data were analyzed using the structural equation technique. The results showed: a) levels of animosity towards a foreign country do not affect either the perceived level of the general country image of the country or the perceived quality of the products made there. Conversely, findings support a strong and negative relationship between consumer animosity and product receptivity; as a Consequence, consumers with a higher level of economic animosity are less willing to welcome more imports from countries perceived as hostile, they show a lower level of pride and are less available to share positive word of mouth. b) Economic Animosity towards a foreign country can also increase nationalism feelings,and increase the preference for domestic products/services to express"patriotism".Therefore, the results of this study, can provide policymakers with a clearer understanding of the potential negative consequences of political and economic actions that are perceived as offensive or unfair.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword : "
  • Economic Animosity "
  • Consumer Nationalism"
  • International Trade"
  • "
  • Product-Country Images"