الزامات و چالش‌های ایران برای بهره‌مندی از دیپلماسی‌سلامت کارآمد

نوع مقاله : مقاله علمی- پژوهشی مستقل

نویسنده

دانشیار روابط بین‌الملل گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

شیوع کرونا در جهان، نیاز به پیگیری دیپلماسی‌سلامت را به واقعیتی انکارناپذیر برای کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران تبدیل‌کرد. باوجود اینکه ایران تاکنون گام‌هایی پراکنده، کوتاه و مقطعی در این راستا برداشته‌است اما همچنان اهداف و برنامه‌ریزی‌های وزارت امورخارجه در این حوزه مشخص و قابل ارزیابی نیست. پرسش پژوهش این است که ایران برای داشتن یک دیپلماسی‌سلامت موفق و کارامد با چه الزامات و چالش‌هایی روبرو است؟ در پاسخ به سوال فوق فرضیه پژوهش بر اهمیت جایگاه دیپلماسی سلامت در سیاست خارجی ایران به عنوان یک الزام و اولویت و رفع بی‌اعتمادی و تنش در روابط با دیگر کشورها به عنوان یک چالش تاکید دارد. برای این کار روش کیفی با رویکرد تبیینی-تحلیلی مورد استفاده قرارگرفت. داده‌های لازم برای این منظور به روش کتابخانه‌ای از دو دسته منابع نوشتاری و الکترونیک گرداوری گردید و به شیوه ای هدفمند در پاسخ به سوال اصلی پژوهش استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند ایران برای بهره‌مندی از یک دیپلماسی سلامت موفق مجموعه‌ای از الزامات سیاسی و اقتصادی را در سیاست‌خارجی خود باید مورد توجه قرار دهد. مهمترین الزامات ایران شامل درک اهمیت و جایگاه دیپلماسی‌سلامت، برنامه‌ریزی راهبردی برای تحقق آن، آموزش و تربیت دیپلمات‌های حرفه‌ای، تنش‌زدایی و اعتمادسازی و برجسته‌ترین چالش‌ها در بعد بین‌المللی بی‌اعتمادی به ایران، روابط خارجی ناآرام و پُرتنش و وجود رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی قوی معرفی‌گردیدند. همچنین چالش‌های داخلی در قالب شش دسته مشکلات محتوایی، ساختاری، فرهنگی، حکمرانی، اقتصادی و فرایندی تبیین‌شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Requirements and Challenges in Iran for Adoption of Efficient Health Diplomacy

نویسنده [English]

  • Ali Bagheri Dolatabadi
Associate Professor at International Relations, Political Science Department , Faculty of Humanities, Yasouj University, Yasouj, Iran.
چکیده [English]

The worldwide outbreak of the COVID-19 has turned the need to pursue health diplomacy into an undeniable reality in developing countries, especially Iran. Inconsistent, short-term, and intermittent attempts have been made for this purpose in Iran; however, the goals and plans of Iran’s Ministry of Foreign Affairs are not still clear and appraisable. This study aims to determine the requirements and challenges that Iran faces to adopt a kind of successful and efficient diplomacy. In this regard, the research hypothesis emphasizes the role and importance of health diplomacy in Iran’s foreign policy as a requirement to relieve distrust and tension in relations with other countries, something which is considered a challenge. Therefore, a qualitative explanatory-analytical approach was used in this study. Moreover, a desk method was employed to collect the necessary data from two groups of printed and electronic sources in order to purposefully answer the main research question. According to the findings, Iran should consider a series of political and economic requirements in its foreign policy to benefit from a kind of successful health diplomacy. In fact, Iran’s most important requirements were identified as perceiving the importance and position of health diplomacy, formulating strategic plans, training professional diplomats, relieving tensions, and building trust. However, the most prominent international challenges were identified as distrust in Iran, uneasy and tense foreign relations, and the presence of powerful rivals on both regional and international scales. Furthermore, the domestic challenges were classified as content-related, structural, cultural, governance-related, economic, and process-related problems.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy
  • Health Diplomacy
  • Iran
  • Ministry of Foreign Affairs
  • COVID-19